Udržitelnost se stane standardem

Na udržitelný přístup a snižování uhlíkové stopy se v současnosti zaměřují všechna průmyslová odvětví, výjimkou není ani svět logistiky. Přepravní a logistické společnosti hledají cesty, jak snížit dopad vlastní činnosti na životní prostředí.

Jako jeden z hlavních trendů se uplatňují nástroje pro efektivní plánování logistických operací, jež umožňují maximalizovat využití nákladového prostoru dopravních prostředků a optimalizovat jejich počet na silnicích. Velká pozornost je věnována i přesunu části transportu na železnici či využití alternativních pohonů apod. Testování nových technologií v této oblasti se věnuje také naše společnost a jsem rád, že jsme loni jako první úspěšně otestovali využití vodíkového nákladního vozu v českých podmínkách. Testujeme také elektrická nákladní auta, v ČR aktuálně plánujeme pilotní jízdy nového vozu na jaro.

Firmy se zaměřují také na zvýšení soběstačnosti vlastních logistických center a šetrnější čerpání omezených zdrojů. Příkladem je boom ve využívání solární energie. I my letos budeme instalovat na střechy logistických center v ČR fotovoltaické panely, které vyrobí 1,2 MWp solární energie. Pozornost se soustředí také na recyklaci a využití recyklovatelných nebo bio rozložitelných materiálů.

Související

Samozřejmě je nutné počítat s tím, že udržitelnější postupy s sebou přinášejí i zvýšení nákladů na provoz. Naše společnost se ovšem hlásí k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a myslí na budoucnost dalších generací, proto tyto investice považujeme za opodstatněné a budeme v nich pokračovat. Těší mě, že stále častěji zaznamenáváme kladnou odezvu na tento přístup od našich obchodních partnerů, kteří vyhledávají služby s touto přidanou hodnotou. Velký ohlas má například naše služba zero emissions, která našim klientům umožňuje již nyní kompenzovat 100 procent emisí vzniklých při přepravě jejich zásilek.

Logistika vstupuje do nové éry, kde se stane udržitelnost standardem. To ovšem nebude stačit, pokud se my všichni spotřebitelé nebudeme chovat udržitelně. Podle řady průzkumů se totiž až 45 procent globálních emisí CO₂ váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme. Je tedy nutné změnit přístup k mnoha oblastem života a soustředit se na odpovědné zacházení s omezenými zdroji.

Související