Poskytovatel smluvní logistiky DHL Supply Chain rozšiřuje komerční využití autonomních vysokozdvižných a paletových vozíků ve svých více než 1500 skladech na celém světě. Soustředí se přitom v první řadě na provozovny v Evropě, Velké Británii a Irsku nebo v Severní Americe, tedy v zemích s chronickým nedostatkem pracovníků. 

Autonomní paletové vozíky přemisťují zboží na paletách jak ve vertikálním, tak horizontálním směru. Používají se proto zejména v odvětvích, v nichž se zboží přepravuje převážně na paletách, například ve spotřebním a automobilovém průmyslu nebo maloobchodu. Využití inovativní techniky je součástí programu urychlené digitalizace DHL Supply Chain.

„Efektivní robotická podpora zaměstnanců v našich skladech není omezena jen na proces vychystávání zboží v provozovnách pro internetové obchody a vyřizování objednávek, tedy v segmentu e-commerce, který zažívá výrazný růst,“ upozorňuje Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel DHL Supply Chain. „Autonomní paletové vozíky mohou také rozmanitými způsoby zvyšovat kvalitu služeb a zlepšovat provozní procesy.“

Jedna z řady výhod těchto zařízení pro robotickou přepravu ve skladech spočívá podle Markuse Vosse v tom, že je lze teroreticky používat ve všech distribučních centrech, kde se manipuluje s paletami. Pro firmu i její zákazníky tak představují okamžitý přínos.

„V našich skladech na celém světě jsou totiž každý den přemisťovány miliony palet. Tyto procesy nejenže vyžadují technická zařízení – vysokozdvižné nebo paletové vozíky – ale také na sebe vážou značné personální kapacity, které bychom mohli efektivněji využívat jinde, a to především na trzích s chronickým nedostatkem odborných pracovníků,“ dodává Markus Voss.

Související

V DHL Supply Chain by do roku 2030 mělo až 30 procent firemní globální flotily vozidel pro manipulaci s materiálem používat nějakou formu robotické automatizace. Autonomní vysokozdvižné vozíky zajišťují již dnes ve skladech DHL Supply Chain vychystávání, uskladňování a doplňování celých palet. Tyto vysokozdvižné vozíky snadno dosáhnou i do regálů vysokých více než 10 metrů a mohou přepravovat všechny druhy palet a gitterboxů nebo jiné přepravky.

V aktuálních provozních podmínkách ve skladech DHL Supply Chain dosahují autonomní vysokozdvižné vozíky již 65 procent lidské produktivity a v průměru přemisťují 10 až 15 palet za hodinu. Autonomní vozíky navíc manévrují výrazně bezpečněji, a proto se pohybují i v bezprostřední blízkosti zaměstnanců skladu a běžných přepravních zařízení. Takové formy hybridní práce zahrnující spolupráci zaměstnanců a robotů mohou být přínosné především na trzích s rychle rostoucími nebo výrazně kolísavými logistickými aktivitami a v regionech s přechodným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

DHL vypočítává, že v nepřetržitých provozech může flotila čítající pouhý tucet těchto autonomních vysokozdvižných vozíků přemístit více než jeden milion palet za rok. Automatizovaná robotická přeprava ve skladech plní monotónní úkoly související s přemisťováním palet a tím zvyšuje efektivitu a bezpečnost práce. DHL Supply Chain dokáže díky těmto optimalizacím zlepšovat a zefektivňovat provozní procesy pro své zákazníky.

DHL Supply Chain, v rámci své digitalizační strategie nepřetržitě zkoumá nové technologie, které okamžitě zvyšují přidanou hodnotu provozních činností ve skladu a jež lze komerčně využívat. Kromě robotických a nositelných zařízení ve stále větší míře sází také na softwarová řešení a analýzy dat, které poskytují v reálném čase informace o logistické síti zákazníka. Praxe již potvrzuje, že zavádění algoritmů a umělé inteligence s přístupem k velkým datům je zásadním přelomem v plánování globálních dodavatelských řetězců. DHL bude uvedené nástroje využívat ve stále větším rozsahu. 

Související