Logistická společnost Gebrüder Weiss předala další certifikát o kompenzaci emisí oxidu uhličitého svému klientovi v České republice. „Těší nás, že do našeho programu snižování emisí zero emissions se zapojil náš významný obchodní partner, společnost SFS Group, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Dokazuje to, že hodnoty jako je udržitelnost nebo vztah k naší planetě jsou i v obchodním prostředí důležitým aspektem,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Podstatou programu zero emissions, který svým českým zákazníkům Gebrüder Weiss představil začátkem roku 2022, je kompenzace těch emisí oxidu uhličitého, které vznikly v důsledku přepravy zásilek participující společnosti. Pro každou jednotlivou zásilku je proveden výpočet objemu emitovaných plynů a tento údaj je společně s náklady na jejich kompenzaci uveden na faktuře za poskytnuté služby. Účastníci programu tak mají přesnou informaci o rozsahu podpory, kterou je potřeba poskytnout některému z certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech.

Související

Podporované projekty jsou pečlivě vybrány a monitorovány. Klienti, kteří program společnosti využívají, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu.

Pro SFS Group, předního světového dodavatele přesných součástí a sestav pro kritické aplikace či mechanických upevňovacích systémů a kvalitních nástrojů, je snižování emisí a dopadů vlastní činnosti na životní prostředí jednou z klíčových strategických priorit. „Společně s našimi zákazníky, podle jejich požadavků a specifických potřeb vyvíjíme a dodáváme pro nejrůznější odvětví a trhy taková řešení na míru, která nabízejí trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Smysl pro ochranu životního prostředí je základní hodnotou naší společnosti,“ doplňuje Guillaume Pasquier, jednatel SFS Group v České republice.

„Máme radost ze spolupráce se stávajícími účastníky programu zero emissions a jsme připraveni pomoci i dalším klientům na cestě k uhlíkové neutralitě,“ dodává Jan Kodada.

Související