Předběžné hospodářské výsledky letošního roku představila tento týden společnost Dachser Czech Republic na tiskové konferenci v Praze. Mezinárodní logistický provider uzavírá rok s organickým růstem obratu ve výši 17 procent. Počet zásilek za letošní rok dosáhne 1,25 milionu a jejich tonáž vystoupá na 621 tisíc tun, což představuje o 11 procent více než v roce 2021. Navzdory turbulentnímu roku investoval Dachser v České republice do rozvoje své logistické sítě a posiloval v kontraktní logistice. Společnost rostla i personálně – počet zaměstnanců se zvýšil o devět procent.

Dachser Czech Republic úspěšně prošel rokem 2022 navzdory doznívající pandemii koronaviru i novým globálním výzvám a uzavírá ho se 17procentním růstem obratu. „Po dvou letech pandemie přišel rok 2022 s novými, bezprecedentními událostmi,“ uvádí Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic. „V důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině nejprve dramaticky vzrostly ceny pohonných hmot a poté se Evropa ocitla v energetické krizi. Dopady konfliktu měly a mají vliv na celou oblast logistiky, nicméně letošní rok můžeme u nás v Dachseru považovat za úspěšný.“

Evropská pozemní logistika

Růst společnosti Dachser Czech Republic byl v roce 2022 poháněn novými zakázkami a zejména konsolidací v oblasti sběrné služby, charterovými přepravami i přílivem zakázek v kontraktní logistice. Společnost v letošním roce spustila sedm nových linek sběrné služby do Polska, Belgie a Německa, v současné době tak míří v barvách Dachseru z České republiky na evropské silnice každý den 102 přímých denních linek do 45 destinací ve 12 zemích.

Největší investice společnosti mířily do rozšíření skladových kapacit. V Českých Budějovicích se pobočka společnosti přestěhovala do nových, větších prostor o velikosti 7000 čtverečních metrů v moderní průmyslové zóně na okraji města a díky úspěšné akvizici nových zakázek pro kontraktní logistiku se už po půl roce rozšířila o dalších 2400 čtverečních metrů. Také hradecká pobočka expandovala. Pro potřeby svých zákazníků otevřela novou provozovnu s 8000 metry čtverečními skladové plochy a 14 500 paletovými místy v Týništi nad Orlicí. „Navýšením skladových kapacit reagujeme na zvýšenou poptávku po skladování, která bude podle nás v důsledku zpomalování ekonomiky nadále růst i v příštím roce,“ říká Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic.

Související

S rozšiřováním skladových prostor rostla společnost Dachser Czech Republic odpovídajícím způsobem i v personální oblasti – počet zaměstnanců se zvýšil na téměř 650 lidí. „Také v letošním roce jsme se věnovali on-boardingu nových kolegů a naše investice plynuly i do vzdělávání,“ komentuje personální růst Jan Pihar. Společnost má vlastní systém interních školitelů a využívá i externí odborníky tak, aby bylo možné realizovat závazek společnosti směrem ke zvyšování know-how svých zaměstnanců a jejich profesnímu růstu.

Letecké a námořní přepravy

Oblast leteckých a námořních přeprav byla v letošním roce i nadále poměrně turbulentní. Na začátku roku ji ovlivňovaly lokální lockdowny a na dostupnosti kapacit se podepsala také čínská strategie nulové tolerance vůči onemocnění covid-19. Spolehlivost námořních servisů sice letos postupně rostla, ale stále je o více než 30 procent horší než před rokem 2020. Kapacitní problémy letišť a přístavů se rozšířily ze světa do Evropy, kde významně ovlivnily návaznou vnitrozemskou přepravu. Od druhé poloviny roku dochází ke stabilizaci odvětví vlivem ochlazení poptávky a plánovaného nárůstu volných kapacit na trhu jak v oblasti námořních, tak i leteckých přeprav.

„Trh dopravce se pomalu mění na trh zákazníka. Ochlazení ekonomiky v Evropě spolu s nárůstem cen energií budou významně ovlivňovat mezikontinentální obchod v příštím roce,“ vysvětluje Radek Duda, country manager air & sea logistics ve společnosti Dachser Czech Republic. „Náš obor bude i nadále vyžadovat vysokou míru flexibility a je stále až třikrát realizačně náročnější, než tomu bylo před třemi lety.“

Divize leteckých a námořních přeprav v letošním roce pokračovala v celofiremní strategii Interlocking, tedy ještě lepším propojování leteckých, námořních a pozemních přeprav. „Interlocking kombinuje naše transkontinentální a lokální logistické sítě a představuje pro naše zákazníky přidanou hodnotu – dokážeme tak nabídnout komplexní zabezpečení dodavatelského řetězce z jednoho zdroje,“ dodává Radek Duda.

Strategie budoucnosti

Navzdory všem náročným lokálním i globálním výzvám pokračovala společnost Dachser Czech Republic ve své strategii udržitelného rozvoje. Učinila další kroky k přechodu na alternativní pohony a po Praze spustila projekt bezemisního zásobování i v Hradci Králové, kde zaváží centrum města pomocí nákladních elektrokol. Kromě toho s výhledem do budoucna instaluje na všech pobočkách dobíjecí stanice pro nákladní a osobní vozidla na elektropohon, testuje další nákladní e-vozidla a přechází na flotilu služebních elektromobilů. Postupně nahrazuje také manipulační techniku a zavádí technologie s lithium-iontovými bateriemi.

„Alternativní pohony testujeme a nasazujeme všude tam, kde to dává smysl,“ uvádí Jan Pihar. „Naším hlavním přínosem pro snížení uhlíkové stopy našeho podnikání jsou však inteligentní konsolidační strategie, které neustále zdokonalujeme.“

Společnost využívá pro své přepravy výměnné nástavby a megatrailery a pokročilé informační technologie pro maximální využití ložného prostoru. Pro ještě lepší prediktivní plánování letos nasadila telematické systémy a opatřila na 8500 svých výměnných nástaveb moduly GPS na solární pohon. To umožňuje dokonalý přehled o každé jednotlivé nákladní jednotce a efektivní plánování přepravních kapacit. Pro dokonalé řízení procesů v překládkových skladech pak Dachser společně s Fraunhoferovým IML institutem vyvinul a úspěšně otestoval digitální dvojče tranzitního terminálu – technologii, která by se v budoucnu měla implementovat napříč celou evropskou sítí včetně České republiky.

Dachser Czech Republic v letošním roce myslel i na potřebné. Pokračoval v dlouholeté spolupráci se Světluškou, projektem nadace Českého rozhlasu. Pro tento celostátní projekt realizuje společnost Dachser Czech Republic skladování a přepravy a aktivně se zúčastňuje jejích charitativních projektů. „Čím déle pomyslně „pomáháme Světlušce svítit na cestu“, tím lépe rozumíme potřebám jejích klientů – lidem se zrakovým hendikepem. A jsme moc rádi, že naše pomoc může konkrétním lidem vrátit do života světlo, které jim bylo v životě odepřeno,“ zdůrazňuje Jan Polter.

V roce 2023 očekává Dachser Czech Republic zvýšenou poptávku po skladových kapacitách a stálý tlak na přesnost doručení. Postupně by se měla stabilizovat i situace v oblasti kapacit leteckých a námořních přeprav. „Naše plány pro následující rok se opírají o mírný organický růst, posilování robustnosti naší logistické sítě a investice do know-how našich lidí,“ uzavírá Jan Pihar.

Související