Snad všechny logistické obory jsou zasaženy válkou na Ukrajině a zvyšujícími se cenami energií. Mluvit o covidu‑19 v minulém čase je vzhledem k aktuálním prognózám nemístná troufalost. Na druhou stranu právě logistické společnosti vynikají v umění přizpůsobovat se a hledat stále nová řešení pro problémy, které s sebou v mnoha ohledech neklidná doba přináší.

Mám radost, že v nesnadných časech stojí v čele firem lídři, kteří dokážou realisticky hodnotit situaci, nebojí se říkat nepopulární pravdy, zůstávají nohama na zemi a zároveň plánují a uskutečňují odvážné projekty. Mezi takové patří Marek Cvačka, generální ředitel společnosti ESA logistika. Mezi novinky, které nám prozradil, patří i zpráva o tom, že od září začne ESA logistika ve skladu v polské Poznani poskytovat služby společnosti Bridgestone. Zrovna tak nás ovšem zaujaly vize Marka Cvačky pro blízkou budoucnost i jeho elán do práce, kde největší odpovědnost cítí za tisíc zaměstnanců firmy, a kterou i přesto bere především jako zábavu.

Rád bych také upozornil na další dva rozsáhlejší materiály od Pavla Tomana, v nich se zabývá aktuálním děním v mezinárodní kamionové dopravěna železnici. Jak píše, poskytovatelé služeb na silnici musí stále hledat způsoby, jak na dynamicky se měnícím trhu prokličkovat a projet se svými vozidly, a ani vlaky se jen tak zastavit nenechají. Čtěte mimo jiné třeba rozbor toho, jak do všeho dění zapadají snahy o elektrizaci.

Rektor Vysoké školy logistiky, prezident České logistické asociace a člen redakční rady našeho časopisu prof. Václav Cempírek píše o tom, jak zvládat vytíženost a financování dopravní sítě. Zaměřuje se přitom na projekty spojující Evropu s Asií, v nichž hraje důležitou roli Uzbekistán.

Vážím si toho, že jsem mohl navštívit provoz společnosti Ball Aerosol ve Velimi u Kolínadistribuční centrum rodinného holdingu Hopi v Prostějově. Firma ve středních Čechách vyrábějící protlačovaná hliníková pouzdra automatizovala přepravu palet od výrobních linek i směrem k nim za pomoci technologie od společnosti Toyota Material Handling. A moravský areál Hopi (disponující manipulační technikou od Toyoty MH a Jungheinrichu) poskytuje nově logistické služby také Nestlé, největšímu světovému potravinářskému koncernu.

Související