První čtvrtletí letošního roku se pro skupinu skupinu Kuehne+Nagel neslo ve znamení pokračující vysoké poptávky po přepravních službách v námořní i letecké logistice. Vysoké vytížení kapacit hlásila silniční a kontraktní logistika a nejistotu ve stále napjatém tržním prostředí zvyšovala válka na Ukrajině.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se skupině podařilo zlepšit všechny klíčové ukazatele – čistý obrat vzrostl o 68 procent na 10,2 miliardy CHF, EBIT o 160 procent na 1,1 miliardy CHF, výnosy o 162 procent na 832 milionů CHF a volné cash flow o téměř jednu miliardu CHF. Konverzní poměr, který vyjadřuje podíl EBIT na hrubém zisku skupiny, dosáhl 38,1 procenta.

V reakci na válku na Ukrajině společnost Kuehne+Nagel přislíbila a operativně uvolnila nouzovou pomoc v hodnotě 10 milionů CHF ve formě humanitární pomoci a bezplatných přepravních služeb.

Související

„V prvním čtvrtletí roku 2022 pokračovala silná poptávka po kapitálovém i spotřebním zboží,“ říká Detlef Trefzger, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel International. „Současně se dále zhoršovala již tak napjatá situace v dodavatelském řetězci. Skupina Kuehne+Nagel nicméně byla na tento scénář dobře připravena a dokázala spolehlivě uspokojit poptávku po kvalitních logistických službách.“

Napjaté tržní prostředí na moři

První čtvrtletí roku 2022 bylo nadále charakteristické přetížením řady mezinárodních námořních přístavů. Napjaté tržní prostředí vedlo v oblasti námořní logistiky k mimořádně vysokému provoznímu zatížení. Objem kontejnerů v prvním čtvrtletí roku 2022 činil jeden milion TEU, čistý obrat této obchodní jednotky dosáhl 4,9 miliardy CHF a EBIT 621 milionů CHF. Konverzní poměr představoval 63,8 procenta.

Od ledna společnost Kuehne+Nagel měří nápor na nejfrekventovanější přístavy po celém světě pomocí tzv. „indikátoru přetížení“. Ten denně informuje o čekacích dobách kontejnerových lodí v jedenácti nejdůležitějších mezinárodních přístavních klastrech. Indikátor je integrován do aplikace Sea Explorer, v oboru uznávaného digitálního nástroje společnosti Kuehne+Nagel, který přináší přehled o námořní přepravě v reálném čase.

Ve vzduchu řada změn

Náhlé uzavření ruského vzdušného prostoru vedlo k četným změnám v leteckých přepravních trasách mezi Asií a Evropou. Spolu s celkově omezenými kapacitami to znamená výrazně vyšší provozní zatížení v prvním čtvrtletí roku 2022. Objem letecké přepravy v prvním čtvrtletí roku 2022 činil 574 milionů tun, čistý obrat 3,1 miliardy CHF a EBIT 425 milionů CHF. Konverzní poměr dosáhl 52,0 procenta.

Pro zajištění kapacity pro strategické zákazníky uzavřela Kuehne+Nagel dlouhodobou smlouvu se společností Atlas Air na pronájem dvou nákladních letadel Boeing 747-8. Obě letadla budou pronajata na exkluzivní bázi a budou nasazena na mezinárodních linkách od třetího čtvrtletí roku 2022.

Na silnici více zboží

Divize silničních přeprav v prvním čtvrtletí roku 2022 opět výrazně zvýšila své objemy, což vedlo k efektivnímu vytížení její sítě. V prvním čtvrtletí roku 2022 se čistý obrat této obchodní jednotky meziročně zvýšil o 13 procent na 982 milionů CHF a EBIT o 25 procent na 30 milionů CHF.

V březnu divize navázala partnerství, jehož cílem je docílit větší transparentnosti dodavatelských řetězců. V rámci výzkumného projektu Chorus firmy Alphabet, mateřské společnosti Google, jsou vyvíjeny senzorové a konfigurační technologie pro lokalizaci a sledování zboží. Například údaje o teplotě nebo vlhkosti mají být díky nim jednoduše zpracovávány a interpretovány pomocí umělé inteligence.

Divize kontraktní logistiky realizovala v prvním čtvrtletí opět velmi vysoké objemy zakázek a nadále rozšiřovala nabídku služeb v oblasti zdravotnictví a e-commerce. Čistý obrat této obchodní jednotky ve výši 1,2 miliardy CHF byl o pět procent vyšší než ve stejném období loňského roku a EBIT se zvýšil o 16 procent na 44 milionů CHF. V prvním čtvrtletí uvedla divize do provozu několik vysoce automatizovaných prostor, například pro spotřební zboží. Kromě toho byly rozšířeny kapacity skladu zdravotnických produktů v Belgii o přibližně 40 procent.

Související