Díky společnosti Nacora International Insurance Brokers se skupina Kuehne+Nagel stala prvním globálním poskytovatelem logistických služeb nabízejícím svým zákazníkům v rámci doplňkových služeb možnost profesionálního pojištění nákladu, které podporuje obnovu a ochranu mořské fauny a flóry. Skupina Kuehne+Nagel o tom informovala v aktuální tiskové zprávě. Ad-hoc i celoroční pojištění sjednané prostřednictvím Kuehne+Nagel, případně přímo přes systém „e-insurance“ společnosti Nacora, pomůže spolufinancovat projekty neziskové organizace The Marine Magafauna Foundation (MMF) se sídlem v USA.

K hlavním cílům MMF patří ochrana biodiverzity moří, zejména ohrožené megafauny, vytváření nebo rozšiřování chráněných mořských oblastí a vzdělávání či zapojení místních komunit a zainteresovaných stran do oblasti ochranářství.

Organizace MMF se stala známou díky realizaci ambiciózních projektů v rozvojových zemích. „Naším cílem je jít příkladem v péči o mořskou faunu a flóru po celém světě a zároveň inspirovat novou generaci biologů zabývajících se její ochranou,“ uvádí Andrea Marshallová, spoluzakladatelka a hlavní vědecká pracovnice MMF.

Související

„Aby Nacora splnila své současné i budoucí závazky, integruje ochranu mořských biotopů do komerčního pojištění. Do našeho modelu zapojujeme všechny obchodní partnery, kteří využívají globální logistické služby, a doufáme, že tento příklad budou sledovat i další tržní hráči po celém světě,“ dodáví Steffen Bergholz, generální ředitel skupiny Nacora.

Pojištění nákladů zajišťují pojišťovny Zurich Insurance Company Ltd. a AXA XL, obě s vynikajícím finančním ratingem.

Související