Společnost DB Schenker uzavřela dohodu s MSC (Mediterranean Shipping Company), největší rejdařskou společností na světě, o zakoupení 12 tisíc tun biopaliv druhé generace. Logistický provider využije tyto kapacity ve svém širokém portfoliu produktů námořních přeprav v režimu FCL, LCL nebo kontejnerů s řízenou teplotou. Smlouva uzavřená mezi spediční firmou a rejdařskou společností je první svého druhu. DB Schenker tímto krokem výrazně posílí svou nabídku udržitelných přeprav a již letos bude moci přepravit přibližně 30 tisíc standardních kontejnerů (TEU) s výrazně sníženými emisemi.

Zmiňovaná dohoda o využití biopaliv druhé generace získaných z použitého kuchyňského oleje namísto konvenčních pohonných hmot používaných v námořních přepravách představuje jeden z největších obchodů mezi spediční a rejdařskou společností. Celkem 12 tisíc tun biopalivových složek se smíchá ve 20 až 30procentním poměru s konvenčním fosilním palivem pro námořní lodě, což ve výsledku umožní vytvořit přibližně 50 tisíc tun smíšených biopaliv pro kontejnerové lodě společnosti MSC. Díky této dohodě může DB Schenker nabídnout svým zákazníkům námořní přepravy se snížením emisí oxidu uhličitého až o 84 procenty v porovnání s fosilními palivy.

Související

Certifikované snížení uhlíkové stopy

Partnerství DB Schenker s MSC představuje další výrazný krok kupředu v oblasti čisté logistiky. Podobně jako v případě leteckých přeprav za použití udržitelného leteckého paliva (SAF) si nyní mohou zákazníci objednat námořní přepravu s minimální uhlíkovou stopou a získat roční certifikát o jejím snížení.

„Spolu s MSC nabízíme našim zákazníkům pohodlné a čisté řešení využívající nejnovější generaci lodního biopaliva. Děláme to, protože jsme pevně přesvědčeni, že je to správné, a proto za nákup biopaliva platíme předem. Jedno je jisté: čím více zákazníků bude požadovat klimatickou neutralitu v celém dodavatelském řetězci, tím rychleji dosáhneme čisté kontejnerové námořní přepravy,“ říká Thorsten Meincke, člen globálního představenstva pro leteckou a námořní přepravu společnosti DB Schenker.

„Dekarbonizace námořní přepravy nemůže dosáhnout jediný hráč a vyžaduje spolupráci mezi přepravními společnostmi a jejich zákazníky. Řešení MSC Biofuel Solution je náš první certifikovaný program, který snižuje emise v dodavatelských řetězcích našich zákazníků. Tím urychluje přechod na jiné zdroje, protože vytváří poptávku po čisté bezuhlíkové lodní dopravě. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností DB Schenker, se kterou sdílíme podobné ambice na naší společné cestě k čisté nule,“ dodává Caroline Becquart, seniorní viceprezidentka MSC.

Biopalivo lze používat pro běžnou námořní přepravu, aniž by bylo nutné upravovat pohon lodí nebo dodavatelský řetězec, což je mimořádně výhodné řešení. MSC Biofuel Solution je navrženo jako oboustranně výhodný přístup. MSC tankuje udržitelné biopalivo a zákazníci mají prospěch z úspor emisí oxidu uhličitého v celém jejich přepravním řetězci. Tím se program liší od iniciativ na kompenzaci emisí uhlíku, které se zaměřují na budoucí snížení emisí mimo odvětví námořních přeprav.

Související