Developer Panattoni předal společnosti Jungheinrich do užívání halu, ve které německý dodavatel intralogistických řešení rozšíří své výrobní kapacity. Budova o rozloze 37 tisíc čtverečních metrů je součástí průmyslové zóny Panattoni Park Chomutov North a je vybavena řadou moderních technologií. Investice do samotné budovy, kterou financuje investiční skupina RSJ, přesahuje 1,5 miliardy korun, čímž se řadí mezi největší v regionu.

Jungheinrich v hale plánuje zahájení výroby v polovině letošního roku, což přinese přibližně 350 kvalifikovaných pracovních míst ve výrobním sektoru. Projekt výstavby zahrnuje i okolní území v blízkosti stavební zóny a počítá s investicemi do rozsáhlých opatření v oblasti biodiverzity.

Transformace celého regionu

„V Chomutově se chystáme vybudovat jeden z nejmodernějších výrobních závodů na vysokozdvižné vozíky na světě a nyní jsme o další významný krok blíže k dosažení tohoto cíle. Vzhledem k tomu, že poptávka po manipulační technice Jungheinrich neustále roste, rozšiřujeme kapacity v rámci naší evropské výrobní sítě. Náš nový závod má zásadní význam pro dosažení našich růstových cílů a dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Jungheinrich,“ říká Sabine Neuß, členka představenstva společnosti Jungheinrich AG pro oblast techniky. Sabine Neuß již loni v červnu měsíčníku Logistika prozradila, že Jungheinrich AG bude u Chomutova vyrábět retrak ETV 216i.  U zahájení stavby závodu tehdy byli i zástupci Jungheinrich ČR, kteří rozhovor s paní Neuß zprostředkovali. 

Jungheinrich AG bude u Chomutova vyrábět retrak ETV 216i
Jungheinrich AG bude u Chomutova vyrábět retrak ETV 216i
Foto: Volker Strey

Retraky ETV 216i se nyní vyrábějí ve výrobním závodě Jungheinrich v Norderstedtu, tamní uvoněné kapacity budou podle sdělení společnosti Jungheinrich využity k tomu, aby zde umožnily další růst.

Související

„Chomutovsko, jakožto oblast pevně spojená s těžbou uhlí, čeká v následujících letech nutná hospodářská restrukturalizace na modernější typ průmyslu, který bude šetrnější k životnímu prostředí, čímž bude naplňovat cíle pramenící ze Zelené dohody pro Evropu. Proto jsme rádi, že právě Panattoni se zde může podílet na projektu, jenž pomůže regionu tuto transformaci zahájit. Přidanou hodnotu celému projektu dává i skutečnost, že se jedná o výrobu finálního produktu. Osobně mě těší, že region je otevřen novým příležitostem a investicím a projekt vznikl v úzké spolupráci s místními samosprávami,“ říká Klára Sobotková, ředitelka regionálního rozvoje, Panattoni.

„Máme radost, že Jungheinrich, rodinná společnost s celosvětovou působností, je nájemcem naší haly a přejeme jí zde mnoho úspěchů. Těší nás, že letošní krásné výročí sedmdesáti let na trhu tak může oslavit zahájením výroby právě u nás, v České republice,“ vysvětluje Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ.

„Podobné investice potřebuje nejen naše obec, ale celý region. Ukazují, že Chomutovsko může mít budoucnost průmyslové oblasti s přidanou hodnotou. Bonusem je udržitelné řešení stavby a zajímavý výrobní program nájemce Jungheinrich, potvrzující že moderní výroba v moderní budově přináší žádaná pracovní místa,“ říká Václav Hora, starosta obce Vrskmaň.

Šetrnost k přírodě

Budova v rámci průmyslového areálu Panattoni Park Chomutov North vyniká svou šetrností k životnímu prostředí, což potvrzuje i její aspirace na hodnocení Excellent v rámci certifikace BREEAM New Construction. Projekt má také nadstandardní izolaci, venkovní žaluzie a tepelné čerpadlo, které rovněž ušetří náklady na energie. Udržitelnost potvrzuje i využití dešťové vody pro splachování v průmyslové zóně.

Projekt u Chomutova je i rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti v okolí průmyslové zóny. Jako náhrada za zrušený remízek poslouží výsadba o rozloze 1,5 hektarů, která se skládá z dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Vysazeno tak bylo 438 stromů a přes 12 tisíc keřů. Prostor zůstane neoplocen, přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech jsou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze též zmínit luční porosty či budky, které jsou vyvěšené od 1,5 metru až do výšky osm metrů a již je využívají různé druhy ptactva i netopýrů.

Související