Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nabízí studentům komplexní rozsah vzdělávání v oblasti dopravy, a to díky modernímu studijnímu i technologicky špičkovému zázemí, které se neustále rozvíjí. Nedávno byl do provozu uveden nový laboratorní sál Centrálního dispečerského pracoviště (CDP). Praxe získaná v takovém cvičném sále je přípravou na řízení reálné dopravy a klíčová pro uplatnění studentů v pozicích jako výpravčí nebo traťový dispečer v CDP. 

„Výhodou studia u nás je multioborovost. Naši studenti získají znalosti o různých aspektech dopravy, “ říká děkan fakulty doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD. „U všech studijních programů klademe velký důraz na propojení teoretické výuky a praxe. To je realizováno prostřednictvím přednášek odborníků z řad našich partnerů, exkurzemi, stážemi nebo workshopy ve firmách, či zadáváním závěrečných prací přímo podniky.“ Propojením teoretických znalostí z oboru a praxe u partnerů fakulty mají její studenti usnadněný vstup na trh práce. „Naši absolventi mají téměř stoprocentní uplatnitelnost, a to ve svém vystudovaném oboru, “ dodává děkan fakulty.

Související

Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera a prohlédnout si její učebny, laboratoře nebo Výukové a výzkumné centrum v dopravě, pořádá fakulta den otevřených dveří. Konat se bude v pátek 18. února 2022. Během celého dne se návštěvníci dozví více o studijních programech a specializacích, které fakulta nabízí, a to přímo od akademiků. Nebudou chybět ani stávající studenti, kterých se lze zeptat na cokoliv z fakultního života.

Související