Odborníci Kodysu, Zebra Technologies a Extreme Networks představili ve středu 21. září ve dvou přednáškových blocích v kongresovém centru NutrendWorld svoje zkušenosti, tipy a nejnovější technologie využívané pro efektivní řízení skladových procesů. Program obohatil předěl v podobě komentované prohlídky výroby a skladu hostitele akce: společnosti Nutrend, který se zabývá vývojem a výrobou výživy a potravinových doplňků pro sportovce.

Osvědčené řešení

Obchodní ředitel Kodysu Luboš Doležal v úvodu krátce představil náplň činnosti firmy, která je členem mezinárodní skupiny IBSC Group a na českém trhu úspěšně působí již 30 let. Navázal na něj obchodní konzultant Ondřej Sklenička, jenž shrnul hlavní důvody, které vedou k nutnosti co nejvíce zefektivňovat všechny operace probíhající ve skladech: zatímco dříve ještě nedávno byli koncoví zákazníci spokojení s dodávkou zboží v řádech dní, v současnosti jsou v mnoha případech zvyklí na řády hodin. Pracovníků do skladů je nyní nedostatek, a pokud jsou, mzdové náklady na ně narůstají. Procesy je třeba řídit co nejefektivněji. Podnikové informační systémy sice bývají modulární a některé z modulů mají na starosti i skladové hospodářství, ale většinou obsahují pouze základní funkcionality a neobsahují nástroje na řízení.

Kodys nabízí řešení v podobě WMS, které vyvinula a dále rozvíjí společnost Körber Supply Chain, jde o produkt K.Motion Warehouse Edge (dříve byl známý jako HighJujmp).

Jak Ondřej Sklenička upozornil, Kodys nedodává jen řídicí systém, ale i terminály, snímače, tiskárny, systémy pro hlasové vychystávání (to vše ve druhé polovině programu podrobně popsal Petr Kratochvíl, kolega Ondřeje Skleničky), zajistí rovněž bezchybné fungování bezdrátové sítě a podobně.

Prohlídka skladu

Před samotnou prohlídkou skladu shrnul principy spolupráce s Kodysem Jan Pirkl, vedoucí projektu pro implementaci WMS a hlasového vychystání, taktéž šéf IT v Nutrendu. Společnost svoje výrobky expeduje do 60 zemí světa a náročnost logistických procesů souvisí s tím, že vychystává drobné zásilky v rámci B2C, ale i zboží na paletách převážené kamiony a kontejnery.

Řešení dodané Kodysem umožnilo mimo jiné rozšířit sklad z 1800 paletových míst na pět tisíc, zvýšit rychlost vychystání zboží a eliminovat chybovost téměř na nulu. Systém řízení skladu pokryl všechny klíčové procesy od příjmu přes zaskladnění zboží do lokací až po doplňování zboží do vychystávacích lokací a samotné vychystání zboží. Při prohlídce přítomné zaujala demonstrace výhod hlasového vychystávání (skladníci mají volné ruce) nebo automatická aplikace etiket na výrobky. Maximálnímu využití prostoru napomáhají také posuvné regály (využívané pro zaskladnění celopalet).

Prostor pro partnery Kodysu

Kromě již zmíněného Petra Kratochvíla vystoupili ve druhé části přednáškového bloku Michal Zlesák z Extreme Networks (hovořil o možnostech kvalitní wi‑fi sítě spravované v cloudu) a manažeři Zebry Technologies Marek Písečný a Peter Gorta. Ti poukázali především na možnosti nejmodernějších průmyslových fixních snímačů a chytrých kamer (tzv. machine vision), jež pomáhají získávat a vyhodnocovat potřebné informace, případně automaticky sledovat zboží či díly součástek putujících po dopravníku či výrobní lince.

Související