Výrazně rozšířené třídicí centrum v Jihlavě pomůže balíkovému dopravci GLS zvládnout předvánoční nápor zásilek. Nová hala o rozloze 4700 čtverečních metrů v první etapě navýší centra kapacitu o 50 procent. Součástí investice ve výši 12 milionů eur je také moderní třídicí technologie s více než kilometrem dopravníků. Nová a původní hala jsou propojeny 48 metrů dlouhým spojovacím nadzemním krkem.

Třídicím centrem balíků GLS v Jihlavě prošly od roku 2012 stamiliony balíků ze všech koutů Evropy. Vlivem raketového růstu e-commerce v loňském roce ale dospělo ke svým kapacitním limitům. Stavba rozšíření třídicího centra s halou o rozloze 4700 čtverečních metrů a zpevněnými plochami pokrývajícími přes 12 tisíc čtverečních metrů zahájená v listopadu roku 2020 dospěla do finále a za necelý rok je plně připravena na první zatěžkávací zkoušku v podobě vánoční sezóny.

Cesta balíků od nájezdových ramp na třídicí dopravníky (v provozu nové haly GLS)

„Součástí investice ve výši 12 milionů eur je i moderní třídící technologie usnadňující manuální práci s více než kilometrem dopravníků a bezpečnostní systém umožňující sledovat každou jednotlivou zásilku po celou dobu třídění. V prvním kroku dojde k navýšení kapacity o 50 procent, samotná hala má však rezervu pro další rozšíření a zkapacitnění technologie až na dvojnásobek současného stavu,“ vysvětluje Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Třídicí technologie s více než kilometrem dopravníků usnadňují manuální práci

Kromě moderního sociálního traktu je součástí investice i prostor pro rozšíření kanceláří zákaznického servisu a prostorů pro práci IT odborníků včetně nové velké serverovny. Práci zde v budoucnu nalezne zhruba stovka nových pracovníků v provozu vlastního třídění balíků a řada odborníků z oblasti prodeje a poprodejního servisu, logistiky nebo informačních technologií včetně vysoce kvalifikovaných vývojářů software.

Myslí se i na přírodu

Celý projekt je koncipován s maximálním ohledem na životní prostředí, proto je jeho součástí systém na využití dešťové vody, vytápění tepelným čerpadlem, LED osvětlení nebo zesílená izolace pro minimalizaci energetických ztrát. V příštím roce je v plánu osazení střechy fotovoltaickými panely, instalace nabíječek elektromobilů nebo vytvoření zelené fasády včetně ptačích budek.

Balíky putují spojovacím krčkem mezi novou a starou budovou třídicího centra.
Balíky putují spojovacím krčkem mezi novou a starou budovou třídicího centra.
Foto: Filip Hubička

 

Důraz na udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s péčí o balíky, které neopustí po celou dobu třídění dopravníkový systém. Teleskopické dopravníky vysunované až do přepravních kontejnerů minimalizují manipulaci s balíky, které jsou navíc při celé své cestě po hale pod neustálým dohledem nejmodernějšího kamerového systému. Spolu s jejich vážením a skenováním tak utvářejí ucelený systém zpětné dohledatelnosti každého jednoho balíku.

Dárky objednávejte do 17. prosince

GLS před Vánoci s ohledem na sílící pandemii COVID-19 očekává zvýšený nápor, proto zákazníkům radí, aby nákupy z e-shopů nenechávali na poslední chvíli. „Loňské rekordy budou letos opět překonány, a proto zákazníkům doporučujeme objednávat dárky s doručením na domácí adresu do pátku 17. prosince, aby e-shopy měly dostatek času zboží zabalit a vyskladnit tak, aby došlo k předání balíku do přepravy GLS v pondělí 20. prosince. V tom případě stihneme provést i druhý pokus o doručení, když není příjemce zastižen,“ upozorňuje Pavel Včela.

Související

Technické údaje rozšířeného třídicího centra

 • Zahájení výstavby: listopad 2020
 • Vztyčení 1. sloupu haly: 11. ledna 2021
 • Uvedení do zkušebního provozu: 27. září 2021
 • Výše investice: více než 12 milionů eur
 • Rozloha haly: 4 700 čtverečních metrů
 • Rozloha zpevněné plochy: 12 000 čtverečních metrů
 • Navýšení kapacity: V roce 2021 o 50 procent, postupný růst na dvojnásobek
 • Použitá třídicí technologie: Budde
 • Použité ekologické prvky: vytápění tepelným čerpadlem, větrání s rekuperací, využití dešťové vody, LED osvětlení, zesílená izolace pro minimalizaci tepelných ztrát
 • Plánovaná zelená opatření pro rok 2022: fotovoltaická elektrárna s výkonem 300 MW na střeše s rozšířením nabíječek elektrododávek, zelená fasáda s ptačími budkami
 • Celková délka válečkové dráhy: 2,3 kilometru
 • Celkový počet vrat vykládky: 28
 • Celkový počet vrat nakládky: 100
 • Spojení nové a staré haly: nadzemní spojovací krk o délce 48 metrů
 • Počet dohledových kamer: 320
 • Maximální kapacita roztříděných balíků: >20 000/h

 Bezpečnostní systém umožňuje sledovat každou jednotlivou zásilku po celou dobu třídění.

Bezpečnostní systém umožňuje sledovat každou jednotlivou zásilku po celou dobu třídění.
Foto: Filip Hubička