Pátý ročník logistické soutěže Impuls Logistika, jejíž výsledky jsme společně s popisem vítězných projektů oznámili v čísle 12, s sebou stejně jako každý rok nesl pro všechny porotce břímě odpovědnosti, jak co nejobjektivněji posuzovat všech 43 řešení přihlášených do čtyřech kategorií (Top logistický projekt, Top logistický produkt, Top logistická služba, Top developerské řešení). S kolegou Pavlem Tomanem jsme v redakci připravili systém hodnocení od nuly do 10 bodů, kde 10 je maximum, a s možností udílet půlbody. V každé ve zmíněných čtyřech kategoriích porotci hodnotili všechny přihlášky. 

V páté kategorii, Eco-Eco („ekologicky i ekonomicky“), vzniklo konečné pořadí tak, že porotci ze všech přihlášek vybrali tři podle jejich názoru vítězné, a ty podle výše uvedeného principu obodovali.

Samozřejmě, mnohdy o konečném pořadí rozhodovali skutečně těsné bodové rozdíly, a navzdory hodnoticí škále zahrnující i zmiňované půlbody obsadily třetí místo v kategorii Top logistická služba hned dvě řešení – Emergency síť pro doručení po celé ČR přihlašovatelů Liftago A DHL Express CZ, a Klientská aplikace MySkladon přihlašovatele Skladon.

Související

Naše poděkování z redakce Logistiky patří všem porotcům, kteří se i časově náročného úkolu skvěle a obětavě zhostili (jejich seznam pro přehled opakovaně přinášíme pod tabulkami s konečnými výsledky). Někteří z nich byli tak laskaví, že připravili obsáhlejší i stručnější komentáře k průběhu a obsahu soutěže i k tomu, co ze struktury přihlášených řešení může pro obor logistiky vyplývat, a mnohdy rovněž navrhují další možné úpravy fungování naší soutěže ve vztahu k dalším další ročníkům. Protože v redakci zastáváme názor, že důležitým atributem soutěže je její transparentnost, přinášíme vám postřehy a komentáře Petra Rožka, výkonného ředitele Svazu spedice a logistiky ČR; doc. Libora Švadlenky, děkana dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice; doc. Radka Nováka, vedoucího katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze; prof. Václava Cempírka, rektora vysoké školy logistiky a prezidenta České logistické asociace i Jaroslava Bazaly, prezidenta Logistické akademie, v autentické, nepřevyprávěné podobě. Redakčními úpravami či krácením by podle mého soudu mohlo dojít k nežádoucímu zjednodušení či v zkreslení obsahu jejich sdělení.

Dovolte mi, abych za sebe poděkoval za veškeré interní konzultace o fungování soutěže zejména doc. Radkovi Novákovi a svému kolegovi v redakci Pavlovi Tomanovi.

Komentář porotce Petra Rožka, výkonného ředitele Svaz spedice a logistiky ČR

Úvodem k následujícímu hodnocení bych rád upřímně poděkoval za důvěru, se kterou mi byl svěřen úkol zúčastnit se hodnocení přihlášených projektů a produktů do soutěže Impuls logistika. Tato soutěž nemá v Česku obdoby; představuje vždy nové trendy a naznačuje, kudy by se logistika mohla v nejbližší budoucnosti ubírat. I letošní ročník nabídl atraktivní novinku – novou kategorii Top developerské řešení, které vhodným způsobem doplnilo původní trojici okruhů pro hodnocení.

Dovolím si však jisté povzdechnutí: po dvou letech covidové uzávěry a horečného hledání (a nalézání) naléhavých a neotřelých řešení krizových situací, které se logistiky velmi silně dotkly, se zdá, že se obor vrací do klidných vod běžného provozu. Kromě nepřerušené potřeby růstu objemů kapacit jakoby logistika dospěla do určitého bodu zvratu; až na velmi zajímavé (a také mnou nejvýše hodnocené) logistické projekty je většina přihlášených „novinek“ spíše vylepšená již existující a známá entita, ale převratné produkty mi v přihláškách chybí. Je pravda, že jsme si rychle zvykli na produkty a služby šetrné k životnímu prostředí, na e-mobilitu všeho druhu a velikosti, na polo- či zcela automatický hardware v logistických zařízeních, na nové formy komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem včetně řešení založených na internetovém spojení; již nás neudivují různé formy IoT a zapojení AI do procesů řízení skladů a/nebo distribučních operací.

Také já se v této době stále více ptám, co lze od logistiky v nejbližších měsících a letech očekávat. Doufám, že první domácí úkol, který logistika splní, bude návrat k logistice udržitelné, spolehlivé a více odolné proti dalším možným poruchám dodavatelských řetězců. Doufám, že se najde zpět cesta od aktuální filozofie „just-in-case“ k cílenému „just-in-time“ respektive „just-in-sequence“ v jejich původních významech, ovšem bez dalšího bobtnání mezistupňů, buffer skladů a podobných nouzových řešení, které mají na konci výrazné negativní dopady na ekonomii logistiky a přinášejí zákazníkům další obtíže při plnění již tak ohrožených rozpočtů. Zde bych tedy rád viděl – a mezi přihlášenými projekty se již blýská na časy – směr dalšího nejbližšího vývoje v české a evropské logistice. A ze stejného důvodu dávám svůj hlas nikoliv produktům, službám či budovám – většina z nich „pouze“ zvětšuje, zrychluje či jinak upravuje již existující skutečnost, ale projektům, které jdou cestou nové organizace logistických procesů bez potřeby jejich extenzivního růstu.

1. Na prvním, nejvyšším místě v konečných výsledcích soutěže bych rád viděl projekt Yard Management Systém přihlášený firmou Dachser Česká republika:

Yard Management System (YMS) je IT nástroj pro řízení pohybu vozidel v logistickém areálu. Umožňuje digitální řízení a přehled o pohybu výměnných nástaveb, tahačů a dalších užitkových vozidel uvnitř logistického centra v reálném čase. Usnadňuje také komunikaci mezi řidičem a dispečerem a zvyšuje bezpečnost v areálu společnosti. YMS vyvinulo korporátní interní IT oddělení společnosti Dachser na základě specifických požadavků svých logistických center. Společnost Dachser Czech Republic začala YMS používat poprvé v České republice v listopadu 2021 na své největší pobočce v Kladně. Důvodem pro automatizaci řízení pohybu po areálu bylo navýšení množství vozidel a výměnných nástaveb pohybujících se po areálu. Jen pro ilustraci, v meziročním srovnání prvního kvartálu letošního a minulého roku se objem zrealizovaných zásilek pobočky Dachser v Kladně téměř zdvojnásobil.

Prostor kladenské pobočky Dachseru byl sice již několikrát rozšiřován, ale jeho umístění v klínu mezi industriální částí města a rostoucími obytnými lokalitami již větší expanzi neumožňují. Proto pro zvyšování kvality i výkonu bylo třeba nalézt takový systém řízení práce jak ve skladu (zde nekomentováno), tak také na vnější přiléhající ploše. S ohledem na kvalitu práce byly zohledněny i zásady bezpečnosti jak obsluhy manipulačních zařízení firmy, tak i řidičů, kteří po ploše musí pohybovat ve stanoveném rytmu. Nejvýše pak na celém projektu cením to, že příslušná řešení vyprojektoval a software naprogramoval vlastní (in-house) tým Dachser.

2. Z podobných důvodů dávám svůj druhý hlas projektu plně automatizovaného skladu Coca-Cola HBC v Kyjích

Areál společnosti Coca-Cola HBC CZ/SK v pražských Kyjích se rozrostl o nový sklad vybavený nejmodernějšími technologiemi. Díky investici téměř půl miliardy korun vyrostla hala o rozloze 9 125 metrů čtverečních, jež pojme přes 21 000 palet. Je navržena tak, aby pokryla budoucí potenciální růst a rozšiřování portfolia výrobků. Investice zahrnuje kromě pokročilých skladových technologií využívajících automatizovaná řešení s prvky umělé inteligence také modernizaci venkovních prostor areálu s ohledem na udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí a snížení zátěže hluku pro okolní komunitu. K omezení hluku se společnost rozhodla vybudovat akustickou zástěnu o délce 143 metrů a výšce 6 metrů.

Základem tohoto projektu je sice vybudování nového skladovacího prostoru, ale zcela nový je koncept řízení skladových procesů, které lze po odzkoušení považovat za pilot pro další intenzívní rozvoj logistiky nápojů u Coca-Coly. Zároveň je zde kladen maximální důraz na udržitelnost (cestou plné automatizace) a v neposlední řadě také na eko stránku jinak pro životní prostředí méně přátelský provoz logistického centra – potlačení nadměrného hluku z provozu skladových mechanismů i rozvozových aut, především v nočních a brzkých ranních hodinách. Sklad je samozřejmě též projektován dle všech zásad obsluhy potravinářských produktů.

3. Na třetí místo pak kladu systém BOX48

Systém BOX48.cz je e-commerce řešení, které dokáže vyrábět krabice na míru. Díky možnosti vyrábět krabice na míru bez výsekových nástrojů minimalizujete rozměry krabic pro přepravované produkty. Tato skutečnost v důsledku radikálně snižuje náklady na výplňové prostředky. Krabice se vyrábí od 1 kusu (bez nutnosti minimálního počtu objednávaných krabic, což usnadňuje vzorování obalů, testování konstrukcí obalů, rychlý dodej v případě výpadku dodavatele.

Výroba obalových prostředků na míru je jednou z cest racionalizace v logistických řetězcích. Prvním efektem je samozřejmě značná úspora obalového a výplňového materiálu, a to nejen při balení, ale zprostředkovaně i při jejich likvidaci po rozbalení. Významné úspory však jistě vzniknou i při manipulaci a přepravě zásilek v takto projektovaných a vyrobených obalech, a tedy i dnes vzývaném snižování emisní stopy na jednotky zásilek. Nejvýznamnějším prvkem je však použitelnost u e-commerce jednotek včetně malých soukromých e-shopů, jejichž povědomí o možných úsporách nemusí být natolik pevně řízeno jako u velkých výrobců a odesílatelů.

Závěr: I přes uvedené námitky bylo velice příjemné a inspirující číst po roce opět jednotlivé přihlášky a hledat (a nalézat) jejich přednosti a výjimečnosti. Nejen pro vysoký počet přihlášených, ale i rozšíření kategorií nebylo lehké vybrat pouze tři favority (v projektech jsou minimálně další 2-3); a hodnocení je samozřejmě silně ovlivněno i subjektivním zaměřením hodnotitele.

Komentář porotce Libora Švadlenky, děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Poznámka: Je velmi obtížné srovnávat v kategorii Eco:Eco řešení napříč všemi kategoriemi, například Paketovací lis v kategorii Logistický produkt je velmi „Eco-Eco“, ale není to moc srovnatelné s přestavbou brownfieldu, využitím odpadního tepla z elektrárny apod. Navíc nejsou všude porovnatelné vstupní údaje (návratnost investice apod.) Klidně bych nechal vybrat například u každé kategorie (produkt, služba apod.) nejlepší z hlediska eco:eco. Dále bych zavedl pro přihlašovatele nějakou jednoduchou tabulku, kterou musejí vždy vyplnit, aby byly projekty srovnatelné, zejména pokud jde například o návratnost investice.

Vyjádření doc. Švadlenky ke kategorii Projekt:

Coca-Cola HBC:

Na projektu se mi líbí jeho komplexnost a proto si zaslouží být v této kategorii vítězem. Základem je samotný sklad vybavený pokročilými skladovými technologiemi využívajícími automatizovaná řešení s prvky umělé inteligence. Projekt ale řeší také dopravu v okolí skladu, kdy dochází k výrazné redukci dříve nezbytné kyvadlové dopravy do externího skladu, což má také výrazné ekonomické benefity a navíc je v projektu silně akcentována ekologická stránka - minimalizuje se hluková zátěž a optimalizuje se práce s dešťovou vodou, která se skrze nově vybudovaný mokřad vrací zpět do přírody.

AutoStore:

Na projektu oceňuji především to, že aplikací systému skladování AutoStore došlo k rozšíření výroby bez nutnosti rozšiřování celkové zastavěné plochy závodu, čímž se šetří nejen místo, ale i čas a peníze. Podstatou systému jsou předem naprogramovaní roboti, kteří se samostatně pohybují po kolejnicích vertikálního skladu. Tím došlo ke zvýšení přesnosti a tím ke snížení možnosti lidské chyby a také se eliminovalo riziko práce ve výškách.

Yard Management Systém:

Projekt je unikátní svojí jednoduchostí a nákladovou nenáročností, a díky tomu velmi dobrou návratností vložených fin. prostředků. Podstatou projektu je řízení pohybu výměnných nástaveb, tahačů a dalších užitkových vozidel uvnitř logistického centra v reálném čase. To v porovnání s minulým stavem, kdy bylo do řízení pohybu vozidel po areálu zapojeno několik zaměstnanců z různých oddělení a pro organizaci bylo nutné provést mnoho telefonátů, představuje úsporu času zaměstnanců na několika pracovních pozicích, větší transparentnost vnitrofiremních přeprav a vyšší bezpečnost ve venkovních prostorách areálu. Snížily se zbytečné přesuny vozidel a výměnných nástaveb a tím i emise oxidu uhličitého a hlučnost v areálu.

Vyjádření doc. Švadlenky ke kategorii Produkt:

Driver Self Check In (DSCI); Lidl Česká republika v.o.s.:

Na projektu oceňuji jeho jednoduchost a efektivnost, ale i aktuálnost řešeného problému (zajistit bezkontaktní registraci přijíždějících řidičů) s jasnými benefity, které lze využívat i době po pandemii COVID-19 (např. možnost registrace řidiče v režimu 24/7 bez nutnosti čekat na otevření příjmové kanceláře, odstranění jazykové bariéry při komunikaci s řidiči, minimalizace pohybu kamionu v arealu apod.)

Paketovací lis Macfab Compact 450; Xertec a.s.:

Za mě vítěz dané kategorie, pro svojí jednoduchost a neuvěřitelnou efektivitu. Zavedením paketovacího lisu se šetří čas, skladovací plocha, životní prostředí a také nutná pracovní síla. Ze ztrátové činnosti se jeho zavedením vytvořila zisková záležitost.

Vyjádření doc. Švadlenky ke kategorii Služba:

Emergency síť pro doručení po celé ČR; Liftago & DHL Express CZ:

Za mě vítěz kategorie, díky inovativnosti řešení. Unikátní komplementární spojení služeb DHL Express a Liftaga ústící ve flexibilní, rychlý, přesný a udržitelný systém s garantovanou kapacitou.

Vyjádření doc. Švadlenky ke kategori Developerské řešení:

Panattoni Park Stříbro – expanze ekologických skladovacích prostor pro společnost Raben; Panattoni:

Developerský projekt je ocenitelný nejen díky tomu, že nově vybudovaná budova skladu obdržela vysoké hodnocení „Excellent“ v rámci prestižní ekologické certifikace BREEAM New Construction podle nejnovějších standardů, ale také existencí unikátního technického řešení. Ocenitelné je také tempo výstavby v kombinaci s dobou vzniku (restrikce v době pandemie covidu-19) a existujících překážek spojených s nezbytným archeologickým průzkumem.

Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino; Panattoni

Jednoznačným benefitem je skutečnost, že se jedná o revitalizaci brownfieldu. Nová ekologicky šetrná budova aspiruje na mezinárodní certifikaci BREEAM New Construction Excellent a jsou v ní použity špičkové logistické technologie.

Vyjádření doc. Švadlenky ke kategorii Eco-Eco:

Logistické centrum Lidl Buštěhrad; Lidl Česká republika v.o.s.:

V této kategorii pro mě jednoznačným vítězem zejména díky tomu, že se jedná o úspěšnou revitalizaci brownfieldu s neuvěřitelně propracovaným ekologickým akcentem. Viz např. skutečnost, že prostory s regulovanou teplotou jsou chlazeny nejekologičtější technologií na bázi oxidu uhličitého, že odpadní teplo vznikající při chlazení se dále využívá pro ohřev užitkové vody a vody do podlahového topení nebo že dalším zdrojem tepla je odpadní teplo z přilehlé teplené elektrárny. Šetrně se zachází také s vodou s využitím retenčních nádrží. Na střeše LC bude ještě naistalována fotovoltaická elektrárna s celkovým výkonem 1MWp, používá se maximálně úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením apod.

Komentář porotce Radka Nováka, vedoucího katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

Hodnocení přihlášených projektů bylo podle mne letos velmi obtížné nejen pro jejich velký počet, ale i pro jejich velmi rozdílné zaměření, a to i v rámci jednotlivých kategorií.

V kategorii Logistický projekt mne velmi zaujal doslova megaprojekt plně automatizovaného skladu v Kyjích fy Coca-Cola HBC CZ/SK. Nejednalo se zde jen o použité špičkové technologie, ale i o předvídavost firmy v oblasti dalšího jejího potencionálního růstu a dále také (v mých očích) o eliminaci kamionových „šatlů“ do externího firemního skladu v Horních Počernicích. Tím firma prodělala nejen skokový rozvoj, ale také napravila svoji reputaci, protože došlo k významnému omezení místních silničních přeprav, což má nejen ekologické, ale samo sebou i ekonomické dopady.

V kategorii Logistický produkt oceňuji firmu Lidl Česká republika v.o.s. a její produkt Driver Self Check In (DSCI) pro jeho přínos v samostatné, bezkontaktní registraci řidičů přijíždějících nyní již non-stop na sběrné parkoviště před areálem fy v jejich LC v Buštěhradě. Firmě se tak podařilo významně zefektivnit nejen příjezd kamionů tím, že prostřednictvím dotykového displeje zaregistrují svůj příjezd, ale jde i o maximální využití potřebných dat a informací, včetně zefektivnění jejich zpracování.

U kategorie Logistická služba mne nejvíce oslovily firmy:

Packung s.r.o. se svojí službou Box48.cz. Zde vidím doslova obrovský potenciál k zefektivnění a zkvalitnění doslova všech logistických procesů. V důsledku podle mne opravdu revolučního, přesně na míru realizovaného lepenkového balení, k tomu totiž může dojít.

Liftago & DHL Express CZ se službou Emergency síť pro doručení po celé ČR, pro jejich významné zefektivnění využívání volných kapacit taxi služeb tím, že jsou využívány i pro přepravu e-commerce zásilek, kdy především jejich softwarová platforma propojuje přepravní poptávku s okamžitou volnou kapacitou vozidel.

Komentář porotce Václava Cempírka, rektora Vysoké školy logistiky a prezidenta České logistické asociace

Top logistický projekt

1) Balení pro Datart - automatické balení produktů, optimalizovaný rozměr obalu bez minimálních prořezů.

2) Go paperless - elektronické POD (proof of delivery) - digitalizace procesů a přepravních dokumentů.

3) Provoz fulfillmentového centra v Paskově - automatizované procesy příjmů a vychystávání za pomocí WMS software, autonomních robotů a nejmodernějšího vychystávání PICK to LIGHT (hands free picking) a laserové prostorové navigace.

Top logistický produkt

1) Driver Self Check In – optimalizační produkt, zpřesňuje a zpřehledňuje obsluhu dodavatelů do logistického centra, tj. určuje pořadí obsluhy.

2) Still ACH – pomocí senzorové technologie se inovativní řada ACH pohybuje ve skladu nezávisle, aktivně a bezpečně – dokonce i ve smíšeném provozu s lidmi a jinými průmyslovými vozíky.

3) MiR1350 - umožňuje maximalizovat efektivitu logistických operací, mobilní robot je alternativou k vysokozdvižným vozíkům s posádkou.

Top logistická služba

1) Ringil - cloudová modulární logistická platforma podporující digitální, chytrou a efektivní logistiku.

2) WE|DO: Spuštění mobilní aplikace s unikátními službami – projekt nabízí zákazníkovi komfort a intuitivní ovládání; aplikace umožňuje jednoduše sledovat zásilku v reálném čase a měnit datum i způsob doručení.

3) Box48.cz - vyrábí krabice na míru bez výsekových nástrojů, minimalizujete rozměry krabic pro produkty; snižuje náklady na výplňové prostředky.

Top developerské řešení

1) CTPark Prague West - budova CHR2 – vysoce ekologické řešení stavby.

2) Sázava Logistic Park – ekologická stavba, dešťová voda z vybraných hal je přečišťována na kvalitu pitné vody.

3) P3 Olomouc - Albert, solární panely a BREEAM Excellent – implementace řady ekologických prvků do stavby.

Eco-Eco

1) Balení pro Datart - automatické balení produktů, optimalizovaný rozměr obalu bez minimálních prořezů. V Evropě jsou v provozu 3 stroje. V Jirnech uspořilo naszaení automatu 30 pracovníků.

2) Sázava Logistic Park; UDI Group - ekologická stavba, dešťová voda z vybraných hal je přečišťována na kvalitu pitné vody.

3) CTPark Prague West - budova CHR2 – vysoce ekologické řešení stavby.

Komentář porotce Jaroslava Bazaly, rektora Vysoké školy logistiky a prezidenta České logistické asociace

Celková úroveň přihlášek do tohoto ročníku soutěže Impuls Logistika ukazuje, jak prudce a přitom všestranně se logistika v České republice rozvíjí. Moje bodové hodnocení je tedy v průměru velmi vysoké. To nejvyšší jsem připisoval těm počinům, které se mi jevily jako skutečně komplexní a současně konzistentní (Skladon mezi Projekty), ale také odvážné a podporující trvalé společenské hodnoty (Knihobot). V oblasti služeb jsem posuzoval jejich potřebnost, také chytrost s jakou jsou nastaveny a dále nezpochybnitelný ekologický přínos (Box48 Packung mi vyšel z tohoto pohledu nejvýše). Mezi developerskými přístupy jsem nejvíce oceňoval opět komplexnost a nové nápady (Panattoni je na tomto poli dle mého názoru nejlepší).

Přeji soutěži zdárný průběh a nechť vavříny vítězů jsou pro ně budoucím závazkem a pro ostatní velkou inspirací.

 

Absolutní výsledky soutěže Impuls Logistika

Top logistický projekt

1. Yard Management Systém, Dachser Czech Republic

2. První AutoStore instalace v České republice; Continental Automotive

3. Plně automatizovaný sklad Coca-Cola HBC v Kyjích; Coca-cola HBC CZ/SK

4. Automatická balicí linka pro Datart; Packung

5. Provoz fulfillmentového centra v Paskově; Dextrum Fulfillment

6. Nový systém řízení přeprav u Gebrüder Weiss – TIS Dispo; Gebrüder Weiss

6. PackMan (robot na třídění zásilek); Zásilkovna

7. Go paperless - elektronické POD (proof of delivery); Gebrüder Weiss

8. Automatizace inventur skladových zásob v hlavní roli drony; Gefco

9. DoDo Partner; DoDo Czech

10. Provoz distribučního centra v Mošnově; Central Warehouse Solution

11. Logistické centrum LIDL Buštěhrad; Lidl

12. Vracení knih do oběhu pomocí Knihoboxu; Knihobot

13. Logistické centrum UPS Czech Republic v Tuchomeřicích; UPS Czech Republic

14. Žokejové a elektromobilita; Gefco

14. Automatizované vozíky Still přepravují až milion komponent denně; Still

15. Spuštění provozu moderního překladiště v Ostředku; WeDo

16. Dokonalý expediční štítek existuje; Gumex

Top logistický produkt

1. Vozík Still ACH, Still ČR

2. Driver Self Check In (DSCI); Lidl

3. MiR1350; Mobile Industrial Robots

4. Paketovací lis Macfab Compact 450; Xertec

5. Vozík Still RXE 10-16C; Still

6. Těžké vysokozdvižné elektrické vozíky Linde E100-E180

Top logistická služba

1. Box48.cz; Packung

2. Boxollo.com; Packung

3. Emergency síť pro doručení po celé ČR; Liftago & DHL Express CZ

3. Klientská aplikace MySkladon; Central Warehouse Solution

4. Platforma Ringil; Ringil

5. Otevření proprietární sítě výdejních AlzaBoxů celému trhu; Alza.cz

6. Zero emissions - ekologická služba pro zákazníky Gebrüder Weiss; Genrüder Weiss

7. 1guard – Monitoring; Adastra

8. WeDo Spuštění mobilní aplikace s unikátními službami; WeDo

9. Semafor prezentující vytíženost dep; WeDo

Top developerské řešení

1. CTPark Prague West - budova CHR2; CTP

2. Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino; Panattoni Czech Republic Development

3. Panattoni Park Stříbro - distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren KION Group; Panattoni Czech Republic Development

4. Panattoni Park Zdice – nová šetrná budova pro výrobce Doosan Bobcat; Panattoni Czech Republic Development

5. Sázava Logistic Park; UDI Group

6. Brno Airport – společnost Noviko zahajuje svůj provoz pomocí chladírenských technologií; Panattoni Czech Republic Development

7. Panattoni Park Stříbro - distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren Kion Group; Panattoni Czech Republic Development

8. Brno Airport - nový výdejní sklad Ikea; Panattoni Czech Republic Development

9. DC1 v Prologis Park Prague-Chrášťany; Prologis

10. P3 Olomouc - Albert, solární panely a BREEAM Excellent; P3 Logistic Parks

Eco-Eco

1. Yard Management System; Dachser

2. Box48.cz; Packung

3. Plně automatizovaný sklad Coca-Cola HBC v Kyjích; Coca-Cola HBC CZ/SK

4. CTPark Prague West - budova CHR2; CTP

5. Emergency síť pro doručení po celé ČR; Liftago & DHL Express CZ

6. Paketovací lis Macfab Compact 450; Xertec

7. Logistické centrum Lidl Buštěhrad; Lidl

7. Automatická balicí linka pro Datart; Packung

7. Panattoni Park Stříbro - distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren Kion Group; Panattoni Czech Republic Development

8. Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino; Panattoni Czech Republic Development

9. Panattoni Park Zdice – nová šetrná budova pro výrobce Doosan Bobcat; Panattoni Czech Republic Development

9. Sázava Logistic Park; UDI Group

 

Členové poroty soutěže Impuls Logistika

Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie

Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, prezident české logistické asociace

Jakub Holec – šéf 108 Agency

Filip Hubička – šéfredaktor měsíčníku Logistika

Radek Novák – vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek

Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Související