Prakticky v každém skladu dnes najdeme nějakou manipulační techniku. Práce s ní ale může přinášet rizika – podle statistických údajů o pracovní úrazovosti patří sklady mezi vysoce riziková pracoviště. Ovládání manipulační techniky může být někdy náročné, firmy si přitom často neuvědomují, že na všechny manipulační vozíky musí mít obsluha řidičské oprávnění, jinak hrozí pokuta. O podrobnostech informuje česká pobočka výrobce manipulační techniky Still.  

Překvapit může i to, že jakákoli manipulační technika s automatickým pojezdem, tedy například i elektrické paletové vozíky, dle zákona vyžaduje řidičské oprávnění. To dokládá, že obsluha je řádně vyškolena, což je s ohledem na nezanedbatelný počet nehod manipulačních vozíků žádoucí.

„V dnešní době představuje manipulační technika vysoce moderní zařízení s nejnovějšími technologiemi. Například naše asistenční systémy zvyšují úroveň automatizace přebíráním jednotlivých úkolů, čímž pracovníkům usnadňují obsluhu vozíků. Přesto však je nutné svěřit je jen řádně proškolenému personálu,“ vysvětluje Zdeněk Štrupl, odborník ze společnosti Still, která se zabývá komplexními řešeními v oblasti intralogistiky.

Související

Školicí společnosti po proškolení vystavují řidičský průkaz pro provoz manipulačních vozíků platný na území celé Evropské unie. Jeho platnost je jeden rok, poté by se měl obnovit. Po proškolení se kromě zajištění větší bezpečnosti v podnikové dopravě zvýší i produktivita zaměstnanců, kteří se naučí, jak s vozíky pracovat co nejefektivněji.

Bezpečnost v intralogistice by měla být prioritou. Aby byl chod logistických center co nejhladší, existuje dnes řada chytrých bezpečnostních systémů. „Velmi nápomocné jsou například výstražná světla či zvukové signály. Některé modely jsou natolik inteligentní, že například umí identifikovat překážky a vyhnout se jim či v případě dalšího vozíku v uličce uzpůsobit rychlost tak, aby do něj nenarazily,“ doplňuje Zdeněk Štrupl.

Průmyslové vozíky jsou komplexní vybavení vyžadující řádné školení obsluhy. Z tohoto důvodu i firmy zabývající se manipulační technikou mnohdy poskytují i školení pro řidiče. Například speciální školení společnosti Still vedle výuky vlastního řízení účastníky také učí, jak řídit efektivně pro snižování nákladů na provoz a energii, omezení opotřebení a prodlužování životnosti baterií a nabíječek.

Související