Vyškolení řidiči vysokozdvižných vozíků jsou předpokladem pro bezpečný a hladký provoz každého skladu. Zodpovědnost za profesionalitu obsluhy nesou společnosti, které stroje užívají. Existuje množství předpisů týkajících se bezpečnosti práce, provozní bezpečnosti a prevence úrazů, které požadují, aby byla obsluha pracovních zařízení řádně vyškolena.

Vyškolení pracovníci jsou především lépe schopni zabránit úrazům, poškozením a souvisejícím přerušením provozu. Specialisté společnosti Linde Material Handling a její servisní partneři nabízejí možnosti vyškolení nebo dalšího školení pro různé manipulační vozíky i každodenní pracovní postupy v logistice. Školení mohou probíhat i na místě přímo u zákazníka. Pro celý neustále se rozvíjející program se ujal termín Linde Škola.

Kdo může řídit vysokozdvižný vozík

V mnoha zemích je kvalifikace řidičů vidlicových vysokozdvižných vozíků pro jejich obsluhu povinná. V Česku musí mít řidiči certifikovaný průkaz na vysokozdvižný vozík, přičemž existují dvě třídy (1. třída zahrnuje vozíky elektrické a 2. třída se spalovacím motorem) a několik skupin – A, B, C, D, E, W1, H1, W2, H2, F, G, T a Z. Ty zahrnují vozíky od plošinových, nízkozdvižných, tažných a tlačně ručně vedených s pákovým či volantovým řízením až po vysokozdvižné se zdvihací plošinou a vozíky s volantovým řízením nad pět tun.

Nicméně i mimo čistě zákonné požadavky existuje mnoho dalších důvodů, proč se podniku kvalitně vyškolení řidiči vyplatí, jak upozorňují specialisté Linde MH na internetových stránkách společnosti. Řidiči, kteří se vyznají ve vozících a bezpečnostních opatřeních, způsobují méně nehod. Tím se snižují škody na vysokozdvižných vozících a zboží i prostoje vzniklé poškozenými vozíky. Kromě toho se řidiči na školeních naučí, jak své vozíky používat co nejproduktivněji a energeticky nejúsporněji. To zahrnuje znalosti týkající se poměrů zatížení, stability při náklonu a údržby, ale také příčin nehod a chování při nehodách. Kvalifikace řidičů vysokozdvižných vozíků zahrnuje teoretickou a praktickou část, obě jsou vždy zakončeny zkouškou.

Kvalifikace pro vozíky s pěší obsluhou

Takzvané manipulační vozíky s pěší obsluhou, jako je například ručně vedený elektrický paletový vozík, jsou šikovnými a všestrannými pomocníky v logistickém provozu, a proto se používají ve velkém počtu. Přestože je jejich obsluha jednoduchá a intuitivní, statisticky dochází nejvíce k nehodám právě s těmito zařízeními. O to důležitější je, aby pracovníci znali možná nebezpečí a věděli, jak se mají zařízení správně obsluhovat. V rámci příslušného školení pořádaného společností Linde se účastníci dozvědí vše potřebné na témata stability, příkladů nehod, správné obsluhy, každodenních provozních kontrol, správného nabíjení akumulátoru či péče a údržby svěřených strojů.

Proces slaňování má v ideálním případě zabrat jen několik minut.
Proces slaňování má v ideálním případě zabrat jen několik minut.
Foto: Linde MH

Slaňování z regálových zakladačů

Redakci Logistiky zaujaly příspěvky na sociální síti LinkedIn, v nichž technici Linde Material Handling mimo jiné zveřejnili momentky z nácviku slaňování ze „zaseklé“ kabiny regálového zakladače do velmi úzkých uliček se zdvihem obsluhy (man‑up). Toto praktické školení je rovněž součástí programu Linde Škola.

Účastníci se učí, jak funguje nouzové slaňovací zařízení, a procvičují si průběh slaňování i správné chování při záchranné akci. Principy slaňování, okolnosti, za jakých se může tento postup obsluze hodit, a jaké dodržet zásady, popsal pro Logistiku instruktor Petr Zikán.

Samozřejmě se jedná o hraniční situaci a de facto poslední možnost, jak ji vyřešit v případě, že kabina řidiče v horní poloze na zvedacím sloupu v důsledku poruchy nesjíždí směrem dolů od dosažené regálové pozice. Pokud by se tak stalo (jedná se o naprosto výjimečné situace, ovšem poruchu stroje nelze nikdy zcela vyloučit), řidič musí přivolat dalšího pracovníka a být schopen posoudit, zda je možné kabinu pomalu spustit za pomoci nouzového ventilu na hlavním rozvaděči umístěném na šasi vozíku (v jeho dolní části). Pokud žádná část vozíku, vidlic nebo nákladu nezasahuje do regálu, má být řidič schopen kteréhokoliv pracovníka instruovat tak, aby spouštěcí ventil bezpečně našel a použil.

Další nouzovou a přípustnou variantou je „evakuace“ řidiče z uvízlé kabiny regálového zakladače za pomoci vysokozdvižné pracovní plošiny, klece nebo koše. Ve skladu s velmi úzkými uličkami se může ovšem stát, že na dané místo nebude moci zajet. V takovém případě, pokud vedoucí skladu nechce volat záchranáře nebo hasiče (jejich výjezd by byl placen), přichází na řadu slaňování uvízlého řidiče, k němuž je v regálovém „man‑up“ vozíku připravena speciální souprava (v bezpečnostním boxu). „Tato sada musí být trvale umístěna na daném místě ve vozíku a nesmí se používat na nic jiného. Jediným možným využitím je nouzové opuštění stroje nebo jeho nácvik pod dohledem kvalifikované osoby. V obou případech využití je třeba poté zkontrolovat, zda ji lze použít znova, nebo je nutné ji nahradit soupravou novou,“ upozorňuje Petr Zikán.

Proces na pár minut

Přesný popis bezpečného procesu slaňování je obsahem školení. Důležité je, aby řidič měl nacvičen stanovený postup a asistoval u něj další pracovník skladu dole na zemi. Obsluha si ze zmiňované soupravy pro nouzové opuštění stroje vyjme lano, brzdu a postroj. Postroj si nasadí přes ramena i přes nohy a zkontroluje, případně připojí brzdu. Poté předepsaným způsobem přeleze z kabiny směrem dopředu, na konstrukci vozíku nebo jeho vidlice, a předepsaným způsobem se slaní.

Na počátku je slaňující se řidič v pozici čelem k vozíku, nohama zapřený o konstrukci stroje nebo o vidlice a za pomoci brzdy na laně (nohama stále zapřený) naklání tělo směrem dozadu a zároveň se pomalu spouští dolů. V okamžiku, kdy je na moment de facto hlavou dolů, přitáhne nohy pod sebe a v přirozenější poloze „hlavou nahoru“ dokončí slaňování. V ideálním případě nezabere celý proces více než několik minut.

Pro podrobnější informace o programu školení nebo pro jeho objednání lze specialisty Linde MH kontaktovat na e‑mailu skola@linde‑mh.cz.

Související