Konverze starých diesel-elektrických lokomotiv na vodíkový pohon je možná. Thein Industry, která se zaměřuje na investice a aktivity v oblasti strojírenství, vodíkových technologií a železničního průmyslu, dokončila technologický vývoj spojený s inovativním projektem, který umožní doplnit původní stroje o nové palivové články a baterii.

Odborníci z Železniční dodavatelské a Hydrogenic Technology, firem spadající do skupiny Thein Industry, představují po několika měsících vývoje originální technologie, jež dokáží staré diesel-elektrické posunovací stroje konvertovat na vodíkové palivo. Původní lokomotivy se díky unikátnímu know-how inovují, zlepší se jejich dosavadní výkon a prodlouží životnost. V rámci projektu umí Thein Industry poskytnout zákazníkům kompletní vodíkovou infrastrukturu a servis.

Elektrifikace je v poslední době žádaná, nicméně i velice nákladná a legislativně náročná. Jeden kilometr železnice se podle údajů Thein Industry elektrifikuje přibližně za 20 milionů korun. Pokud by se stejné finance vynaložily na výrobu vodíkové čerpací stanice, tak by v následném provozu pokryla přibližně 100 kilometrů trati. Využití vodíkových paliv je v tomto případě ekonomičtější.

Související

„Posledních několik let je u nás cítit velký tlak na elektrifikaci tratí. Že je potřeba změny a především inovace, o tom není pochyb. My v Thein Industry však ve všech směrech souzníme spíše s vodíkovým pohonem a věříme v jeho budoucnost. Naše ambice jsme promítli do projektu retrofittingu, který má potenciál změnit fungování celého železničního průmyslu,” říká za Thein Industry její investment director Filip Budník.

Mezi hlavníí výhody používání vodíkových paliv v železniční dopravě patří zejména bezemisní ekologický provoz, jeho celková nízká hmotnost a ve srovnání s klasickými dieselovými palivy i mnohonásobně vyšší účinnost, která u vodíkového pohonu dělá přibližně 55 procent. Běžný spalovací motor se oproti tomu účinností pohybuje na pouhé jedné třetině (29 procent).

Jako další z benefitů lze uvést také rychlejší doplňování vodíkového paliva do vozidel, což je nutný úkon, který například v rámci elektrifikace může být časově náročný a tím pádem nákladný. Postupnou implementací vodíkových pohonů lze potenciálně docílit jak efektivnějšího, tak i udržitelnějšího provozu.

Související