Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, a společnost GasNet, největší český distributor plynu, uzavřely smlouvu o spolupráci. Provozovatelé vozidel s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG) mohou nově využívat možnosti bezhotovostních plateb kartou DKV u LNG stanic v Kaplici, Klecanech, Mladé Boleslavi a Nýřanech. Všechny stanice se nacházejí v blízkosti klíčových tranzitních tepen. Celoevropská akceptační síť DKV Mobility nabízí zhruba 20 tisíc stanic s alternativními palivy.

„Rozšiřováním sítě s alternativními palivy se snažíme podpořit naše zákazníky na cestě k nižším emisím. Pohon na LNG snižuje v porovnání s naftou emise oxidu uhličitého o 15 procent, emise oxidů dusíku až o 90 procent. Produkce pevných částic je v podstatě nulová,“ vysvětluje Lukáš Ondráček, ředitel české a slovenské pobočky DKV Mobility.

„LNG přinese dopravním a logistickým společnostem z dlouhodobého hlediska také finanční výhody. Zátěž emisních povolenek bude v případě zkapalněného zemního plynu nižší než u naftových motorů. Ještě výraznější úsporu potom přináší bioLNG, což je zkapalněný biometan,“ říká Filip Dostál, vedoucí Business Developmentu v GasNetu.

Podporování přechodu na paliva a pohony šetrné vůči klimatu je v souladu s misí společnosti DKV Mobility: Urychlovat přechod k hospodárné a trvale udržitelné budoucnosti mobility.

Související