Nastupující Průmysl 4.0 přináší šance pro rozvoj řady průmyslových oborů. Svou koncepcí sjednocuje fyzické, informační i datové komponenty jak ve výrobě, tak v řadě dalších oblastí. Výrobce manipulační techniky Still v něm vidí velkou příležitost pro celý obor intralogistiky.

„Můžeme hovořit o čtvrté průmyslové revoluci, která nás vede k masivní automatizaci ve většině odvětví včetně logistiky, kde je to přímo nevyhnutelné,“ upozorňuje Torsten Wiecker, vice president brand management ve společnosti Still EMEA. „V Průmyslu 4.0 jsou propojeny chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku.“

Ideální potenciál pro využití Průmyslu 4.0 nabízí automatizované logistické systémy, ve kterých jsou vysoké nároky na optimalizaci procesů, výměnu dat a propojení. Se současnou technikou tak má pro automatizaci potenciál každý sklad. 

Automatizace zvyšuje efektivitu

Odborníci ze společnosti Still upozorňují na vliv, který má koncepce 4.0 na materiálový tok. Nástup Průmyslu 4.0 do intralogistiky je masivní. Přetrvávající pandemie ukázala nutnost automatizace a transformace našich dodavatelských řetězců a logistiky. Lidé, stroje, softwarové nástroje a produkty budou pracovat v neustálém vzájemném propojení, aby byla možná plynulá komunikace mezi jednotlivými součástmi systému a probíhalo generování komplexní databáze.

Související

„Cílem pro intralogistiku je využívání a kombinování těchto dat pro vylepšování výkonnosti a efektivity,“ říká Torsten Wiecker.

Still již v současnosti pozoruje trend odklonu od standardních vysokozdvižných vozíků k těm propojeným, které obsluhu podporují v efektivnější a spolehlivější práci. Odborníci ze Stillu přitom vyzdvihují, že v současnosti jsou možná i nasazení, kdy stroje pracují plně automaticky, a kromě toho přinášejí i cloudová řešení a analýzy dat opírající se o umělou inteligenci, čímž nabízejí uživatelům přidanou hodnotu, a ještě více zefektivňují jejich procesy.

Data v cloudu pro lepší využití techniky

Still podporuje koncepci 4.0. vývojem nových technologií. Jednou z nich je například standardní rozhraní pro přepravní systémy bez řidiče (FTS), jehož cílem je zjednodušení napojení nových vozíků do stávajících řídicích center. Rozhraní se vyvíjí ve spolupráci se Svazem automobilového průmyslu a Oborovým svazem manipulační techniky a intralogistiky. Univerzální rozhraní by totiž umožňovalo souběžný provoz automatizované manipulační techniky různých výrobců a integraci s více systémy. Díky tomu se docílí výměny vozíků v rámci intralogistických procesů, zvýšení transparentnosti, a především překonání překážek na cestě k automatizaci.

Rozhraní FTS podpoří také cloudové řešení společnosti Still pro vyhodnocování iGo Insights, které dokáže efektivně využít poznatky strojového učení – z obrovského množství nashromážděných dat filtruje souvislosti a generuje doporučení, jak by bylo možné optimalizovat disponibilitu a výkon systému. Veškeré informace je poté možné vyvolat on-line přes webový portál. Software navíc umožňuje proaktivní jednání – například při plánování údržby nebo oprav.

Still vyvíjí vlastní řešení

Nástup koncepce průmyslu 4.0. do intralogistiky je masivní a Still se v tomto ohledu neustále snaží přinášet nová a efektivní řešení pro klienty: „Ve společnosti Still usilujeme o inovace v oblasti Průmyslu 4.0 a automatizace v rámci různých výzkumných projektů a vlastního vývoje. Snažíme se, aby řešení automatizace přinášela maximální užitek. Proto musí být každá inovace pro požadavky našich zákazníků přínosná a zároveň musí přinášet větší zisk,“ dodává Torsten Wiecker.

Související