Pro logistické dopravní firmy je určena nová služba společnosti Eurowag. Faktoring od JITpay Group pomáhá firmám v sektoru komerční silniční dopravy optimalizovat peněžní toky. Služba je dostupná dopravním, spedičním a logistickým firmám sídlícím v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku, Španělsku, Nizozemsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Bulharsku.

Eurowag jako, přední celoevropský poskytovatel integrovaných řešení v oblasti komerční silniční dopravy (CRT), nově nabízí plně digitální faktoringové služby, dostupné prostřednictvím platformy Eurowag. Za rozšířením služeb stojí strategické partnerství s JITpay Group, s níž Eurowag spojil síly v roce 2022. Ze spolupráce těží i JITpay, která obohatila svoji nabídku platebních služeb pro dopravce o integrovaná řešení Eurowagu. Partnerství tak podporuje digitalizaci a zvýšení efektivity v celém odvětví.

Pro dopravce, speditéry a logistické firmy může být faktoring atraktivní. Jedná se o službu, jež nabízí financování krátkodobých pohledávek před dobou splatnosti, včetně jejich správy a zajištění pro případ prodlení s platbou nebo platební neschopnosti zákazníka. Díky faktoringu mají firmy pod kontrolou své cash flow, jistotu proplacení peněz z pohledávek a méně starostí – oblast komerční silniční dopravy se totiž historicky potýká vysokými zůstatky pohledávek i závazků a velkými provozními náklady, což vede k častým problémům s peněžními toky.

Související

JITpay nabízí factoring bez trvalých a skrytých poplatků. Služba je k dispozici nejen pro zákazníky Eurowagu a mohou ji využívat dopravní, spediční a logistické firmy sídlícím v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku, Španělsku, Nizozemsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Bulharsku. Osvědčuje se pak zejména dopravcům provozujícím jedno až 20 nákladních vozidel.

Celý proces faktoringu s JITpay je velmi jednoduchý. Stačí se zaregistrovat a digitálně podepsat souhlas se zpracováním faktur. Následně je možné odeslat faktury určené k financování. I zde panuje pro dopravce maximální volnost: mohou poslat jednu vydanou fakturu či všechny, ve frekvenci, která jim vyhovuje, navíc bez limitu na minimální fakturovanou částku. Jediným omezením je nutnost zadat faktury pouze před datem splatnosti, a to do 14 dní od jejich vystavení. Dalším zádrhelem může být vysoké úvěrové riziko, ať už na straně dopravce nebo jeho odběratele – v takovém případě si JITpay vyhrazuje právo fakturu odmítnout.

Pokud zadání faktury proběhne bez problému, může zákazník očekávat její financování za pouhých 48 hodin (první financování u daného zákazníka může trvat o něco déle z důvodu interních kontrolních procesů). Cena služby se odvíjí od doby splatnosti faktury. U třicetidenní splatnosti si JITpay účtuje 2,99 procenta z fakturované částky, u šedesátidenní 3,99 procenta a u faktury s devadesátidenní splatností činí poplatek za faktoring 4,99 procenta z fakturované částky. V rámci partnerství společnosti Eurowag s JITpay mají nicméně nyní firmy po celý první kvartál nabídku speciální uvítací ceny.

Související