Poskytovatel intralogistických řešení Still vybudoval ve své centrále v Hamburku vlastní 5G síť. Využije ji pro účast na různých výzkumných projektech, pro vývoj inovativních produktů a pro realizaci projektu Smart Factory.

Autonomní manipulační technika pozvolna nachází v různých podobách své místo ve výrobních halách a ve skladech. Její schopnosti jsou ale v porovnání s lidmi stále nižší, protože mnoho procesů se musí ještě zaučit a není inteligentní ve všech ohledech. Mnoho dodavatelů se snaží tyto mezery vyplnit a zvyšuje inteligenci svých vozíků.

Rozšířenou vizi autonomně jezdící manipulační techniky lze ovšem realizovat jen s velmi výkonnými mobilními sítěmi, aby bylo možné bezpečně, rychle a efektivně přenášet velké objemy dat. Hamburská intralogistická společnost Still, která se intenzivně věnuje vývoji řešení pro logistiku a výrobu, instalovala z těchto důvodů ve své centrále v Hamburku vlastní samostatnou 5G síť.

„Podtrhujeme tím naši připravenost k inovacím, protože sítě 5G nejsou v průmyslu ještě široce rozšířené. Tato 5G síť nám na jedné straně pomůže posunout autonomně probíhající logistické procesy pro naše zákazníky na novou úroveň. Na druhé straně budeme super rychlou přenosovou technikou optimalizovat naši výrobu,“ vysvětluje Ansgar Bergmann, specialista společnosti Still pro oblast dat a zasíťování, nejdůležitější důvody pro instalace vlastní firemní 5G sítě.

Spolupráce robotů a strojů

V budoucnu budou ve smyslu Smart Factory prostřednictvím rychlé bezdrátové komunikace spolupracovat bezdrátové robotické systémy a stroje. Zajímavé jsou na 5G podle Ansgara Bergmanna dále zejména aspekty výkonu a spolehlivosti, protože se jedná o spektrum frekvencí licencované pro uživatele.

„Uplatnění najdou nové systémy například v oblasti vnitropodnikové logistiky při napojení přepravních systémů bez řidiče. Operátor tím získává lepší podporu, než byla dosud možná s WiFi. V reálném čase tak lze koordinovat celé flotily automatizovaných vozíků a ve firemním edge cloudu spravovat řídicí data a data o trasách,“ dodává specialista Bergmann. Další možnosti použití jsou v oblastech robotiky, spolupráce stroje a člověka a obrazového rozpoznávání okolí.

Související

Citelnou podporu získají díky technologii 5G i projekty průmyslu 4.0. Optimalizuje se tak krok od klasického k plně automatizovanému systému, protože průmysl 4.0 se opírá především o datově technické procesy, a právě ty 5G podporuje. Technologie 5G dále umožňuje pokrok u všech systémů a produktů v oblasti automatizace, procesní transparentnosti, pay per use, prediktivní údržby nebo poradenství.

Strojové učení zlepší využívání dat

Společnost Still chce již brzy uvést do reálné technologie nové vize strojového učení, které umožní toto navýšení datových přenosů. Hamburská společnost se proto podílí na řadě mezinárodních výzkumných projektů, například na projektu ARIBIC. Cílem je lepší využití dat, která nashromáždí přepravní vozíky bez obsluhy (FTF) všemi svými senzory a kamerami během jízdy skladem. Vznikne tak například digitální dvojče okolí, které zpracovává relevantní informace v reálném čase.

„U těchto procesů se generují enormní objemy dat, která se musí přenést velmi vysokou rychlostí. Bez naší nové datové sítě 5G nejsou některé funkce vůbec možné. Dosavadní technologie jsou zpravidla velmi náchylné k poruchám, což nám komplikuje práci,“ říká Ansgar Bergmann.

Přichází projekt CampusOS

Teprve před několika týdny, na začátku roku 2022, byl zahájen vlajkový projekt CampusOS, který získá v následujících třech letech podporu od německého spolkového ministerstva hospodářství ve výši 18,1 milionů eur. Cílem je vybudovat modulární ekosystém pro otevřené firemní 5G sítě na bázi rádiových technologií a interoperabilních síťových komponent. To má přispět k posílení digitální suverenity německých společností.

U průmyslových partnerů se v regulérním provozu bude provádět evaluace různých scénářů. Mezi nimi nechybí společnost Still. V hamburské technologické společnosti se bude testovat a vyhodnocovat nelatentní a resilientní řízení vozíků a přenos videí s velmi vysokými přenosovými výkony.

„Tím projde naše nová síť 5G svou první zatěžkávací zkouškou a bude testována prostřednictvím dalších řešení. Jsem si zcela jistý, že náš systém zvládne tento úkol hladce. Still tím může navíc v této technologické oblasti rozvíjet poradenství pro zákazníky,“ dodává Ansgar Bergmann.

Související