Podle zpráv UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) bylo ke konci června 2022 v důsledku války vysídleno více než osm milionů Ukrajinců. Kromě toho více než 15 milionů lidí naléhavě potřebuje humanitární pomoc a ochranu. Přibližně 5,5 milionu vysídlených osob je registrováno jako uprchlíci v jiných evropských zemích, jako je Polsko, Rumunsko, Moldavsko a Slovensko.

Společnost cargo-partner již dlouhá léta spolupracuje s humanitární organizací Jugend Eine Welt a jejich projektovým partnerem, Salesiány dona Boska, na celosvětové podpoře vzdělávacích a sociálních projektů pro děti a mladé lidi v nouzi.

Související

Od dubna 2022 cargo-partner podporuje projekt, jehož cílem je pomoci mladým uprchlíkům z Ukrajiny překonat trauma a napomoci jejich integraci do společnosti prostřednictvím množství vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Tato nabídka je dostupná také pro moldavské děti z těžkého prostředí. Celkově projekt pomáhá 40 dětem uprchlíků a 40 moldavským dětem.

Jazykové kurzy a psychologická podpora

Salesiáni dona Boska působí v chudé čtvrti hlavního města Kišiněv od roku 2007 a provozují dětský domov, centrum odborného vzdělávání a centrum mládeže. Od začátku války tam zřídili nouzové úkryty a přijímali uprchlíky. Nyní nadace připravila vzdělávací projekt pro děti, mladé lidi a rodiny zasažené krizí. Mimoškolní program nabízí jazykové kurzy a psychosociální služby.

Překonávání traumatu sportem a kreativitou

Kromě toho se velké oblibě těší také letní tábory. Děti a mládež zde mohou využívat sportovní a tvůrčí aktivity včetně psychologické péče. Kromě toho jsou na dobrovolné bázi k dispozici hodiny čtení, psaní a informatiky, které vedou ukrajinští učitelé. Na tábory dohlíží 14 animátorů, psychoterapeut a lékař a každý měsíc se jich nyní účastní více než 160 dětí.

Naděje v těžkých časech

Stefan Krauter, CEO společnosti cargo-partner, má z této iniciativy radost: „Jako globální společnost cítíme silnou společenskou povinnost přispívat k blahu budoucích generací. Je těžké si představit, čím si prošli mladí lidé, kteří utekli z Ukrajiny. V letních táborech Nadace Dona Boska v Moldavsku mohou děti zažít úžasné zážitky a získat kompetentní psychologickou podporu při zvládání traumatu. Jsme vděční za tuto příležitost podpořit mladé lidi v těchto těžkých časech a dát jim paprsek naděje do budoucnosti.“

Související