Podle dat zveřejněných ve zprávě IFR jsou řešení mobilních robotů již pevnou součástí odvětví přepravy a logistiky – v roce 2020 bylo prodáno více než 43 500 jednotek, což představuje 33procentní nárůst oproti roku 2019. Nejčastějším využitím v roce 2020 byla přeprava zboží či nákladu, přičemž za tímto účelem byla dodána jedna třetina ze všech profesionálních servisních robotů. Obrat tohoto segmentu trhu vzrostl o 11 procent na více než miliardu amerických dolarů.

„Vidíme, že pozitivní trend pokračuje i v roce 2021,“ říká Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel Mobile Industrial Robots pro region CEE. „Za první tři čtvrtletí roku 2021 registrujeme 40procentní růst ve srovnání s rokem 2020. Jasně vidíme, že společnosti po počáteční fázi testování technologií investují do větších flotil robotů a rozšiřují také spektrum využití mobilních robotů.“

Zpráva organizace IFR uvádí, že průmyslová odvětví nejvíce využívající mobilní roboty jsou automobilový průmysl, elektrotechnika/elektronika, kovovýroba, chemický průmysl, plastikářství, a potravinářský a nápojářský průmysl.

Široké spektrum úkolů pro roboty

Mezi typické úkoly automatizované prostřednictvím robotů pak patří zejména přesun produktů mezi výrobními operacemi, shromažďování dílů pro montáž, nakládání palet a samostatných dílů, a převoz palet do výrobního procesu. V roce 2020 patřilo mezi hlavní aplikace navíc také čištění a dezinfekce mobilními roboty v souvislosti s vývojem pandemie covidu-19.

Související

Mobile Industrial Robots rozšiřuje své portfolio z důvodu zvyšujících se nároků ze strany výrobců. Nové roboty MiR600 a MiR1350, uvedené na trh v srpnu tohoto roku, s nosností až 600 a 1350 kilogramů, byly navrženy pro bezpečnou a efektivní manipulaci s materiálem v náročných průmyslových prostředích.

Nový obchodní model MiR

Na trhu jsou nyní k dispozici různé obchodní modely. Jedním z nich je model RaaS – robot jako služba – snižující vstupní bariéry. „Přestože v roce 2020 tvořil RaaS pouze tři procenta obratu profesionálních robotů prodaných pro přepravu, vidíme tento model jako nastupující trend. Jedná se o velmi zajímavou možnost, jak snížit finanční bariéry. Technologický vývoj, zvyšující se povědomí společností o možnostech mobilních robotů, výzvy na trhu práce a hledání větší flexibility a nových zdrojů konkurenční výhody, to vše jsou faktory, které budou ovlivňovat růst na trhu mobilních robotů,“ dodává J. S. Thimsen.

Roboty MiR600 a MiR 1350 představuje výrobce též na svém kanálu na YouTube.

Související