Logistický provider Dachser a balicí společnost Velpack z Českých Budějovic spolupracují při dodávkách zahradního příslušenství do domácností kutilů a zahrádkářů především v západní Evropě. Zájem o zahradničení v posledních dvou letech vzrostl a objemy přepravovaného zboží se zvýšily o více než sto procent.

Rodinná firma Velpack se zaměřuje na balicí a fulfillment služby s přidanou hodnotou. Segment produktů Dům a zahrada pro ni představuje nosné portfolio. Pro e-shopy zpracovává a řídí objednávky a zušlechťuje a kompletuje díly pro nádoby k pěstování květin z ušlechtilé rzi a nerezu. Pro distribuční logistiku paletových zásilek si za svého logistického partnera vybrala v roce 2017 specialistu na sběrnou službu Dachser Czech Republic.

Dachser se od svého založení zaměřoval primárně na B2B sektor. V souladu se svojí strategií udržitelného rozvoje a s přístupem zaměřeným na inovace společnost identifikovala nové potřeby trhu a zavedla doručovací produkt pro B2C sektor – targo on-site.

Související

„Doručování v režimu targo on-site jsme spustili před více než pěti lety, abychom vyšli vstříc našim zákazníkům ze sektoru B2B, kteří stále častěji zavážejí svými produkty i koncové zákazníky, domácnosti či drobné provozovny. Doplňkový produkt targo on-site se osvědčil a dokázal úspěšně uspokojit i mnohanásobně zvýšenou poptávku po těchto službách v době koronakrize,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic.

Velpack využívá targo on-site pro zahradní produkty, většina jejich objednavatelů jsou soukromé domácnosti.

„S rozmachem kutilství a zahradničení se zvýšila poptávka i po velkých produktech, které odesíláme na denní bázi jako paletové zásilky prostřednictvím sítě Dachser,“ uvádí Carl Marcus Schmölder, jednatel společnosti Velpack. Právě Dachser podle jeho slov dokázal pro tyto nestandardní a křehké zásilky zaručit vysokou kvalitu přeprav.

Dachser tyto výrobky distribuuje především ve výměnných nástavbách, které v soupravě jednoho tahače a dvou výměnných nástaveb nabízejí vyšší ložnou kapacitu než běžný návěs. Výměnné nástavby pak míří přímými linkami z České republiky do domácností zejména v Rakousku, Německu a Švýcarsku, ale zásilky putovaly například i do Francie, Velké Británie či Litvy. Síť sběrné služby a vybrané doručovací produkty umožňují dodávat zákazníkům do 48 hodin.

„Enormní zvýšení poptávky se nám společně s Dachserem podařilo zvládnout ke spokojenosti všech zúčastněných stran a především koncových zákazníků. Velký podíl na tom má skvělá a efektivní komunikace a snaha vyřešit všechny výzvy, které jsou v logistice na denním pořádku,“ uzavírá Carl Marcus Schmölder.

Související