Již potřinácté se letos na konci listopadu konal Dárcovský summit spojený s předáváním Cen fóra dárců. Hlavním cílem obou událostí je ocenit, podpořit a vyzdvihnout důležitou práci neziskových organizací i firem, firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech. Součástí dopoledního programu byla panelová diskuze, které se zúčastnil také obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR Jan Kodada, jenž přiblížil základní hodnoty firmy směřující k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Letošní ročník Dárcovského summitu se konal ve spolupráci a pod záštitou Jitky Seitlové, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. Jeho ústředním tématem byla odvaha k odpovědnosti, udržitelnosti a filantropii. Během diskuze, kterou provázela moderátorka Daniela Brzobohatá, zazněla řada inspirativních a originálních myšlenek od významných osobností, jež se věnují pomoci druhým i rozvoji vzdělávání a vědních oborů. „Udržitelnost a společenská odpovědnost patří k hlavním hodnotám společnosti Gebrüder Weiss a jejich principy se snažíme naplňovat v rámci každodenní práce. Velmi si vážíme příležitosti podělit se o naše zkušenosti a diskutovat na půdě Senátu České republiky s osobnostmi, se kterými nás spojuje chuť zlepšovat věci kolem nás,“ uvedl Jan Kodada.

Související

Vedle testování alternativních paliv a implementace moderních technologií, které snižují dopad vlastní činnosti na životní prostředí, se společnost Gebrüder Weiss v České republice v průběhu celého roku zapojuje do řady dobročinných projektů. Jde například o běh v rámci projektu Hýbejte se s Teribearem aneb Prima pohyb s medvědem či Wings for Life World Run na podporu asociace CZEPA. V neděli rovně uskutečnil benefiční adventní koncert pro CZEPA, jehož je Gebrüder Weiss již tradičně partnerem. Součástí bude také hvězdný bazar. „Velice mě těší, že se společně s námi každý rok do těchto aktivit zapojuje nejen stále víc našich zaměstnanců, ale také našich zákazníků. Společně se tak můžeme posouvat kupředu a dělat svět o kousek lepším,“ dodal Jan Kodada.

Související