Během prosince minulého roku bylo na katedře logistiky přichystáno slavnostní předání mezinárodních odborných certifikátů cElog úspěšným absolventům tzv. vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, jejíž výuka je mezinárodně akreditována Evropskou logistickou asociace (ELA). Přítomna měla být nejen rektorka VŠE v Praze prof. Hana Machková a děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ivan Nový, ale i zástupci katedry logistiky FPH VŠE a vedení České logistické asociace. 

Vzhledem ke stále probíhající pandemii covidu-19 bylo ale nakonec na VŠE vše jinak. Přibližně dvacítce úspěšně mezinárodně certifikovaných absolventů byly certifikáty předány individuálně prostřednictvím sekretariátu katedry logistiky nebo jim byly zasílány poštou. Cílem tohoto opatření byla ochrana zdraví všech zúčastněných – několik absolventů se totiž léčilo s nemocí samotnou, několik bylo v karanténě. 

„Certifikáty cElog jsou pro naše úspěšné absolventy významnou podporou jejich odborného startu, ale jsou rovněž mezinárodně platným osvědčením kvality a rozsahu jejich odborných znalostí, které jim naše katedra garantuje. Jsme rádi, že naše katedra loni znovu obstála v náročném reakreditačním procesu, a že proto můžeme naše úspěšné absolventy mezinárodně odborně certifikovat i na další tři roky. Na naší fakultě jsme jediným výukovým programem, který má mezinárodní institucionální odbornou akreditaci,“ komentuje vedoucí katedry logistiky doc. Radek Novák.

Související

„Možnost ve spolupráci s ELA (jako garantem byznysového mezinárodního duálního vzdělávání) realizovat odborné vzdělávání a udělovat kandidátům plnících přísná odborná kritéria mezinárodní odbornou certifikaci, jen potvrzuje, že stejně tak jako obor logistiky, tak i s ním provázané studium je na naší katedře schopno reagovat na výzvy a příležitosti způsobené pandemií covidu-19. Ta velmi tvrdě a jednoznačně ukázala nezastupitelnost oboru logistiky nejen pro celou ekonomiku, ale i pro zaměstnanost v místním, národním a globálním měřítku,“ doplňuje v této souvislosti zástupce vedoucího katedry logistiky doc. Petr Kolář.

O loňském předávání mezinárodních odborných certifikátů cElog úspěšným absolventům tzv. vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství jsme před rokem  psali ZDE.

Související