V sobotu 6. května 2023 se členové Klubu mladých logistiků (KML) a studenti vedlejší specializace logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství zajišťované katedrou logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Temelín. KML převzal nad akcí záštitu a financoval ji. Studenty doprovodil Petr Jirsák, zástupce vedoucího zmiňované katedry.

Znamenalo to brzké sobotní vstávání, ovšem na podobné poznávací výpravy se vstává úplně jinak než za běžnou denní rutinou.

Po příjezdu autobusem k informačnímu centru Jaderné elektrárny Temelín si nás převzala paní průvodkyně, která nás zasvětila do základních principů fungování jaderné elektrárny úvodním videem. Jeho shlédnutí ještě zvýšilo naši již tak velkou chuť a očekávání před následnou prohlídku areálu.

Rozdělili jsme se na několik skupin a po bezpečnostní kontrole, včetně náhodné dechové zkoušky jednoho člena z každé skupiny, jsme nedočkavě vstoupili za brány střeženého prostoru. Při procházení areálem jsme se přiblížili k právě aktivní chladící věži, na které byl ukázkově vysvětlen proces chlazení a přeměny vody na vodní páru. Jak nám bylo vysvětleno, pro celou elektrárnu je klíčový zdrojem vody nedaleká Vltava – i tento fakt roli pro rozhodnutí o lokalizaci stavby nedaleko Týna nad Vltavou.

Související

Cestou jsme se také podívali ke kontejnmentu, což je železobetonová stěna s tloušťkou 1,2 metru chránící reaktorovou část. Jak jsme se dozvěděli, tento ochranný prvek má vydržet i náraz středně velkého letadla.

Poté jsme se přesunuli do prostoru se samotnou turbínou a generátorem. Zde jsme viděli hlavní komponenty výroby jaderné energie. Kvůli hluku jsme byli vyzváni k nasazení špuntů do uší. Cestou zpět jsme v areálu viděli také obrovské záložní dieselevé generátory. Po návratu do informačního střediska jsme kompletní exkurzi areálu dokončili digitální prohlídkou po nasazení brýlí s virtuální realitou. Tímto způsobem jsme se tak mohli podívat do veřejnosti nepřístupných prostor – k samotnému reaktoru, do skladu použitého paliva, vnitřku chladící věže nebo do blokové dozorny.

V průběhu exkurze jsme se věnovali nejen energetice, ale i logistice, diskutovali jsme napříkladech rozdílnosti v dodávkách paliva od různých dodavatelů.

Závěrem děkujeme všem průvodcům za úžasný zážitek s odborným výkladem a zodpovězením všech dotazů, které by nám jinak nedaly spát. A naše díky patří v neposlední řadě také doc. Radkovi Novákovi, vedoucímu katedry logistiky, za faktické zorganizování skvělé exkurze.

Související