Prvních devět měsíců finančního roku 2022 zakončila Kion Group solidním příjmem objednávek a silnými výnosy, taženými zejména segmentem Industrial Trucks & Services (ITS). Volné cash flow a očištěný EBIT byly pod značným tlakem.

Vysoká inflace a zvyšující se ekonomické nejistoty měly nadále vážný dopad na obchodní aktivity Kion Group i ve třetím čtvrtletí roku 2022. Stále negativněji se projevoval i pokračující nepříznivý vývoj nákladů spojený s narušeními dodavatelského řetězce. Neefektivita způsobená nedostatečnou dostupností důležitých dílů v místech projektů vedla k jejich zpožďování, a tím k vyšším celkovým nákladům na projekty v segmentu Supply Chain Solutions. Extrémně volatilní makroekonomické prostředí rovněž prohloubilo vnitřní neefektivitu v řízení a realizaci projektů. Prudce rostoucí náklady na materiál, energii a logistiku, stejně jako pokračující úzká hrdla v dodávkách dílů a komponentů také negativně ovlivnily segment Industrial Trucks & Services, a tím i výsledky skupiny.

Očištěný EBIT skupiny Kion ve výši -101,1 milionu eur (předchozí rok: 228,9 milionu eur) za třetí čtvrtletí roku 2022 je na horní hranici očekávaného rozpětí -140 až -100 milionů eur sděleného v září 2022.

„V tržním prostředí, které zůstává nestabilní, Kion Group zintenzivnila svá opatření ke snížení nákladů a zlepšení procesů projektového řízení. Skupina se také nadále zaměřuje na posilování své dodavatelské sítě a na zavádění agilních úprav cen,“ říká Rob Smith, generální ředitel Kion GROUP AG. „Během třetího čtvrtletí jsme také vypracovali plán cílených opatření ke zvýšení naší ziskovosti, zejména v oblasti projektů, které nyní důsledně zavádíme.“ To mimo jiné zahrnuje snížení rizik u všech projektových smluv prostřednictvím doložek o úpravě cen a celkovou optimalizaci přípravy nabídek a návrhu řešení na začátku projektů. Dále se zlepší procesy nákupu, rozšíří se síť dodavatelů a zintenzivní se zmírňování rizik v celém portfoliu.

Související

Objem přijatých zakázek Kion Group po devíti měsících roku 2022 činil 9,172 miliardy eur, o 2,0 procenta vyšší než silná srovnávací hodnota z roku 2021. Segment Industrial Trucks & Services zvýšil objem přijatých zakázek ve sledovaném období o 17,5 procenta na 6,732 miliardy eur (předchozí rok: 5,731 miliardy eur), a to navzdory tržnímu prostředí ovlivněnému makroekonomickými nejistotami. Podstatnou část nárůstu lze přičíst předchozímu zvýšení cen, zejména v regionu EMEA. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 byl příjem objednávek ve výši 1,905 miliardy eur o 11,4 procenta vyšší než ve čtvrtletí předchozího roku.

Segment Supply Chain Solutions zaznamenal pokles o 24,1 procenta v příjmu objednávek v devítiměsíčním srovnání na 2,480 miliardy eur (předchozí rok: 3,267 miliardy eur). Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se příjem objednávek snížil o 56,1 procenta na 614 milionů eur ve srovnání s rekordním třetím čtvrtletím předchozího roku. Zatímco v předchozím roce byl objem rozpracovaných zakázek naplněn několika velkými kontrakty, nižší objem zakázek ve sledovaném období byl ovlivněn také tím, že zákazníci výrazně odkládali objednávky. Příjem objednávek navíc ovlivnilo zpomalení poptávky ze strany zákazníků z oboru e-commerce a zrušení dvou významných objednávek zákazníky.

Do 30. září 2022 se objem rozpracovaných zakázek skupiny odpovídajícím způsobem zvýšil na 7,697 miliardy eur (konec roku 2021: 6,658 miliardy eur).

Po devíti měsících roku 2022 dosáhl obrat skupiny 8,243 miliardy eur, což překonalo hodnotu předchozího roku (7,534 miliardy eur) o 9,4 procenta. Obrat vzrostl ve třetím čtvrtletí o 5,5 procenta na 2,706 miliardy eur. Celkové tržby v segmentu Industrial Trucks & Services ve sledovaném období vzrostly o 11,3 procenta na 5,288 miliardy eur (předchozí rok: 4,750 miliardy eur). Kvůli prodlouženým dodacím lhůtám byl nárůst výnosů z velké části založen na rozpracovaných zakázkách z předchozího roku. Výsledkem je, že dynamický růst cen průmyslových vozíků za prvních devět měsíců dosud neměl hmatatelný dopad na tržby segmentu Industrial Trucks & Services. Vysoké dodávky vozíků na konci třetího čtvrtletí však vedly k výraznému nárůstu tržeb ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Celkové tržby v segmentu Supply Chain Solutions vzrostly o 6,3 procenta na 2,970 miliardy eur (předchozí rok: 2,794 miliardy eur), zejména díky silnému růstu v oblasti servisu.

Očištěný EBIT Kion Group klesl ve vykazovaném období na 210,6 milionu eur (minulý rok: 691,1 milionu eur). Očištěná marže EBIT tak výrazně klesla na 2,6 procenta (předchozí rok: 9,2 procenta).

Očištěný EBIT v segmentu Industrial Trucks & Services klesl na 300,4 milionu eur v devítiměsíčním srovnání (předchozí rok: 423,1 milionu eur). Ve třetím čtvrtletí roku 2022 činil upravený EBIT 102,6 milionu eur, o 29 procent nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku (3. čtvrtletí 2021: 144,5 milionu eur). Vyšší náklady byly zatím jen stěží kompenzovány zvýšením prodejních cen v prvních devíti měsících roku 2022, protože se zpracovávaly především objednávky přijaté před úpravami cen. Očištěná marže EBIT za prvních devět měsíců roku 2022 činila 5,7 procenta (předchozí rok: 8,9 procenta), což je mírné zlepšení ve srovnání s předchozím čtvrtletím. V důsledku vyšších objemů prodeje se očištěná marže EBIT ve třetím čtvrtletí 2022 zlepšila o přibližně 0,8 procentního bodu ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Očištěný EBIT pro segment Supply Chain Solutions v prvních devíti měsících roku 2022 činil -32,2 milionu eur, což je výrazně pod hodnotou předchozího roku (336,6 milionu eur). Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se očištěný EBIT výrazně snížil na -182,0 milionů eur v důsledku výše uvedených vlivů. Negativní očištěná marže EBIT tak v devítiměsíčním srovnání klesla na -1,1 procenta (předchozí rok: 12,0 procenta).

Čistý zisk skupiny ve vykazovaném období na 66,9 milionů eur byl výrazně nižší než v předchozím roce (430,8 milionů eur). To zahrnuje negativní mimořádné efekty z ruského podnikání (po zdanění) ve výši přibližně 34 milionů eur.

S hodnotou -971,9 mililionu eur bylo volné cash flow jasně záporné (předchozí rok: 134,7 milionu eur). Hlavním důvodem byl výrazný nárůst čistého pracovního kapitálu.

Kion Group má zajištěné financování, což jí umožňuje kdykoli splnit očekávané finanční požadavky. Skupina se proto považuje za solidní, pokud jde o její budoucí možnosti financování.

Kion Group se hodlá úplně stáhnout z Ruska

Kion Group okamžitě zareagovala na válku na Ukrajině a potvrdila a bude nadále dodržovat všechny sankce. Výkonná rada Kion GROUP AG se mezitím rozhodla zcela odejít z ruského podnikání a prověřují se v tomto smyslu různé možnosti. V Rusku a Bělorusku bylo v roce 2021 vytvořeno méně než jedno procento globálních příjmů Kion Group.

Výhled

Výkonná rada KION GROUP AG představila dne 13. září 2022 nový výhled na finanční rok 2022. Výkonná rada očekává, že klíčové ukazatele výkonnosti pro KION Group a její provozní segmenty ve finančním roce 2022 budou v následujících rozmezích:

V milionech €

KION Group

Industrial Trucks &
Services

Supply Chain Solutions

Objem přijatých zakázek1

11,600 – 12,500

8,200 – 8,600

3,400 – 3,900

Obrat1

10,450 – 11,250

6,800 – 7,200

3,650 – 4,050

Očištěný EBIT1

200 – 310

360 – 410

-60 – 0

Volné cash flow

-950 – -700

ROCE

2.5% – 3.3%

1 Informace pro segmenty Industrial Trucks & Services a Supply Chain Solutions také zahrnují interní mezisegmentové příjmy objednávek skupiny, výnosy a efekty EBIT.

Vzhledem k pokračujícímu zhoršování makroekonomického prostředí a přetrvávající nejistotě na prodejních trzích v kombinaci s eskalující energetickou krizí, přetrvávajícím narušením dodavatelských řetězců a riziky spojenými s dalším růstem pořizovacích nákladů předpovědi výkonnosti Skupiny a provozních segmentů ve zbývající části roku nadále podléhají značné nejistotě.

 

 

Související