Každá firma zabývající se distribucí či retailem chce uspět na trhu a zvyšovat svůj tržní podíl. Klíčem k dosažení tohoto cíle je mimo jiné i důsledné využívání moderních technologií či postupů a neustálá modernizace. Jedná se jak o optimalizaci procesů, tak o nové aktivní prvky s vyšší výkonností a také o prvky pasivní, které rovněž umožňují zvýšit rychlost procesů. Patří sem například speciální typy palet zrychlující kompletaci a stohování prázdných palet.

V rámci aktivních prvků je třeba zvýšit výkonnost a efektivitu zaskladňování a vyskladňování ve skladech a distribučních centrech. Čím vyšší je obrátkovost zboží, tím je třeba volit efektivnější manipulační technologii. Na pomyslném vrcholu se drží mimo jiné automatizované regálové zakladače, které dokážou s nepatrnou chybovostí a vysokou rychlostí doplňovat zásoby mezi jednotlivými segmenty distribučního centra. Vedle eliminace chybovosti lidského činitele mají tyto zakladače další zásadní výhodu, a to je obecně větší dosažitelná výška. Ta v současné době nedostatku vhodných pozemků představuje velkou konkurenční výhodu, neboť na stejné ploše lze dosáhnout vyšší skladové kapacity.

Související

Za tím vším vyrazili studenti vedlejší specializace Logistika – Mezinárodní přeprava a zasílatelství, kterou garantuje Katedra logistiky, Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Exkurzi do svého distribučního centra pro ně uspořádal firemní smluvní partner fakulty, společnost Kaufland.

Studenti měli možnost vidět nejmodernější technologie v praxi se zasvěceným komentářem ředitele distribučního centra Tomáše Ševčíka, který v průběhu exkurze zodpovídal studentům na řadu zvídavých dotazů. Exkurze do průběžně modernizovaného objektu vzbudila velký ohlas, navíc v tomto případě opakovaná exkurze už nebude stejná, protože lze očekávat další vylepšení jak procesů, tak technologie.

Související