V prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze se uskutečnila přednáška, při níž Jan Jadrníček, projektový manažer Geis, předával své zkušenosti z oblasti skladové logistiky studentům Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. „Co víte o logistice?“ ptal se studentů. „Myslíte si, že je to přesun zboží z bodu A do bodu B? Máte pravdu, ale zároveň ji nemáte. Samotný přesun zboží totiž představuje jen část tohoto oboru.“

Logistická firma Geis spolupracuje a podporuje vzdělávání studentů dlouhodobě. I z toho důvodu využila další příležitost, jak pomoci studentům obor lépe poznat, a to po praktické stránce. Geis poskytuje logistické služby již mnoho desetiletí, proto umí předávat skutečnou realitu z praxe. Informacím o skladech a požadavcích na ně, o jejich zařízení, softwarových systémech, regálových řešeních, manipulační technice a požadavcích klientů naslouchalo téměř 200 studentů magisterského studia Fakulty podnikohospodářské. Nechyběly ani reálné případové studie s ukázkou praktického řešení.

Související

Přednášející Jan Jadrníček, který má v Geisu na starosti logistické projekty napříč republikou, byl spokojen: „Přestože nejsem zvyklý přednášet pro tak velké publikum, byl jsem velmi potěšen, když jsem viděl zájem studentů. Odcházel jsem s pocitem, že to mělo smysl a rád se vrátím.“ O tom, že zkušenosti z praxe studenty zaujaly, svědčilo množství dotazů. 

Vedoucí katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Radek Novák oslovil společnost Geis s návrhem hlubšího propojení teorie a praxe. „Jsme rádi, když mezi naše studenty chodí odborníci z logistické praxe od našich partnerů. Podle nás je to nejefektivnější cesta, jak studentům objasnit konkrétní odbornou problematiku a zároveň některé z nich pro logistickou praxi získat. V neposlední řadě ale jde o to, aby doslova každý z absolventů naší fakulty měl alespoň základní znalosti a praktický přehled o logistické problematice, a tak pochopil, že bez logistiky prostě existovat ani podnikat nejde. S firmou Geis osobně spolupracuji již asi čtvrt století. Proto jsem byl rád, že se Geis před několika lety stal také firemním partnerem naší katedry,“ řekl Radek Novák.

Geis je smluvním partnerem katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze již řadu let. Toto partnerství se vedle finanční podpory katedry soustředí především na odbornou spolupráci. Jedná se zejména o kooperaci se studenty při psaní bakalářských a diplomových prací na odborná logistická témata zadávaná přímo Geis. Firma také dodává studijní materiály, které jsou ve výuce v rámci katedry logistiky běžně využívány. V neposlední řadě jde o již zmíněné odborné vstupy do výuky.

Daniel Knaisl, jednatel Geis CZ, k tomu dodává: „Podpora studentů a jejich rozvoj je naprosto zásadní pro další vývoj a kultivaci celého oboru. Studenty a jejich potenciál rozvíjíme v celém našem CEE regionu dlouhodobě a rozhodně v tom budeme pokračovat. V dnešní turbulentní době je třeba posouvat se v podstatě denně o krůček dál. A právě mladí lidé přinášejí obvykle nejvíc inovací a mají schopnost nahlížet na daný problém nebo oblast úplně jinýma očima. A my je v tom rozhodně chceme podpořit a podporovat budeme i nadále.“

Související