Škodovka zavedla první bezpilotní vozíky, tzv. FTS, v roce 2011. V současnosti jich pracuje v několika výrobních či montážních halách v Mladé Boleslavi zhruba 130. Jejich výrobce, slovenská společnost Ceit, nyní začne dodávat další kusy a do roku 2018 by počet FTS měl stoupnout na přibližně 170. Vozíky jsou určeny převážně k tahání rámů se sekvenčními palety, na nichž jsou připravené vychystané díly, k montážním linkám.

Dosud se tahače pohybovaly po drahách z magnetických pásek přilepených na podlaze. To se nyní změní – vozíky budou využívat k orientaci laserový skener. Budou tak flexibilnější, protože dráhy bude možné měnit rychleji a jednodušeji, a to přímo ve virtuálním, softwarovém prostředí. Kromě toho budou tahače umět například objet překážku, zatímco dosud musely zastavovat. Automobilka už celou technologii otestovala a nyní ji začne v některých halách zavádět do běžného provozu. V budoucnu by se pak tahače mohly přeměnit i na plně autonomní stroje.

„V průmyslové oblasti dnes rezonuje pojem Průmysl 4.0, který není možné vnímat jako abstraktní nebo teoretický koncept. Je to naléhavá výzva k aplikaci konkrétních řešení a inovací, díky kterým můžou výrobní podniky promptně zdokonalovat užívané postupy a technologie,“ uvedl Kateřina Gazárková, ředitelka společnosti Ceit CZ.

Spolupráce automobilky se slovenskou technologickou firmou probíhá i v dalších oblastech. Škoda využívá například interaktivní nástroj na plánování výrobních a logistických systémů v 3D prostředí nebo virtuální trenažer, který slouží k „zážitkovému” školení operátorů.

 

 

„Inteligentní” rukavice

Dalším z testovaných pomocníků, které se Škodovka rozhodla uvést do logistického provozu, jsou ProGlove. Jedná se o inteligentní, elektronické rukavice s připevněnám skenerem, jež slouží k vychystávání dílů. „ProGlove se ukázala být ideálním řešením pro sériovou výrobu a v současné době už rukavice nasazujeme,” říká Jiří Cee, vedoucí logistiky značky Škoda.

2016 08 22 smart gloveChytrá rukavice má „pickérům” ulehčit a urychlit pracovní kroky. Přístroj například ukazuje, zda je použit správní díl nebo zda byly jednotlivé pracovní kroky provedeny správně. Rukavice také může zaznamenávat data, stejně jako běžný skener – ale na rozdíl od něj jen jedním pohybem a bez žádných dalších přístrojů.

S inteligentní rukavicí lze kódy načítat vertikálně i horizontálně. Načtený kód se následně potvrdí tlačítkem na ukazováku. Jeho správnost je potvrzena akusticky nebo vibrací. Tím se zabrání skenování nesprávného kódu.

„Logistika je dnes důležitým ekonomickým a konkurenčním faktorem, který může rozhodující měrou přispět k úspěchu automobilky. Proto průběžně testujeme moderní technologie, abychom optimalizovali každodenní práci našich zaměstnanců. Inteligentní rukavice ProGlove pomáhá našemu týmu pracovat rychleji, efektivněji a bezchybněji,“ říká Jiří Cee.

Podívejte se na video, jak chytré rukavice fungují.