Společnost DHL Supply Chain, přední světový poskytovatel logistických služeb a součást koncernu DHL Group, pokračuje ve svých strategických investicích do rozvíjejících se trhů a rychle rostoucích ekonomik. Reaguje tak na celosvětový trend diverzifikace zásobování. Společnost oznámila významnou investici ve výši 500 milionů eur do latinskoamerických trhů se strategickou polohou. Tyto investice budou realizovány do roku 2028 a jejich cílem je posílit provozní činnosti společnosti DHL v Latinské Americe.

Projekty zahrnují dekarbonizaci tamní flotily využitím zelenějších alternativ, výstavbu, rozvoj a modernizaci nemovitého majetku a skladů na tomto trhu. Společnost plánuje významné investice do nových technologií a robotických a automatizačních řešení, která vylepší pracovní podmínky a současně zákazníkům zvýší efektivitu, flexibilitu a odolnost provozních činností. Investice je součástí strategického investičního plánu společnosti DHL Supply Chain zaměřeného na další posilování logistických kapacit v odvětvích s vysokou poptávkou, mezi něž patří mimo jiné zdravotnictví, automobilový a technologický průmysl, maloobchod a e-commerce.

„Společnosti na celém světě hledají strategie pro diverzifikovanější zásobování a dodavatelské řetězce a přesouvají sklady blíže k výrobě nebo odbytovým trhům. Proto spatřujeme rostoucí poptávku po logistické podpoře v Mexiku, Brazílii a na dalších strategických trzích v Latinské Americe. Tento trend investování do vícera zdrojů zásobování ve větší blízkosti k trhům s vysokými objemy prodeje – říkáme tomu omnisourcing – pomáhá zákazníkům z průmyslu budovat odolnější, robustnější a flexibilnější dodavatelské řetězce, které budou lépe uspokojovat požadavky jejich koncových zákazníků. Proto strategicky investujeme do naší logistické infrastruktury v Latinské Americe a do lokalit, které mají strategickou polohu a předpoklady k tomu, aby hrály významnou roli v celosvětovém obchodu,“ říká Oscar de Bok, globální generální ředitel společnosti DHL Supply Chain.

DHL Supply Chain nyní investicí do své latinskoamerické infrastruktury završuje dlouholetou historii strategických investic, akvizic a partnerství v tomto regionu. Latinská Amerika je odrazovým můstkem k urychlení dalšího růstu díky geografické blízkosti k velkým spotřebitelským trhům v Severní Americe. Atraktivitu tohoto regionu pro průmyslové investice vyžadující dodatečnou logistickou podporu zvyšují také rychle rostoucí odbytové trhy v tomto regionu.

„Ve společnosti DHL Supply Chain máme štěstí, že jsme zásadní součástí každodenního života. V tomto regionu je nás více než 40 tisíc lidí a každý z nás je jedinečným článkem, který pozitivně přispívá k rozvoji tohoto odvětví. Podporujeme tak všechny naše klienty, s nimiž vždy usilujeme o udržitelný růst a dlouhodobé vztahy. Toto je pro Latinskou Ameriku jedinečný okamžik, který musíme využít,“ doplňuje Agustin Croche, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain pro Latinskou Ameriku.

Společnost DHL Supply Chain Mexico poté, co Oscar de Bok a Agustin Croche oznámili tuto investici, také slavnostně otevřela nové expertní centrum pro elektromobily. Mezi účastníky nechyběl Mario Rodríguez, prezident společnosti DHL Supply Chain v Mexiku, a Fathi Tlatli, globální prezident pro automobilové odvětví v divizi DHL Customer Solutions & Innovation. Misí nového elektromobilového centra je poskytovat synergie automobilovému průmyslu v tomto regionu.

Distribuční centra v celé Latinské Americe

Společnost s více než 240 provozovnami rozšiřuje své aktivity v tomto regionu. Například v Brazílii nedávno oznámila zvětšení a modernizaci svého distribučního centra v Goiásu, zatímco v obci Extrema ve státě Minas Gerais v jihovýchodní Brazílii rozšiřuje své provozní činnosti a nabídku svých služeb pro různé klienty a odvětví, například farmaceutický průmysl nebo maloobchod s módou.

Naproti tomu v Chile společnost DHL Supply Chain oznámila výstavbu svého nového distribučního centra v Pudahuelu, zatímco v Mexiku, kde je vysoká poptávka v důsledku přesouvání dodavatelů do větší blízkosti severoamerických odbytových trhů, rozšířila společnost svou přítomnost novými sklady ve městech Tijuana a Monterrey, jakož i novým areálem ve státě México, který bude sloužit především elektronickému obchodu, maloobchodu, módnímu a spotřebnímu průmyslu, výrobcům lékařských pomůcek i leteckému, elektronickému a automobilovému průmyslu.

Související