Základem je transparentnost

Ve společnosti Kuehne+Nagel jsme přesvědčeni, že nejlepším způsobem, jak se postavit k aktuální nestabilitě globálního trhu, je transparentnost. V souladu s touto myšlenkou děláme pokroky v naprosto zásadní oblasti – pokročilé digitalizaci našich služeb.

V září jsme představili vylepšenou verzi platformy myKN, kterou jsme pro naše stávající pravidelné zákazníky rozšířili o možnost úpravy na míru tak, aby mohli sběrné služby objednávat přesně podle potřeb svého podnikání.

Vycházíme přitom ze zkušeností z námořní i letecké přepravy, kde naši zákazníci dlouhodobě oceňují přehlednost myKN, ale také vysokou transparentnost a vizibilitu přepravy.

Na základě našich dosavadních poznatků si dovolím tvrdit, že pro pravidelné uživatele sběrné služby je velmi důležité pohodlí a časová efektivita.

Související

V praxi to znamená, že musíme zákazníkům nabídnout integrovanou platformu, která kromě možnosti objednání přepravy zásilek disponuje také množstvím dat o jejich stavu a pohybu až po doručení, stejně jako doplňkové služby, a individuální přístup našich specializovaných týmů.

Zatímco vylepšená verze platformy myKN splňuje požadavky zákazníků na digitalizaci přepravy, další více či méně standardní požadavky nebo mimořádné situace lze řešit pomocí doplňkových služeb nebo díky proaktivnímu přístupu našeho zákaznického servisu.

V uplynulém období jsme například zaznamenali zájem o službu KN Fix – možnost uskladnění zboží až na pět dní a až poté jeho následné doručení na určené místo, nebo KN First, což znamená přednostní odbavení zásilky na depu.

Vzhledem k tomu, že k narušení globálních dodavatelských řetězců po lockdownech dochází především kvůli nestabilitě námořní logistiky, nemohu nezmínit naši iniciativu i v tomto segmentu.

Začátkem letošního roku jsme představili indikátor narušení námořní přepravy, který zákazníky přehledně informuje o stavu a vytížení jednotlivých světových přístavů a umožňuje jim plánovat přepravu co nejefektivněji a bez nežádoucích překvapení.

Upřímně mě těší, že můžeme využít našeho vedoucího postavení v námořní přepravě ke zmírnění nepříznivých dopadů globální ekonomiky na zákazníky. Jsem přesvědčen, že úsilí o zlepšení našich přepravních služeb rovněž povede k větší celkové efektivitě v segmentu silničních přeprav.

Související