Skupina Kion Group uzavřela strategické partnerství se společností Li-Cycle Holdings („Li-Cycle“), přední společností v oboru obnovy zdrojů lithium-iontových baterií. Obě společnosti slavnostně podepsaly smlouvu v centrále Kion Group ve Frankfurtu a stvrdily tak finální dohodu o partnerství, která bude platit až do roku 2030. Ekologická recyklace lithium-iontových baterií bude zahájena již ve druhé polovině letošního roku.

Značky Kion Group používají baterie tohoto druhu pro své elektrické průmyslové vozíky a pro automatizovaná řešení skladové logistiky. Nové partnerství Kion Group zajišťuje obnovitelnost nejdůležitějších materiálů z dodaných baterií. Recyklace bude zpočátku probíhat v novém závodě Li-Cycle pro recyklaci u Magdeburgu s rozšiřováním do dalších zemí, včetně Francie.

„Toto strategické partnerství znamená důležitý krok směrem k cirkulární ekonomice, kterou pro naše produkty chceme implementovat,“ řekl Henry Puhl, technologický ředitel Kion Group při podpisu smlouvy a dodal: „Spolupráce s Li-Cycle ještě dále posiluje naši pozici v oblasti udržitelnosti.“

Související

Andreas Krinninger, člen výkonné rady Kion Group, zodpovědný za segment Industrial Trucks & Services, shrnuje výhody řešení: „Udržitelný proces Spoke & Hub společnosti Li-Cycle umožňuje regeneraci až 95 procent hmotnosti lithium-iontových baterii. Důležité zpětně získané minerály budou dále využity k výrobě nových baterií. Tím se stáváme jedním z průkopníků v oboru manipulace s materiálem v oblasti obnovy a recyklace moderních lithium-iontových baterií.“

„Těší nás, že můžeme spolupracovat s Kion Group, osvědčeným lídrem v oboru elektrifikace řešení průmyslových vozíků a také jedním z předních světových dodavatelů v oblasti technologie a automatizace skladů,“ řekl při podpisu Tim Johnston, spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti Li-Cyklus a dále uvedl: „Jsme rádi, že Li-Cycle byl vybrán jako preferovaný partner pro globální recyklaci pro Kion Group. Naše společnost neustále roste a diverzifikuje zákaznické portfolio, chceme také dále posouvat naše plány expanze v Evropě, kde pomáháme řídit udržitelný a lokalizovaný ekosystém baterií. Li-Cycle podpoří potřeby recyklace v Kion Group a také její úsilí o sladění se s předpisy EU o bateriích. Společně vybudujeme cirkulární dodavatelský řetězec pro baterie a budeme dále podporovat přechod na čistou energii.“

Proces recyklace šetrný k životnímu prostředí

Obchodní model společnosti Li-Cycle Spoke & Hub je při procesu obnovy zdrojů založen na inovativní a udržitelné dvoustupňové recyklaci lithium-iontových baterií.

První krok procesu probíhá v zařízeních Spoke, která využívají patentovaná řešení Li-Cycle. Jedná se o udržitelnou technologii ponořeného drcení. Proces produkuje „černou hmotu“, meziprodukt, který obsahuje klíčové cenné kovy. V zařízeních Li-Cyklus se nepoužívají metody recyklace s vysokými teplotami, a proto mají zařízení Spoke pouze minimální ekologickou stopu.

Ve druhém kroku se využívá hydrometalurgického procesu, který z „černé hmoty“ produkuje materiály pro baterie, jako je uhličitan lithný, síran kobaltnatý a síran nikelnatý. Proces Li-Cycle produkuje minimální pevný odpad, žádnou odpadní vodu a pouze nízké emise do ovzduší.

Li-Cycle v současné době provozuje čtyři zařízení umístěná v Kanadě a USA, která mají dohromady kapacitu více než 50 tisíc tun materiálu lithium-iontových baterií ročně. Společnost také staví Spokes zařízení v Německu, v Norsku a Francii. U zařízení v Německu je plánována největší kapacita, až 30 tisíc tun. Toto zařízení se připravuje k uvedení do provozu v roce 2023.

Partnerství splní požadavky „Green Deal“

Vedle ambiciózních cílů neustálého zlepšování vlastní udržitelnost produktů a řešení umožní partnerství skupině Kion splnit i požadavky připravovaných nařízení EU o bateriích a použitých bateriích. V rámci „Green Deal“ navrhuje komise další rozšíření cirkulární ekonomiky pro hodnotový řetězec baterií. Cílem je, aby byly všechny použité baterie v budoucnu recyklovány a aby díky tomu bylo dosaženo vyššího poměru opakovaného využití cenných materiálů, jako je například měď, kobalt, lithium, nikl a olovo.

Partneři Kion Group a Li-Cycle Holdings

Společnost Kion Group patří mezi přední světové dodavatele průmyslových vozíků a řešení dodavatelského řetězce. Její portfolio zahrnuje nejenom průmyslové vozíky, jako jsou vysokozdvižné vozíky a další skladové vozíky, ale také integrovanou automatizační techniku a softwarová řešení pro optimalizaci dodavatelských řetězců, včetně všech souvisejících služeb. Ve více než 100 zemích světa zajišťují řešení Kion Group hladký tok materiálu a informací ve výrobních závodech, skladech a distribučních centrech.

Skupina, která je součástí MDAX, je z hlediska počtu prodaných kusů v roce 2021 největším výrobcem průmyslových vozíků v Evropě. V Číně patří podle obratu v roce 2021 mezi přední zahraniční výrobce a při započítání domácích dodavatelů je třetím největším dodavatelem. Kion Group je na základě obratu v roce 2021 také jedním z předních světových poskytovatelů automatizace skladů.

Na konci roku 2022 bylo používáno zákazníky různých velikostí a v mnoha průmyslových odvětvích na celkem šesti kontinentech přibližně 1,7 milionu průmyslových vozíků. Skupina má v současnosti přibližně 41 tisíc zaměstnanců a ve finančním roce 2022 vygenerovala obrat ve výši 11,1 miliardy eur.

Li-Cycle pracuje na misi využití své inovativní technologie Spoke & Hub Technologies pro lithium-iontová řešení zaměřená na zákazníky v období končící životnosti baterií a zároveň vytváří sekundární zásobu materiálů s odpovídající kvalitou pro výrobu nových baterií. Lithium-iontové dobíjecí baterie stále více pohánějí náš svět v oblasti automobilového průmyslu a v energetice úložišť a také v oblasti spotřební elektroniky dalších průmyslových a domácích aplikací. Svět potřebuje vylepšené technologie a inovace dodavatelského řetězce, aby se mohla lépe řídit výroba baterií a nakládání s bateriemi s končící životností a uspokojování rychle rostoucí poptávky po kritických a vzácných surovinách pro baterie prostřednictvím uzavřeného cirkulárního řešení.

 

 

Související