Při snižování produkce oxidu uhličitého se DB Schenker orientuje na vozidla s alternativními pohony, úspornou jízdu a efektivní konsolidaci nákladu a plánování tras. Nově poskytuje také službu econeutral pro následnou kompenzaci uhlíkové stopy prostřednictvím finanční podpory projektů na ochranu klimatu s certifikací CDM – Clean Development Mechanisms.

V uplynulých letech se celá řada mezinárodních firem zavázala k udržitelnému podnikání a DB Schenker jim podle svého vyjádření chce pomoci těchto cílů v oblasti udržitelnosti dosáhnout. „Víme, že objem nákladní přepravy roste a že emise oxidu uhličitého je nutné snižovat. Proto se dlouhodobě aktivně podílíme na ochraně životního prostředí a stali jsme se vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti zelené logistiky,“ říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.

Doposud DB Schenker nabízel možnost vybrat si variantu přeprav mimo jiné i podle její ekologické zátěže. Používá k tomu měrnou jednotku ECO2Phant, která odráží spotřebované emise oxidu uhličitého během přeprav. Jeden ECO2Phant má stejně jako dospělý slon pět tun, jen s tím rozdílem, že jde o tuny oxidu uhličitého. Nyní již ale nabízí i přepravy s nulovou uhlíkovou stopou. Ekologicky neutrální přepravu zásilek firma nabízí jako doprovodnou službu při objednání produktu DB Schenkersystem, včetně DB Schenkersystem premium. Služba se jmenuje econeutral a umožňuje kompenzovat uhlíkovou stopu finanční podporou ověřených ekologických projektů.

Související

Za každou tunu zboží na 100 kilometrů přepravní trasy činí příplatek 0,17 eur, při přepravě půltunové zásilky z Prahy do Brna vychází příplatek na přibližně na necelých 14 korun. Výslednou částku za celou přepravu DB Schenker předá prostřednictvím evropské neziskové organizace atmosfair. Ta se věnuje propagaci, rozvoji a financování obnovitelných zdrojů energie ve více než 15 zemích světa a rozděluje finanční prostředky mezi projekty s certifikací CDM. V současné době splňuje 90 procent z nich zlatý standard CDM, nejpřísnější standard pro projekty na ochranu klimatu. Projekty uhlíkové kompenzace neutralizují vyprodukované emise oxidu uhličitého, ale také podporují udržitelnost novými technologiemi a bojem proti chudobě. Mezi takovými projekty je například podpora pěstování hořčice v jedné z nejchudších a nejsušších oblastí Indie, kde se nevyužité části sklizených rostlin mohou využít jako obnovitelný zdroj elektřiny a dodatečný příjem místních zemědělců.

V dnešní době poskytuje DB Schenker ekologická řešení ve všech režimech nákladní přepravy. Zákazníci tak mají možnost snižovat nebo kompenzovat emise oxidu uhličitého napříč celým dodavatelským řetězcem, v letecké přepravě až o 20 procent a až o 50 procent v námořní přepravě. Celkový závazek společnosti je snížení emisí oxidu uhličitého o 50 procent v porovnání s rokem 2006. 

Související