Pro malý ostrovní stát Pohnpei, součást Federativních států Mikronésie, je zvýšení energetické účinnosti udržitelné výroby energie zásadní pro dlouhodobou životaschopnost. Společnost Pohnpei Utilities Corporation (PUC) proto zadala společnosti ElectraTherm a jejímu partnerovi B:POWER zakázku na návrh, dodávku, instalaci a uvedení do provozu elektrárny Nanpohnmal pracující s Organickým Rankinovým cyklem (ORC - Organic Rankine Cycle) využívajícím odpadní teplo z dieselgenerátorů.

Po uvedení do provozu bude účinnost zařízení na výrobu energie PUC jednou z nejlepších v Tichomoří a přinese významné snížení emisí oxidu hličitého spolu s produkcí dalších 1700 MWh čisté energie ročně.

„B:POWER zajišťuje komplexní dodávky technologií na výrobu elektřiny z odpadního tepla. Vše funguje na bázi technologie ORC. V Evropě jsme v tomto oboru hlavní dodavatel. V současnosti výrazně expandujeme na zahraniční trhy, kde je pro takovéto využití odpadního tepla velký potenciál. To je jeden z důvodů naší angažovanosti na ostrovech v Tichomoří,“ říká obchodní manažer ze společnosti B:POWER Pavel Žwak.

Po měsících příprav a složitého hledání spojení do mimořádně odlehlé destinace Pohnpei v Mikronésii zakázku na realizaci elektrárny Nanpohnmal převzala společnost Geis. Zakázka zahrnovala i příslušenství a instalační prvky.

Související

„Při výběru přepravce pro nás bylo velmi důležité komplexní pojetí zakázky. Společnost Geis nám jako jediná nabídla kompletní dodání všech kontejnerů do finální destinace, a to včetně překládek. Výběr tak byl relativně rychlý, jednoduchý a jak se ukázalo, také správný. Velmi si pochvalujeme způsob komunikace, vstřícnost, flexibilitu přepravce a ochotu pomoci s celním odbavováním,“ vysvětluje představitel společnosti B:POWER Pavel Žwak volbu společnosti Geis.

Kompletace  generátorů proběhla v Česku

Nejdříve společnost Geis pro klienta dovezla ze Spojených států do Hamburku námořní kontejner s generátory. Kontejner pokračoval nejprve po železnici a pak kamionem do závodu v Havlíčkově Brodu. Generátory se v České republice zkompletovaly a následně byly odeslány s ostatním zařízením na místo určení.

Zásilka se skládala z celkem deseti námořních 40‘ kontejnerů. Tři se nakládaly v Itálii u subdodavatele zákazníka a odpluly z přístavu Janov. Zbývající kontejnery se nakládaly na dvou místech v České republice – tři v Hradci Králové a čtyři v Havlíčkově Brodě – odkud putovaly kombinovanou dopravou (kamion + železnice) do Hamburku, a dále až do Pohnpei.

Vnitřní uspořádání technologie kontejneru

Vše bylo načasováno podle původního plánu vyplutí lodi tak, aby kontejnery z Itálie i České republiky dorazily do finální destinace Pohnpei současně. Bohužel z důvodu aktuální komplikované situace v evropských přístavech byl termín vyplutí kontejnerové lodě z přístavu Hamburk posunut z pátku 19. března až na pátek 2. dubna.

Změny v plánu přepravy řešili rejdaři

Část zboží putující z České republiky vyplula z Hamburku na lodi CMA CGM Kerguelen a dorazila do přístavu Busan v Koreji v pondělí 10. května 2021. Navazující spoj do Pohnpei byl původně plánován na sobotu 22. května 2021, ale opět nešlo vše podle plánu a kontejnery čekaly dalších několik dní. I v této části světa se totiž lodě v posledních měsících potýkají se zpožděními způsobenými omezenými kapacitami v přístavech.

Vnitřní uspořádání technologie uvnitř kontejneru
Vnitřní uspořádání technologie uvnitř kontejneru
Foto: Geis

Jednotlivé změny v plánu přepravy si řeší rejdaři sami a logistické společnosti v roli zasílatele nemají žádnou možnost je ovlivnit. V současné době je nejčastější příčinou zpoždění skutečnost, že přístavy nestíhají lodě vykládat podle plánu, protože nemají dostatek přístavních dělníků nebo jsou některé přístavy uzavírány kvůli karanténě. Rejdaři proto dobu přepravy negarantují a může docházet i ke změnám v rotaci lodí.

Logistické společnosti v těchto případech nezbývá nic jiného než situaci sledovat a předávat informace zákazníkovi.

Důležité je, že kontejnery od havlíčkobrodské společnosti B:POWER byly úspěšně doručeny do Mikronésie. První část tří kontejnerů z Itálie dorazila na lodi Kyowa Stork do Pohnpei v pátek 11. června a druhá část sedmi kontejnerů, putujících z České republiky přes Hamburk a Busan, dorazila na lodi Kyowa Orchi do cílového přístavu ve středu 30. června 2021. Celkem bylo převezeno 97 tun materiálu v celkem 10ti kontejnerech (3x40’HC + 7x40‘), poslední údek na místo určení byl realizován kamiony (již bez účasti společnosti Geis, která zajišťovala přepravu až do přístavu). 

 

Místo instalace na ostrově Pohnpei
Místo instalace na ostrově Pohnpei
Foto: Geis
Související