Nejprve se PST CLC v Rotterdamu zaměří na dopravní služby pro stávající klienty firmy a následně jsou plánovány akvizice nových klientů.

„Aktuálně se na nás obrátili naši japonští kolegové s tím, že mají problém dostat zboží z Asie do Ameriky, protože je nedostatek volných lodních kapacit. Proto budou zboží posílat z Asie do Rotterdamu a z Rotterdamu dále do Ameriky. Našim zákazníkům z Ameriky to urychlí dodávky z Asie, což je další přínos,“ konstatuje generální ředitel společnosti PST CLC a člen představenstva Svazu spedice a logistiky ČR Vít Votroubek. Ten o záměru otevřít pobočku PST-CLC v Rotterdamu hovořil v obsáhlém rozhovoru v měsíčníku Logistika již letos v březnu.

Hlavní výhodou nové filiálky je, že společnost PST CLC bude blíže svým stávajícím klientům v Rotterdamu, druhou výhodou je, že díky zastoupení v Rotterdamu firma snadněji získá nové klienty v západní Evropě.

Související

„Pro našeho klienta Mitsui Chemicals v Rotterdamu zajišťujeme už nyní velké objemy přeprav. Jde o zboží chemické povahy, realizujeme tedy ADR přepravy. Zboží z Rotterdamu rozvážíme na různá místa v Evropě. Máme tedy skvělé reference a zkušenosti, ale zatím jsme se přímo v místě nezaměřovali na akvizice,“ říká Luděk Kohout, obchodní ředitel společnosti PST CLC. Očekává, že PST CLC nebude jen distribuovat zboží z Rotterdamu do západní, střední a východní Evropy, ale i opačným směrem z Evropy do Rotterdamu.

V příštím fiskálním roce by se společnost PST CLC chtěla rozšířit na Slovensko, expanze je plánována i v Maďarsku.

Související