S Radkem Hradilem, ředitelem technologické skupiny aeqoom, jsem se poprvé setkal před třemi a půl lety. Náš rozhovor probíhal online. Byla to tehdy, vzhledem k protiepidemickým opatřením, nutnost. Ledacos bylo pro mě tehdy dost nové: obor logistiky, jeho jednotlivé disciplíny a koneckonců i způsob provádění rozhovorů. Přímý kontakt s okolním světem byl téměř nemožný. Svět se ze dne na den změnil. Diktafon nahradily Teamsy a Google Meet.

Postupně jsem se začal v nové oblasti orientovat. Byť se tou dobou skupina aeqoom pohybovala v oblasti logistiky pouze několik měsíců, při interview na dálku s Radkem Hradilem jsem se tehdy seznámil s řadou jejích inovativních konceptů. Některé z nich rezonují pořád – například přidaná hodnota dávkového zpracování zásilek nebo vliv minimalizace dopadů logistiky na životní prostředí.

Se společností aeqoom jsem zůstal v kontaktu. Bylo zajímavé sledovat, jak připichují nové a nové špendlíky na mapu realizovaných instalací. Během krátké doby se zařadily mezi spokojené zákazníky společnosti PNS, Hermes Fulfilment nebo Packeta, ale také celá řada velkých hráčů v západní a severní Evropě. Úspěšně tam předali do provozu jen během posledního roku 20 instalací. Letošní zimu si zpříjemní první mimoevropskou instalací v Brazílii.

Věděl jsem, že ve firmě taktéž probíhá technologický vývoj celé řady zcela nových projektů. Nyní je mohu představit uceleně.

Rozšířená realita šetří náklady

Letos poprvé se skupina aeqoom zúčastnila mezinárodního veletrhu LogiMat ve Stuttgartu jako vystavovatel. Představila zde například systém Total Preventive Maintenance (TPM), výrazně zvyšující efektivitu údržby a servisu technologií. Pustila se také do robotického sortingu a transportu. Zde má dnes ucelenou škálu robotických řešení. Velkého synergického efektu dosáhli ve svém novém konceptu. Silné stránky tradičního řešení postaveného na mechanických dopravnících a sorterech propojili v konceptu hybridního zpracování se silnými stránkami robotického sortingu.

Robotická i mechanická řešení mají svoje plusy a minusy. My jsme převzali to lepší z obou metod. Naším cílem je, aby se balík z haly dostal v co nejkratším čase, s pokud možno minimálním počtem dotyků lidské ruky.
Radek Hradil
ředitel skupiny aeqoom

Systém TPM je v kostce řečeno externí cloudová služba pracující s rozšířenou realitou, která propojuje světy interních a externích technických specialistů. Je postavena na architektuře REST‑API a umožňuje jednoduše integrovat prostředí logistických a e‑commerce firem s jejich servisními partnery. Totéž platí i pro výrobní a montážní organizace. Ty nyní mohou monitorovat, řídit, plánovat a kontrolovat kvalitu a úroveň poskytovaných služeb, stejně jako řídit celkové náklady. TPM úspěšně využívá v tomto konceptu pro efektivní řízení procesů a komunikace operátorů, on‑site techniků či montérů také brýle s rozšířenou realitou. Uživatelům tohoto softwaru snižuje servisní náklady, počet poruch a technologických odstávek a zvyšuje celkovou efektivitu servisu. Například úspora přímých nákladů dosahuje v realizovaných projektech v průměru více než 30 procent.

Další progres přinese příští rok nový release tohoto řešení. „Řízení procesů zde bude nově zajišťovat umělá inteligence,“ prozrazuje Radek Hradil.

Kouzlo hybridního sortingu

Koncept hybridního sortingu v sobě spojuje prvky robotického a mechanického třídění a distribuce zásilek.

„Robotická i mechanická řešení mají svoje plusy a minusy. My jsme převzali to lepší z obou metod. Naším cílem je, aby se balík z haly (třídicího centra – pozn. red.) dostal v co nejkratším čase, s pokud možno minimálním počtem dotyků lidské ruky. Princip je jednoduchý. Nadrozměrné zásilky výrazně zpomalují celé zpracování. Mechanický výkonný sorter je určen pro rychlé zpracování standardních rozměrů. Nadrozměry, které většinou tvoří zlomek celkových objemů, zpracují v separátním procesu roboti. Vše je řízeno WMS – taktéž z dílny týmu aeqoom,“ říká Radek Hradil. „Proces navíc může probíhat na nezvykle malém prostoru a s nízkým počtem operátorů“, dodává.

Pojďme se nyní podrobněji vrátit ke dvěma projektům realizovaným na domácím hřišti. Proces třídění zásilek firma aeqoom vyřešila například v plzeňském depu již zmíněné logisticko‑technologické společnosti Zásilkovna, která patří do holdingu Packeta. Na push‑tray sorteru od německého koncernu BOWE probíhá nejen třídění, ale v jednom procesním toku zároveň změření rozměru balíku včetně jeho certifikovaného zvážení a určení rozměrů a následného datového zpracování.

Další úspěšnou realizací aeqoomu v oblasti e‑commerce je řešení dodané logistické společnosti Hermes Fulfilment, patřící do německého koncernu OTTO Group. Ta exkluzivně zajišťuje mimo jiné služby reverzní logistiky pro e‑shop About You, specializující se na oblast módy.

Retrofit a uhlíková stopa

„Naše společnost je velmi ekologicky orientovaná. Motivuje nás snižování uhlíkové stopy našeho podnikání. Veškerou elektrickou energii potřebnou pro náš byznys si vyrábíme na vlastních fotovoltaických elektrárnách. Platí to i pro produkci elektrické energie pro naši flotilu aut. V letošním roce jsme najeli již 70 procent kilometrů na čistě elektrických nebo hybridních autech“, říká Radek Hradil.

Výzvu minimalizovat dopad projektu na životní prostředí a uhlíkovou stopu přijali i ve zmiňovaném projektu pro Hermes. V maximální možné míře využili v projektu, v rámci svého nového Retrofit programu, staré dopravníky v majetku Hermes Fulfilment, repasovali je, doplnili novými komponenty a celé řešení osadili novou elektroinstalací a novým PLC systémem. „Celkovou architekturu jsme doplnili integrací řešení Scada (monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání – pozn. red.) a TPM systému,“ dále popisuje Radek Hradil. Mimochodem, službu TPM využívá ve zmiňovaném plzeňském depu i Zásilkovna.

Stravenky a udržitelnost v praxi

V pražském sídle skupiny aeqoom jsem měl možnost letos mimo jiné vidět, do jakých dalších oblastí je v současnosti rozkročena. Mezi její činnosti patří i výroba a reverzní datové zpracování ceninových poukázek a dokumentů, například stravenek. Centrem pro zpracování cenin, které je největší svého druhu v Evropě, projde 200 milionů transakcí ročně. Společnnost aeqoom vyvinula vlastní DMS (Document Management System) pro jejich správu.

Součástí skupiny aeqoom je od počátku letošního roku i nově založená společnost Tangen Energies, která je zaměřena na environmentální byznys. Využití potenciálu solární a větrné energie nabízí hlavně výrobním a logistickým společnostem, obchodům a čerpacím stanicím a majitelům bytových domů. „Svůj úspěch v Tangenu stavíme na stejných principech a hodnotách, které nás dostaly k úspěchu v ostatních částech aeqoom group. Dobrá analýza našeho konzultačního týmu a jeho technický intelekt již nyní přináší spokojené zákazníky i v této oblasti. Projektový tým pak zajišťuje, aby se u každé instalace potkaly všechny tři premisy úspěšného projektu. Vysoká kvalita a pevná cena a dodržený časový harmonogram. Dokážeme najít správná řešení a odřídit je tak, aby splňovala přesně ta očekávání, která zákazník má,“ popisuje Radek Hradil.

Čím ještě nás aeqoom překvapí v dalších letech? Příští rok na jaře otevírá v Praze Research & Development centrum pro oblast automatizace a robotizace procesů a využití zelené energie.

Není možné si nevšimnout, že tým Radka Hradila své vize postupně úspěšně uvádí do praxe. A jaký je jeho recept na úspěch v konkurenčním prostředí? „Když jste lídr, vždy po vás řešení někdo okopíruje. Důležité je přijít vždy s něčím novým, čím ostatní opět předstihnete.“

Související