Skupina Kuehne+Nagel dosáhla v první polovině roku 2023 solidních výsledků, a to navzdory náročným tržním podmínkám. Mimořádná hospodářská situace související s pandemií v letech 2021 a 2022 nadále zkresluje meziroční srovnání.

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF  

H1 2023

H1 2022

Δ

Q2 2023

Q2 2022

Δ

Čistý obrat  

12 721

20 631

-38 %

5 973

10 473

-43 %

Hrubý zisk  

4 649

5 898

-21 %

2 255

2 956

-24 %

EBITDA

1 518

2 580

-41 %

715

1 274

-44 %

EBIT

1 135

2 195

-48 %

523

1 075

-51 %

Výnosy během období  

860

1 628

-47 %

398

796

-50 %

Čistý obrat za prvních šest měsíců roku 2023 činil 12,7 miliardy švýcarských franků (CHF), EBIT byl přibližně 1,1 miliardy CHF a výnosy 860 milionů CHF. Konverzní poměr, který popisuje podíl EBIT a hrubého zisku skupiny, zůstal na vysoké úrovni 24 procent.

„Skupina Kuehne+Nagel se dobře vypořádala s odezněním výjimečné hospodářské situace, kterou formovala pandemie. V oslabeném ekonomickém prostředí zvýšily své tržní podíly divize námořní a kontraktní logistiky a udržely si také stabilní zisk. Naproti tomu objemy v letecké přepravě v souladu s vývojem trhu klesaly. Přestože se ve druhém čtvrtletí roku 2023 výrazněji projevilo pokračující úsilí o kontrolu nákladů, náš důraz na vysoce kvalitní logistické služby a prozákaznický přístup přetrvává,“ říká Stefan Paul, CEO Kuehne+Nagel International AG.

Související

Námořní přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF  

H1 2023

H1 2022

Δ

Q2 2023

Q2 2022

Δ

Čistý obrat  

4 859

9 869

-51 %

2 192

5 012

-56 %

Hrubý zisk  

1 309

1 942

-33 %

623

968

-36 %

EBIT

639

1 208

-47 %

295

587

-50 %

 

První polovina roku 2023 přinesla čistý obrat divize námořních přeprav 4,9 miliardy CHF s EBIT ve výši 639 milionů CHF, přičemž konverzní poměr si udržel úroveň 49 procent. Objem kontejnerů v první polovině roku 2023 činil 2,1 milionu TEU. Námořní divize Kuehne+Nagel dokázala na trhu, který poklesl přibližně o pět procent, zvýšit svůj podíl.

Na jaře roku 2023 uzavřela skupina Kuehne+Nagel partnerství se společností Volvo Cars, jehož cílem je využití 5500 tun udržitelného biopaliva v námořní logistice. Budoucí přepravy pro švédského výrobce automobilů budou díky tomu produkovat výrazně méně emisí.

Letecká přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF  

H1 2023

H1 2022

Δ

Q2 2023

Q2 2022

Δ

Čistý obrat  

3 516

6 324

-44 %

1 654

3 178

-48 %

Hrubý zisk  

937

1 613

-42 %

449

796

-44 %

EBIT

293

826

-65 %

139

401

-65 %

Čistý obrat divize leteckých přeprav za první pololetí roku 2023 činil 3,5 miliardy CHF a EBIT 293 milionů CHF. Tempo poklesu objemů přepravy se ve druhém čtvrtletí zmírnilo. Za první pololetí roku 2023 činil objem přepravy 957 tisíc tun. Konverzní poměr dosáhl 31 procent.

V červnu 2023 podepsala skupina Kuehne+Nagel dohodu o převzetí společnosti Morgan Cargo, předního poskytovatele letecké logistiky v Jižní Africe, Velké Británii a Keni. Morgan Cargo se specializuje na transport zboží podléhající rychlé zkáze, zaměstnává 450 logistických expertů a v roce 2022 odbavila 40 000 tun leteckého nákladu a 20 000 TEU.

Silniční přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF  

H1 2023

H1 2022

Δ

Q2 2023

Q2 2022

Δ

Čistý obrat  

1873

2033

-8 %

917

1 051

-13 %

Hrubý zisk  

684

684

-

335

355

-6 %

EBIT

93

80

16 %

41

50

-18 %

 

První pololetí roku 2023 přineslo čistý obrat divize silničních přeprav 1,9 miliardy CHF s EBIT ve výši 93 milionů CHF. Zpracováno bylo přibližně 12 milionů objednávek, což je množství srovnatelné s tímtéž obdobím předchozího roku. Využití sítě linek bylo nadále vysoké.

Jedním z důležitých faktorů, které vedly k výraznému nárůstu zisku EBIT v první polovině roku 2023, bylo zavedení RoadLOG, vlastního systému skupiny Kuehne+Nagel pro řízení dopravy (TMS).

Kontraktní logistika

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF  

H1 2023

H1 2022

Δ

Q2 2023

Q2 2022

Δ

Čistý obrat  

2 473

2 405

3 %

1,210

1,232

-2 %

Hrubý zisk  

1 719

1 659

4 %

848

837

1 %

EBIT

110

81

36 %

48

37

30 %

Divize kontraktní logistiky dosáhla v prvním pololetí roku 2023 dobrých výsledků s čistým obratem 2,5 miliardy CHF a EBIT 110 milionů CHF.

Tato obchodní jednotka získala významný podíl v segmentech zdravotnictví a e-commerce v Severní Americe. Míra využití logistických prostor Kuehne+Nagel zůstala na velmi vysoké úrovni.

Joerg Wolle, předseda představenstva společnosti Kuehne+Nagel International, k výsledkům uvedl: „V první polovině roku 2023 byly finanční výsledky Kuehne+Nagel výrazně lepší než během srovnatelného období před vypuknutím pandemie a skupina si v nových tržních podmínkách vede dobře. Do nejbližší budoucnosti je pro nás klíčová strategie Roadmap 2026, kterou jsme představili v březnu 2023. Tento program je vnímán velmi pozitivně jak interně, tak i zvenčí, a již nyní při jeho plnění zaznamenáváme první úspěchy. Naší prioritou zůstává poskytování vysoce ziskových služeb a rozvoj tržního potenciálu v Asii, Africe a na Blízkém východě.“

Související