Toyota Material Handling CZ rozšířila nabídku o zásadně inovovaný systém Blaxtair Origin, který výrazně zvyšuje bezpečnost těch nejzranitelnějších – chodců, pěších manipulantů a ostatního personálu ve výrobních i skladových provozech. Blaxtair doplňuje ostatní technologie, které Toyota nabízí pro posílení bezpečnosti – například fleet management I_Site s funkcí sledující různé úrovně kolizí, PAS system zaměřený na detekci překážek a zastavení vozíků v uličkách nebo LSA zpomalovací zóny.

Každý provoz řeší současně bezpečnost a efektivitu provozu, která je ovlivněna mimo jiné právě rychlostí vozíku. V praxi není možné se vozíků při práci ve skladu zcela zbavit nebo je zpomalit tak, aby byla kolize prakticky vyloučena. Proto je nutné bezpečnost provozu pečlivě promýšlet a zavádět opatření, která riziko srážky člověka a stroje v maximální možné míře vyloučí.

Kamera s AI slouží k přesné detekci osob

Moderní kompaktní a robustní systém Blaxtair Origin zvyšuje ochranu člověka před vozíkem na novou úroveň. Je založen na inteligentních 2D kamerách, jejichž senzorické hlavy zachycují okolní prostředí a jsou vybaveny procesními jednotkami využívajícím algoritmy umělé inteligence (AI – Artificial Ingelligence). Dokážou tak přesně a v reálném čase detekovat a rozpoznat postavu nebo její část před vozíkem, podél vozíku, a to i postavu skrčenou, skrytou částečně za paletou nebo za rohem.

Související

Mozek systému neustále porovnává snímané objekty s databází lidských postav a jejich částí. Pokud je nalezena shoda, vyhodnotí situaci jako přítomnost člověka a bleskově reaguje.

Řidič vozíku je o nebezpečí střetu s chodcem informován na displeji.
Řidič vozíku je o nebezpečí střetu s chodcem informován na displeji.
Foto: Toyota Material Handling

Účinnost kamer je zajištěna snímáním sledovaného prostoru pod širokým úhlem až 139 stupňů. Systém tak dokáže člověka v možné dráze vozíku detekovat včas, a to ještě dříve, než ho může spatřit obsluha vozíku. Další výhodou je i schopnost detekce obsluhy jedoucí na sklopné stupačce ručně vedeného vozíku. Systém upozorní řidiče (změnou barvy displeje doprovázené zvukovou signalizací) nebo rovnou vozík zpomalí na nastavenou úroveň (nejnižší možné zpomalení je na 0,5 m/sekundu).

Blaxtair Origin

Hlavní přínos detekčního antikolizního systému Blaxtair spočívá v jednoznačném rozpoznání člověka – bez ohledu na to, v jaké pozici se nachází – od ostatních překážek, které mohou stát vozíku v cestě. Odpadá falešný poplach při přiblížení k regálu, k paletě, k jinému stroji, k jakékoli jiné překážce. Nedochází ke zbytečnému zpomalování a snižování produktivity vozíku. Omezení se vztahují čistě k ochraně člověka, kdy systém částečně přebírá rozhodování za lidskou obsluhu. Reaguje dříve a rychleji, než by to dokázal jakkoli pozorný a soustředěný člověk.

Flexibilní a rychlé nastavení i přenastavení

Je možné zadat libovolný počet detekčních zón – od deseti centimetrů po pět až šest metrů na šířku (při respektování maximálního úhlu záběru), obdobně se hloubka detekce pohybuje rovněž od deseti centimetrů do vzdálenosti 10 až 12 metrů od vozíku. Nastavení rychlostního profilu vozíku, tedy úroveň zpomalení, může být odlišná v různých zónách. Odlišně může být nadefinována délka nebo šířka snímaného prostoru, tak aby kamery zbytečně nedetekovaly například chodce jdoucí ve vyhrazeném prostoru vedle jízdní dráhy vozíků, ať již chráněném zábradlím nebo vodorovným značením. Detekční zóny pro přední i zadní kameru je možné nastavit zvlášť a zóny lze nastavit i v odlišném módu, například jen detekce a upozornění, detekce a zpomalení a podobně. Blaxtair pracuje ve třech stupních citlivosti, které se odvíjejí od světelných podmínek v daném prostoru. Ani šero, ani slabé osvětlení funkčnost systému nijak negativně neovlivní.

Systém Blaxtair Origin by měl být umístěn tak, aby nebyl zastíněn nákladem.
Systém Blaxtair Origin by měl být umístěn tak, aby nebyl zastíněn nákladem.
Foto: Toyota Material Handling

Nastavení i přenastavení systému je snadné, intuitivní a rychlé. Proškolený uživatel vše zvládne v řádu minut a nové nastavení je po restartu ihned aktivní.

Automatické přepínání směru detekce

Na vozíku mohou být umístěny dvě kamery – jedna sleduje prostor před vozíkem, druhá za ním. Snímání definovaného prostoru a zobrazení sledované oblasti na displeji v kabině vozíku není nijak omezeno fixním nebo proměnlivým úhlem sklonu kamery, která tak může být umístěna i na pohyblivé části vozíku, například na stožár. Zadní kamera pak bývá upevněna na zadní liště ochranného rámu kabiny. Detekovaný směr se přepíná automaticky, ihned jakmile obsluha změní směr pojezdu vozíku.

Kamery jsou odolné proti nárazům, povětrnostním vlivům, prachu, nízkým i vysokým teplotám. Jsou vyrobeny pro těžký průmyslový provoz s krytím IP69K, jednotka IP67.

Podklady pro analýzu

Výstupy GPRS a GPS modulu umožňují analýzu zaznamenaných situací. Potenciální kolize s chodci jsou přesně lokalizovány a je zaznamenána jejich četnost pro každý vozík. Je možné vytipovat prostory s nejčastější detekcí, upravit provozní režim a bezpečnost ještě více posílit.

Související