K naplnění cíle úplné udržitelnosti slouží řada konkrétních kroků. V závodě Continentalu v Brandýse nad Labem, který se specializuje na výrobu elektroniky do aut, například od letošního července zavedli první elektromobily sloužící pro dopravu zaměstnanců. Od roku 2023 začíná obměna stávající flotily služebních vozů na flotilu hybridů a elektromobilů.

O areálu Continetalu v Brandýse nad Labem pravidelně informujeme v souvislosti s probíhající automatizací a robotizací nejen výrobních, ale i skladovacích procesů. O září zde například uvedou do provozu norský systém AutoStore.

Důležitým mezníkem v oblasti udržitelnosti byl pro Continental už rok 2020. Společnost poprvé získala zakoupenou elektřinu pro všechny své závody po světě z obnovitelných zdrojů, čímž výrazně snížila nepřímé emise z energie. V rámci svých vlastních emisí oxidu uhličitého v tomto roce globálně snížila uhlíkovou stopu o 70 procent.

„Usilujeme o transformaci směrem k udržitelné ekonomice – pro naši firmu, zaměstnance a společnost jako takovou. Jsme přesvědčeni, že podnikání budoucnosti je udržitelné podnikání. Klíčovou otázkou není jestli, ale jak proměníme změnu v příležitosti,“ říká Ariane Reinhartová, ředitelka pro udržitelnost a členka představenstva Continental AG.

Bezemisní mobilita a průmysl

Cíle lídra mezi výrobci komponentů do automobilů jsou ambiciózní: rozsah uhlíkové neutrality má zahrnovat všechny emise v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci společnosti nejpozději do roku 2050. Dalším závazkem Continentalu je do roku 2050 využívat bez výjimky bezemisních vozidel, továren a průmyslových výrobků. V oblasti dopravy se má uhlíková neutralita týkat všech vozidel – včetně autobusů, vlaků a dopravních prostředků.

Související

Odpad neexistuje, pouze materiál na špatném místě

Společnost Continental vyrábí každý rok přibližně čtyři miliony tun produktů a nakupuje odpovídající množství materiálů a komponentů. Běžně používaný model recyklace je sice krokem správným směrem, ale stále není dostatečný. Do konce roku 2050 je ambicí zcela eliminovat plýtvání produkty na konci jejich životnosti.

V Brandýse se jezdí na zelenou

Výrobní závod Continental v Brandýse nad Labem se dlouhodobě zaměřuje na snižování produkce odpadů a emisí a minimalizaci spotřeby vody a energií. Například už v roce 2019 ukončil používání plastů v rámci závodního stravování. Nejnověji na poli udržitelnosti zavádí služební elektromobily. „Společně s dodavatelem firemní přepravy chceme tímto krokem snížit produkci emisí a lokální ekologickou zátěž. Jdeme tak ruku v ruce se současnými trendy a naším globálním závazkem docílit v budoucnu uhlíkové neutrality,“ říká ředitel brandýského závodu Tomáš Vondrák.

Již nyní disponuje areál Brandýs 2 jednou dobíjecí stanicí pro elektromobily. Od roku 2022 zde bude součástí nové multifunkční administrativní budovy další stanice a o rok později začne obměna služebního vozového parku hybridními a plně elektrickými automobily.

Související