DPDgroup může být s loňským rokem spokojena. Balíková přepravní síť informovala o celofiremních výsledcích za rok 2021 spolu s plány do budoucna. Firma zaznamenala tržby ve výši téměř 15 miliard eur a dosáhla 14,8procentního nárůstu tržeb.

Výsledky za rok 2021 opět ovlivňovala celosvětová zdravotní krize, která měla dopad na zvyky a chování spotřebitelů. V prvním čtvrtletí pokračovala silný růst e-commerce, přičemž objem balíků odbavených společností DPDgroup vzrostl o 34 procent. Od 2. do 4. čtvrtletí se růst obchodu vrátil na úroveň blízkou úrovni před pandemií, tj. na sedm procent, a za celý rok se objemy zvýšily o 14 procent oproti roku 2020.

Provozní zisk společnosti v loňském roce poprvé v historii přesáhl jednu miliardu eur, firma v tomto období globálně doručila 2,1 miliardy balíků, což odpovídá 8,4 milionu balíků denně. Na Cyber monday DPD Group překonala 29. listopadu svůj denní objemový rekord s 12,2 milionu balíků odbavených v Evropě a jedná se tak o dvouprocentní nárůst oproti roku 2020.

Související

Nízkoemisní přeprava balíků do roku 2025

V roce 2020 oznámila společnost veřejný závazek, že do roku 2025 bude doručovat ve 225 evropských městech pouze nízkoemisně, tento závazek se díky rychlé realizaci v roce 2022 zvyšuje na 350. To umožní výrazně snížit uhlíkovou stopu v cílových městech v rámci poslední míle a snížit roční emise skleníkových plynů o 83 procent oproti roku 2020. V Česku se jedná o Prahu a Ostravu.

V roce 2021 společnost zahájila svůj strategický plán Together & Beyond, jehož cílem je učinit ze společnosti DPDgroup mezinárodní referenci v oblasti udržitelného doručování a vedoucího hybatele umožňujícího zrychlení e-commerce, včetně dosažení obratu 25 miliard eur. Tato strategie je založena především na třech pilířích – rozšíření klíčových aktivit, urychlení iniciativ ve strategických segmentech a dobývání nových obzorů.

Roste počet Pickup pointů

Loňský rok byl pro DPD významný také rozšiřováním sítě Pickup pointů (boxů a výdejních míst, tzv. parcelshopů), například formou rychlého rozvoje nabídky Shop2Shop (zaměřené na doručování mezi lidmi, tzv. C2C) nebo akvizice 25 procent PUDO24, sítě výdejních boxů ve Španělsku a Portugalsku.

V dlouhodobém horizontu plánuje skupina GeoPost/DPDgroup zdvojnásobit svou síť Pickup a nabídnout tak nejlepší pokrytí v Evropě se 100 tisíci Pickup pointy tak, aby 90 procent evropské populace mělo výdejní místo vzdálené maximálně 10 minut. Tento projekt je již ve fázi realizace. Ke konci prosince 2021 bylo v 31 zemích 70 tisíc aktivních Pickup pointů, včetně dceřiných společností, jako je Fermopoint v Itálii, a partnerských firem, jako je PostNord ve skandinávských zemích.

 

Výsledky DPDgroup za rok 2021.

Související