Rok 2022 byl pro developerskou společnost CTP úspěšný, nesl se ve znamení stabilního růstu a skvělých obchodních výsledků. Společnost působí v deseti zemích Evropy a díky své velikosti, dlouhodobě udržitelné strategii a zajištěnému financování se úspěšně zvládla vyrovnat s dopady světových událostí na evropský trh. K tomu se jí podařilo dosáhnout vytyčených cílů.

V roce 2022 se v České republice plocha portfolia CTP rozšířila o 300 tisíc čtverečních metrů, což navýšilo celkovou rozlohu na 3,8 milionů čtverečních metrů. Příjmy z nájmů se meziročně zvýšily o 13 procent na 230,3 milionů eur (5,7 miliard Kč). V současnosti je CTP s 28procentním podílem největším hráčem na českém trhu s průmyslově-logistickými nemovitostmi.

České portfolio CTP tvoří největší (37 procent) podíl celé skupiny a dlouhodobě patří ke stabilním pilířům de-velopera. Aktuálně má CTP v České republice 56 parků na celkové ploše 3,8 milionů čtverečních metrů a hrubá hodnota aktiv (GAV) přesáhla 5,5 miliard eur (zhruba 130 miliard Kč), což je oproti roku 2021 35procentní nárůst. V roce 2022 developer v Česku přidal 300 tisíc čtverečních metrů nových vysoce udržitelných a mo-derních prostor, přičemž celé portfolio nemovitostí je i nadále pokryto BREEM certifikací udržitelnosti. Dvě třetiny růstu společnosti tvoří stávající nájemci, kteří rostou v rámci CTP sítě nemovitostí. V loňském roce developer ve svých parcích přivítal také nové klienty, kteří rozšířili o deset procent celkovou velikost klientské rodiny na 500 členů.

„I přes poměrně náročné období plné neočekáváných událostí se nám v roce 2022 podařilo naplnit naše cíle a stabilně růst. CTP v České republice nadále potvrzuje svou roli lídra na trhu. Za úspěch považuji také to, že kromě hlavního businessu se nám daří posouvat i projekty v ESG sféře, ať už je to spolupráce s univerzitou nebo rozšiřování našich lesů a aktivní zapojování se do lokálních komunitních projektů ve spolupráci s municipality a dalšími institucemi,” zdůraznil David Chládek, generální ředitel CTP pro Českou republiku.

V následujících letech chce CTP zdvojnásobit objem svých obchodních aktiv, konkrétněji do roku 2030 navýšit GLA ročně o 300 až 500 tisíc čtverečních metrů. CTP chce také intenzivně rozvíjet segment energetiky. V roce 2022 CTP naplnila cíl v České republice nainstalovat fotovoltaické elektrárny na střechách budov v CTParcích o celkovém výkonu 15 MWp. Pro rok 2023 se cíl navyšuje na nově instalovaný výkon až 20 MWp. Instalace FVE je součástí dlouhodobé strategie zaměřené na přeměnu CTParků na ostrovy udržitelnosti, které budou ener-geticky soběstačné.

„Zdvojnásobení objemu obchodních aktivit CTP je samozřejmě ambiciózní plán. My jsme velmi flexibilní společ-nost a umíme pružně reagovat na změny trhu. Pro dosažení tohoto cíle zrychlujeme růst a rozšiřujeme portfolio. Při dnešních podmínkách v České republice se můžeme bavit o 300 až 500 tisíc čtverečních metrů výstavby i akvizic ročně, což odpovídá přibližně desetiprocentnímu růstu. Není to ovšem jen o růstu portfolia, ale také o vztazích s našimi nájemci. V současnosti máme v Česku 97procentní obsazenost CTParků a jsou to právě naši stávající klienti, kteří tvoří největší růst. Je pro nás tedy zásadní, aby naši klienti byli spokojeni, dále s námi rostli a společně jsme generovali zisk, tedy abychom společně tvořili udržitelné hodnoty,“ doplnil Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP pro Českou republiku.

V roce 2022 se také rozrůstal český tým CTP, který přivítal přes 50 nových kolegů. Společně český tým vloni vysadil 120 tisíc stromů po celé republice a podpořil celou řadu lokálních projektů. S FAST VUT v Brně navázal pětiletou spolupráci pro podporu mladých talentů ve stavebnictví a zvýšení zájmu o studium tohoto pestrého oboru. V Brně také CTP v minulém roce zahájila výstavbu nejmodernější kancelářské budovy ve střední Evropě a rozšířila plochu prvního brněnského co-workového centra Clubco.

Celá skupina CTP v roce 2022 vybudovala v Evropě jeden milion čtverečních metrů nových ploch, čímž dosáhla svého cíle vytvořit v Evropě 10 milionů čtverečních metrů průmyslově-obchodních ploch nejvyšší kvality. V následujících letech plánuje toto číslo zdvojnásobit na 20 milionů čtverečních metrů. Příjmy z nájmů se navýšily o 38,3 procenta na 452,1 milionů eur. Nájemních smluv společnost uzavřela na prostory o celkové výměře 1,9 milionů čtverečních metrů. K příznivým výsledkům napomohla přetrvávající silná poptávka a nedostatek prostorů k pronájmu, zároveň se pozitivně odrážejí snižující se náklady na výstavbu.

Související