Je to už 30 let, co v Pardubicích vznikla fakulta, která si vybrala do svého názvu jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19. století. Její zakladatelé tak chtěli navázat na odkaz Jana Pernera, který se podílel na výstavbě historicky důležité železniční tratě z Olomouce do Prahy a Drážďan.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice prošla za 30 let velkým vývojem. „Naším cílem je fakulta jako renomované centrum dopravního vzdělávání a výzkumu. To se nám daří postupně naplňovat,“ říká její děkan, doc. Libor Švadlenka. V současnosti disponuje fakulta unikátním technickým zázemím. Praktická výuka probíhá v nově vybudovaném Centrálním dispečerském pracovišti, v Dopravním sále nebo Logistické učebně a jiných výukových laboratořích.

Související

V roce 2013 vybudovala fakulta Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které nabízí studentům, ale i průmyslovým partnerům působícím v oblasti dopravy, učebny a laboratoře s moderním vybavením a speciálními, mnohdy jedinečnými, technologiemi. Praktická výuka se promítá i do spolupráce s firmami. „Kvalitní výuka musí být provázaná s praxí. Naše fakulta je tímto propojením typická, jelikož běžně do výuky zveme odborníky, aby studentům představili aktuální trendy,“ dodává děkan fakulty.

Fakulta se pravidelně otevírá zájemcům o studium při dnech otevřených dveří; v roce 2023 budou probíhat ve středu 18. ledna a v sobotu 25. února. Návštěvníci se dozví více o studiu přímo od vyučujících. Studentským životem je pak provedou sami studenti. Kromě prohlídky fakulty si budou moct zájemci o studium vyzkoušet řízení vlakového provozu, zahrát si hru rozjezdu vlaku, vyzkoušet si vozík KRAB, který měří odchylky kolejí nebo si prohlédnout elektromobil a poslechnout motor leteckého modelu.

Více informací najdete na: dfjp.upce.cz

Související