Loňský rok se v případě nadnárodní logistické společnosti Raben Group nesl ve znamení konsolidace stávajících trhů prostřednictvím výstavby nových prostor a rozšiřování těch stávajících. Investovalo se také do rozvoje propojení mezi jednotlivými zeměmi v podobě Eurohubů, tedy hypermoderních logistických dep. Český Eurohub v Rokycanech v průběhu května oslaví první „narozeniny“. Raben Group věnovala pozornost také IT a snižování uhlíkové stopy v logistice.

Mezi hlavní odvětví, kterým Raben Group jako celek nabízí své služby, patří potravinářský, automobilový, technologický a chemický průmysl. Společnost převáží také nepotravinářské FMCG a další druhy zboží. Podíl služeb v obchodním mixu se oproti roku 2022 změnil jen nepatrně: na prvním místě se tradičně umístila silniční doprava (65 procent, z toho více než polovina byla vnitrostátní), následovaná smluvní logistikou (13 procent), intermodální dopravou (devět procent), logistikou čerstvých potravin (šest procent), leteckou a lodní dopravou (dvě procenta), 4PL (dvě procenta) a dalšími (tři procenta). Celkové výnosy v loňském roce dosáhly skoro dvou miliard eur.

Související

„Během letoška se samozřejmě objevila řada výzev, tou nejvýznamnější byl pohyb cen pohonných hmot, plynu a elektřiny. Schopnost adaptovat se na měnicí se situaci je klíčová, což neplatí jen v případě logistiky. Rok 2023 byl také rokem benchmarkingu. Vlivem inflace docházelo ke zdražování, na což firmy reagovaly poptáváním nových dodavatelů. Při zjištění, že ceny stouply plošně, ale často zůstaly se stávajícím partnery. Poptávka se tedy zvýšila,“ říká Jakub Trnka, generální ředitel společnosti Raben Logistics Czech.

Raben v Česku a Evropě

Hlavní milníkem roku 2023 bylo pro Raben Group zavedení sítě Eurohubů – šesti centrálních bodů, které spojují všechny sklady společnosti v Evropě. Tato depa se vyznačují vysokou skladovou kapacitou, strategickou polohou a moderní infrastrukturou určenou k efektivnějšímu a ekologičtějšímu odbavování mezinárodní dopravy. Provozují více než 130 přímých spojení mezi jednotlivými body sítě.

Eurohub v Rokycanech u dálnice D5 disponuje 56 rampami pro překládku zboží za použití BDF kontejnerů s vyšší kapacitou oproti běžným návěsům. Denně pokrývá 52 sběrných linek a operuje 45 přímých spojení, roční kapacita překladiště je přes 750 tisíc palet. „Jen do Německa odbavíme denně 33 přímých spojení, a klientům tak zaručíme nejrychlejší čas doručení na trhu. Doručení do 24 hodin v rozsahu od jediné palety po celý kamion je přitom něco, co na trhu nemá obdoby. Díky dalším devíti pobočkám efektivně pokrýváme i Česko,“ vysvětluje Jakub Trnka. Cílem rokycanského depa je také přispět k rozvoji menších lokálních společností, pro které jsou služby Rabenu snadno dostupné. V květnu bude rokycanský Eurohub v provozu první rok.

Síť dep umožnila společnosti pružněji reagovat na aktuální situace a především zkrátit dodací lhůty. Firma dokáže svým zákazníkům zajistit dosažení všech evropských destinací v rozmezí 24 až 96 hodin, v závislosti na vzdálenosti.

Ke konci roku 2023 měl Raben v Evropě téměř 600 mezinárodních linek (včetně více než 120 ve směru Polsko-Německo), což znamená nárůst nabídky o zhruba pět procent za dvanáct měsíců. Během celého tohoto období byly prováděny dodatečné analýzy, které vedly k reorganizaci vybraných spojení s cílem zlepšit dodací lhůty a nákladovou efektivitu. Aktivity v oblasti zlepšování služeb byly doplněny rozvojem IT infrastruktury, zvyšováním úrovně informační bezpečnosti a povědomí o bezpečnosti zaměstnanců.

Na pořadu dne je udržitelnost

Z pohledu nákladní přepravy a logistiky byla jedním z hlavních témat roku péče o životní prostředí. Společnost postupně klade zvětšující se důraz na fungování v souladu s indikátory ESG. „V Raben Group i dalších logistických společnostech se vede intenzivní debata o snižování uhlíkové stopy, na kterou navazují konkrétní kroky v podobě měřitelného akčního plánu. Raben chce do roku 2030 snížit své emise na polovinu a do roku 2050 být plně uhlíkově neutrální. Hlavní součástí těchto snah je zvyšování efektivity přepravy, svou roli ale hrají a budou hrát i alternativní paliva, například v Polsku už aktivně experimentujeme s elektrifikovanou nákladní dopravou,“ říká Jakub Trnka.

Součástí snah o udržitelnost jsou například „zelené“ sklady s fotovoltaikami, které jsou kromě Česka nainstalované na budovách v Německu, Nizozemsku, Rakousku nebo Polsku. Součástí ekologických aktivit je i projekt depa Raben Logistics Slovakia v Novém Meste nad Váh, kde na podporu tamního ekosystému vznikla v logistickém parku zelená oáza.

V oblasti sociálních aktivit stojí za zmínku například zapojení Raben Group do boje proti plýtvání potravinami. Společnosti v Polsku, Česku a Itálii spolupracují s národními pobočkami Federace potravinových bank a jen za loňský rok přepravily na charitu téměř 750 tun potravin. V Česku se řidiči Rabenu zúčastnili už několika kol Sbírky potravin, naposledy to bylo na podzim. V rámci Sbírky naši řidiči v sedmi krajích odvezli 40,4 tun potravin a drogerie,“ shrnuje výsledky akce Jitka Kocálová, marketingová manažerka Raben Logistics Czech & Slovakia. „V Rabenu máme dlouhodobé zkušenosti i s převozem čerstvých potravin, s těmi trvanlivými je to o to jednodušší. Další jarní kolo Sbírky se budu konat v dubnu,“ doplňuje Jitka Kocálová.

Související