Jak vypadá moderní logistika v Budějovickém Budvaru? Jaké jsou trendy a změny oproti minulosti?

Moderní logistika pracuje s mnoha proměnnými v rámci celého dodavatelského řetězce jako dobře seřízený stroj. Reflektuje požadavky zákazníků, využívá moderní technologie a je udržitelná. Hlavní trendy vidím v oblasti digitalizace a udržitelnosti s tím, že nám jde stále o to stejné: dodat naše pivo v perfektním stavu co nejdříve a nejefektivněji našim zákazníkům.

Jaké inovace vám k tomu pomáhají?

Největší inovace jsou spojené s automatizací a digitalizací. Například jedna z našich stáčecích linek je pilotně vybavena systémem LMS (line management system), který zajišťuje kontinuální on‑line monitoring stavu a toku výroby včetně komunikace mezi jednotlivými stroji na celé lince. V logistice je to automatizovaný zakladačový sklad s přímým napojením na stáčecí linky a s dopravou palet do skladu bez zásahu lidské ruky. Provozujeme jej pátým rokem. A v distribuci jsme zavedli pro naše zákazníky ze segmentu hotelů a restaurací možnost platit platební kartou.

Nedostatek pracovních sil, robotizace a náhrada lidské práce jsou i v logistice velkým tématem. Jak se se s ním vypořádáváte?

Podle našich zkušeností dochází k transformaci z hlediska potřeby pracovní síly. Díky automatizaci se snižuje potřeba manuálně náročné práce a zároveň tato změna vyvolává potřebu technicky zdatných pracovníků a IT specialistů. Především v těchto profesích registrujeme nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zároveň věřím, že je oblast elektroniky, elektromechaniky, aplikačních technologií natolik atraktivní, že přiláká dostatek zájemců a situace se bude postupně zlepšovat.

V loňském roce jste získali Lean & Green Award za plán snížení emisí CO2 z logistických aktivit minimálně o 20 procent. Jak se vám jej daří plnit a jak jste v udržitelné logistice pokročili?

Mám radost, že Budvar byl první společností v Česku, která se do programu zapojila. Plán se nám daří plnit především díky nasazení tahače poháněného zkapalněným zemním plynem (LNG) pro dodávky piva našim zákazníkům v Německu a aktivitám v oblasti sdílení tuzemské distribuční sítě. V některých regionech rozvážíme kromě našeho piva i produkty Kofoly. Velkým příspěvkem ke snížení naší uhlíkové stopy byla změna systému třídění cizích lahví z německého trhu. Nyní třídíme takzvaně na cestě a nevozíme cizí lahve do pivovaru. Další potenciál vidíme v oblasti fixace zboží na paletě a intermodální přepravě. Zároveň se snažíme maximálně efektivně využívat existujících prostředků, primárně zlepšení vytížení našich vozidel při dodávkách zákazníkům.

Jak se vám daří vyrovnávat se s rostoucími náklady?

Růst nákladů především v oblasti energií, obalových materiálů a transportu byl bezprecedentní. V dodavatelských řetězcích se pohybuji více než 20 let a nic podobného jsem dosud nezažil. Věřím, že nastává období stabilizace. Vyhledáváme příležitosti ke zvýšení naší efektivity a snížení nákladů. Největší potenciál vidím ve snižování spotřeby energií.

Jaké bude tedy další směřování vaší logistiky?

Kromě již zmíněné automatizace, digitalizace a udržitelnosti očekávám největší změny právě v oblasti energií. Myslím, že stojíme na prahu další energetické revoluce. V logistice se to v našem případě bude týkat snížení energetické náročnosti budov, využití fotovoltaiky a hledání alternativních pohonných jednotek. Aktuálně dostupný potenciál v dopravě na delší vzdálenosti vidím v LNG, bioLNG a v delším časovém horizontu v postupném nástupu vodíku jako paliva budoucnosti.

Související