Soutěž Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší semestrální práci vyhrála studentka vedlejší specializace (VS) Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, kterou zajišťuje katedra logistiky. 

Na společně vyhlášeném prvním a druhém místě se umístila Kristýna Kučerová, která zpracovávala téma „Ekonomická výhodnost zavádění elektrických dodávek do společností poskytujících služby KEB“. Vedoucím semestrální práce je doc. Radek Novák.

Související

Semestrální práce byla zpracována v rámci kurzu „Mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace“. Ten je jedním z předmětů VS, která má již několik let mezinárodní odbornou akreditaci Evropské logistické asociace.

Související