Leteckou nákladní dopravu čeká složitý rok. Bude se muset vyrovnávat s rekordním růstem cen paliv a současně s poklesem objemů přepravovaného zboží – za rok 2022 činil tento pokles osm procent a prognóza na letošní rok činí čtyři procenta. Lehce nebude ani námořní přepravě, ta očekává pokles zisků v řádu desítek procent, celkově v hodnotě desítek miliard USD. Situaci nepomůže ani očekávané snížení počtu kontejnerů, kterých se plánuje 600 tisíc sešrotovat, což představuje 2,5 procenta fleetu z roku 2022. Objem přepraveného zboží přes moře podle výhledů na následující roky klesne o desítky procent. Nad situací se zamýšlí společnost DSV.

Rok 2022 znamenal v mnohých aspektech zlomový postcovidový rok. Cena leteckého paliva pokořila nejvyšší zaznamenanou cenu v historii, transport kontejnerů z Asie do Evropy klesl z rekordních hodnot během roku o 85 procent z 14 tisíc dolarů na průměrnou hodnotu 1600 dolarů za kontejner o čtyřiceti stopách.

Související

Také námořní přeprava hlásí na rok 2023 trend klesajících objednávek v řádu desítek procent, což platí i přes neustále klesající cenu za transport kontejnerů z Asie do Evropy. Celkově námořní doprava sníží své zisky o desítky miliard dolarů.

Výhledy na rok 2023 ale v některých ohledech vyznívají pozitivně, máme na mysli například pokles ceny leteckého paliva z letošní ceny 30 na 26 korun za litr. Letecká nákladní doprava bude stále častěji využívat osobních letadel k transportu nákladů jako belly cargo. Klesající čísla prodaných nových nákladních letadel naznačují, že tento trend bude pokračovat i v několika nadcházejících letech.

Námořní přeprava bude v následujícím roce po částečné stabilizaci opět klesat. Vzhledem k příznivým cenám transportu se budou volné kapacity na přepravu snižovat. To zapříčiní hlavně plánované sešrotování 600 tisíc kontejnerů, což představuje 2,5 procenta fleetu z letošního roku. Závažný problém v plynulosti dopravy zboží přinese též kongesce v přístavech, ovlivněná stávkami, v letošním roce probíhajícími v Evropě, jež dosud nebyly úspěšně vyřešeny.

Důležité je pokračovat v elektronizaci logistiky

„Plány s vývojem na příští rok se nyní stanovují velmi obtížně, věřím však, že každá takováto doba nám může přinést i nové možnosti. Důležité je neustále zlepšovat a inovovat naše produkty a pokračovat v elektronizaci logistiky, v našem případě Chytřejší sběrnou síť DSV, nebo nové možnosti elektronické komunikace mezi zákazníkem a DSV. Ze zkušeností víme, že některé obory prodělají v následujícím období pokles, jiné naopak posílí. Záleží zejména na tom, jak dlouho současná ekonomická situace potrvá. Nebál bych se říci, že příští rok bude rokem překvapení,“ uvádí Petr Chocholatý, managing director DSV Road.

Přepravní a logistické společnosti vynakládají značné úsilí na zlepšení situace. Vytvářejí se alternativní trasy kombinované letecké a námořní dopravy, využívá se pasažérských letadel pro přepravu nákladu jako belly cargo nebo se navazují spolupráce mezi jednotlivými dopravci k úspoře kapacit pro převoz.

Související