Oba oceněné stroje jsou podle expertů společnosti Still ČR v lecčems jiné než tradiční automatizované vozíky. „V případě OPX jde o unikátní řešení autonomního vychystávacího vozíku, který je partnerem pro pickera. Rychlost jeho implementace (v řádu hodin) a jednoduchost ovládání velmi usnadňuje jeho nasazení. Stroj ACH je v těchto ohledech podobný, jeho myšlenkou a cílem je jednoduše automatizovat horizontální přepravu břemen a palet,“ říká Jaroslav Leun, vedoucí oddělení pro intralogistická řešení ze společnosti Still ČR.

Automatizace hraje v manipulační technice stále důležitější roli. Aby se ve svém oboru udržel hamburský výrobce neustále na špici, musí rozvíjet další nové technologie. Still se v poslední době zaměřil především na rozšíření portfolia tak, aby zákazníkům poskytl komplexní řešení většiny logistických procesů, kterými se ve svých provozech zabývají. Například na loňském veletrhu Logimat demonstroval Still, jak mohou všestranné a flexibilní automatizované mobilní roboty kooperovat v praxi s automatizovanými vertikálními vozíky. „Také pracujeme na vývoji a implementaci nových technologií a standardů, například VDA 5050, což je komunikační standard potřebný pro implementaci a provoz různých vozíků AGV pod jedním řídicím systémem. Nyní má každý jejich dodavatel svůj vlastní,“ dodává Jaroslav Leun.

Související

Poloviční šířka pracovní uličky

Mezi hlavní výhody oceněné řady vozíků ACH patří poměrně jednoduchá implementace v porovnání s tradičními vozíky AGV. Pro samotný provoz strojů je potřeba zhruba poloviční šířka pracovní uličky ve srovnání s klasickým, manuálně ovládaným vozíkem. Typicky se tyto stroje používají pro horizontální převoz břemen a palet z bodu A do bodu B.

Vozíky řady ACH mohou přepravovat břemena až do hmotnosti 1500 kilogramů. Existují dvě varianty: ACH 06 je minimalistický AMR s nosností do 600 kilogramů, který přepravuje břemena pomocí dodatečné ložné plochy (stolu), na niž mohou být různá drobnější břemena nebo i menší palety. Verze ACH10/15 je jeho o něco dospělejší bratr, který umožňuje přepravu větších a těžších břemen nebo palet do hmotnosti 1000 až 1500 kilogramů. Zajišťuje ji nejen pomocí dodatečné ložné plochy (stolu), ale je schopen realizovat i přepravu nákladu přímo na vozíku nebo také přepravu individuálních nákladových jednotek (například pojízdných vozíků).

Navigace a ochrana osob

Vozíky ACH jsou navigovány za pomoci QR kódů nalepených v určitém rastru podél transportních tras. Kódy jsou – včetně jejich instalace – vždy součástí dodávky. Ze strany provozovatele je pouze třeba zajistit hardware pro instalaci systému řízení vozíků (typicky se jedná o virtuální server) a pokrytí wi‑fi.

Na přední straně jsou stroje ACH vybaveny systémem ochrany osob, mohou tedy být nasazeny do prostor, kde se běžně pohybují pracovníci. Co se týká bezpečnosti, mezi provozem vozíků v prostoru bez lidí nebo s lidmi není podle Jaroslava Leuna ze Still ČR prakticky žádný rozdíl.

Vytváření a programování tras probíhá za pomoci vyškolených techniků Still. Prvotní nastavení a otestování vozíku je otázka několika hodin až několika málo dnů – podle rozlehlosti a složitosti tras.

Novinkou v portfoliu Still bude už brzy AMR vozík s označením AXH. Stupeň jeho autonomie bude ještě vyšší, což mu umožní nasazení do komplexnějších procesů, složitějších prostor a také práci v kolaborativní interakci s jinými AGV.

Související