Princip aeqoom Redesign & Retrofit programu 

Retrofit třídících linek a dopravníků je proces, který spočívá v modernizaci a optimalizaci stávajících zařízení pro aktuální potřeby zákazníka v oblasti třídění zboží. Cílem retrofitu je zvýšit produktivitu, efektivitu a bezpečnost třídících procesů, snížit náklady na údržbu a provoz a prodloužit životnost zařízení. Retrofit třídících linek zahrnuje například repasi starých komponent, novou elektroinstalaci, instalaci nových softwarových řešení, integraci nových senzorů a kamer, ale také celkový redesign řešení přizpůsobující linky měnícím se potřebám a požadavkům zákazníka.

Retrofit v Hermes Fulfilment  

 

Co tento koncept přináší? 

Komerční článek

Zvýšení výkonu, efektivity a spolehlivosti

V rámci konzultační činnosti a designu řešení je kladen důraz na celkovou efektivitu zařízení. V aeqoom se zaměřují na tři kritické faktory logistických a výrobních procesů: provozuschopnost, výkon a kvalitu.

Retrofit koncept pomáhá k dlouhodobému udržení všech technologií na úrovni High-End. To umožňuje zákazníkům následné monitorování technologií a následně pak přináší možnost řízení výkonu, efektivity a spolehlivosti.

Snížení dopadu na životní prostředí 

Při výrobě je energeticky nejnáročnější částí dodávky logistických řešení výroba dopravníků. Ta také zanechává největší uhlíkovou stopu.  Výroba 1 km dopravníku zanechává uhlíkovou stopu ve výši 14,50 kilogramů CO2. Stěžejní přidanou hodnotu dopravníkům přitom dává až ovládací logika a řídící systém.

Snížení nákladů na provoz, údržbu nebo opravy

Snížení nákladů na provoz, údržbu nebo opravy je důležitým cílem pro každou firmu, která chce zvýšit svou ziskovost a konkurenceschopnost. Nahrazení starých komponentů či částí řešení novými, bude mít celkový dopad na úspornější provoz. V podstatné míře také snižuje, díky vyšší spolehlivosti a levnější údržbě, celkové provozní náklady.

Prodloužení životnosti

Životnost každé technologie je taková jako je životnost komponentu s nejkratší životností. Nejvyšší část projektové investice, nejdelší životnost a zároveň nejnižší přidanou hodnotu mají dopravníky. Jsou sledovány a vyhodnocovány vývojové trendy v oblasti maintanance. Tato data se transformují do reportingu jak managementu firem, tak servisním oddělením partnerů, s cílem vytvořit předpoklad dalšího růstu a vývoje dané firmy.

Zlepšení designu, funkčnosti nebo uživatelského komfortu

Logistika i e-commerce jsou velmi dynamické segmenty.  Jedním z cílů aeqoom Retrofit programu je adaptace technologií zákazníků tak, aby reflektovaly aktuální byznysové potřeby zákazníka.        

Otevřenost rozhraní pro zavádění principů Industry 4.0

Připravenost na implementaci principů Industry 4.0 je důležitým faktorem pro úspěšnou transformaci podniků.  Digitalizaci, inteligentní processing nebo exponenciální technologie lze ve firmě úspěšně implementovat pouze v případě využívání otevřeného rozhraní a aktualizovaných verzí softwaru. 2R program od aeqoom tento předpoklad bez výhrady plní.

 

Související