Společnost CHEP, poskytovatel řešení pro dodavatelské řetězce, získala od česko-slovenské iniciativy ECR (Effective Consumer Response) ocenění Lean & Green Award za svůj akční plán pro měření a snižování emisí oxidu uhličitého a skleníkových plynů o nejméně 20 oprocent. Dokument, který byl nezávisle auditován experty z Vysoké školy ekonomické v Praze, vypracovala společnost CHEP v rámci účasti v programu Lean & Green.

„Těší mě, že úsilí, které náš lokální tým i kolegové ze Supply Chain týmu vynaložili při vypracování tohoto mimořádně důležitého akčního plánu, bylo oceněno i experty z takto renomované oborové instituce. Společensky odpovědný přístup a upřímný zájem o stav klimatu definují naše podnikání na globální i lokální úrovni,“ řekl Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP pro Českou republiku.

Práce s přesnými daty

Auditovaný akční plán společnosti CHEP pracuje s přesnými daty o emisích uhlíku a definuje realistické cíle spolu s konkrétními kroky k jejich postupné eliminaci.

Lean & Green Award oceňuje kvalitu plánů ještě před zahájením plnění stanovených cílů. Po auditu přechází CHEP plynule do aktivační fáze, v níž bude realizovat jednotlivé kroky z akčního plánu a bude v pravidelných intervalech podávat zprávy o svém pokroku. Po úspěšném dosažení stanovených milníků a prokazatelném snížení emisí uhlíku o nejméně 20 procent získá CHEP prestižní certifikaci Lean & Green Star.

Související

Aktivity společnosti CHEP přinášejí přidanou hodnotu v celém dodavatelském řetězci. Na základě analýzy životního cyklu palet poskytuje CHEP svým zákazníkům certifikáty udržitelnosti, které vypočítávají množství oxidu uhličitého, odpadu i dřeva ušetřeného díky vzájemné spolupráci. „Jako poskytovatel paletového poolingu aktivně prosazujeme principy oběhového hospodářství v logistice, které, jak pevně věřím, si osvojí stále více společností s významným dopadem na stav klimatu. V návaznosti na práci týmů CHEP jsem přesvědčen, že naše aktivity postupně povedou nejen k získání certifikace, ale – co je ještě důležitější – k obecně udržitelnější logistice a ekologičtějším dodavatelským řetězcům," uzavírá Frederic Rotrou.

Udržitelnost v praxi

CHEP pomáhá přepravovat více zboží více lidem a na více místech než kterákoli jiná společnost na světě. Její palety, přepravky a kontejnery tvoří neviditelnou páteř globálního dodavatelského řetězce. Svoji důvěru v ni vkládají největší světové značky, kterým pomáhá přepravovat zboží efektivněji, udržitelněji a bezpečněji. CHEP již před mnoha lety začala využívat principy sdílené ekonomiky a s pomocí svého modelu sdílení a opakovaného využívání přepravních platforem, který je známý jako pooling, vybudovala názorný příklad udržitelnosti v praxi.

Související